William Szekspir w postpamięciowym dyskursie o zagładzie

Authors

  • Agata Dąbrowska Uniwersytet w Oslo

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16

Keywords:

ghetto, Shakespeare, theater, war, Jews

Abstract

William Shakespeare and the Post-memorial Holocaust Discourse

The aim of the paper is to discuss the role of literary output of William Shakespeare in post‑memorial discourse about Holocaust. It analyzes various culture texts (film and theater adaptations, memoirs, essays and short stories) devoted to Holocaust, which refer to the dramatic heritage of English playwright. It discusses the phenomena of post‑Holocaust Shakespearean theatre treated as a medium for commemoration of the past. It focuses on Shakespeare’s motifs in post‑Holocaust literature and film.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agata Dąbrowska, Uniwersytet w Oslo

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka artykułów publikowanych w Polsce i za granicą poświęconych recepcji teatru jidysz w Polsce i jego roli w kształtowaniu stosunków polsko-żydowskich. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Research Council of Norway.

References

Améry J., Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, posł. P. Weiser, Kraków 2007, Kroki / Schritte.

Bauman J., Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z Warszawskiego Getta, Kraków 1989.

Bednarczyk A., Hajdarowicz I., Maria Orwid. Upodmiotowienie, [w:] Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, red. E. Furgał, Kraków 2009.

Grebanier B., Shylock Himself, [w:] Shylock, red. H. Bloom, New York 1991, Major Literary Characters.

Grynberg H., My Żydzi z Dobrego, [w:] tenże, Monolog polsko‑żydowski, Warszawa 2003.

Grynberg H., Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.

Hercberg F., Kompleks Adolfa Rudnickiego. Na marginesie „Szekspira” i „Wniebowstąpienia”, „Nasze Słowo” 1948, 28 III‑3 IV.

Klub Odrodzenie przedstawia autorów i dzieła na rok 1949, „Dziennik Literacki” 1948, 28 XI‑4XII.

Knoll R., Dystrykt krakowski. Kraków, [w:] Życie i zagłada Żydów polskich 1939‑1945.

Relacje świadków, wybór i oprac. M. Grynberg, M. Kotowska, Warszawa 2003.

Książki Rudnickiego, „Tygodnik Powszechny” 1948, 6 VI.

Levi P., Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007.

Marczyński J., Wielka miłość trudnego artysty, „Rzeczpospolita” 2013, 13 VII, [online] http://www.rp.pl/artykul/1029161.html?p=1.

Matuszewski R., „Szekspir” czyli dojrzałość, „Kuźnica” 1948, 28 III‑3 IV.

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. J. Degler, G. Ziółkowski, Wrocław 2006, Pełen Guślarstwa Obrzęd Świętokradzki, t. 1.

Orwid M., Ojciec, [w:] Dzieci Holocaustu mówią…, t. 2, do dr. przygot. J. Gutenbaum, A. Latała, Warszawa 2001.

Pawłowski R., Rzecz, która nie lubi być zabijana. Rozmowa z Hanną Krall i Krzysztofem Warlikowskim, „Gazeta Wyborcza” 2009, 18 V, [online] http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/rzecz‑ktora‑nie‑lubi‑byc‑zabijana.html.

Polański R., Roman, przeł. K. i P. Szymanowscy, Warszawa 1992.

Ruda M., Tajemnice Prospera. Komedia i prawda przebaczenia, „Dekada Literacka” 2003, nr 3/4.

Rudnicki A., Kupiec łódzki, Warszawa 1963.

Rudnicki A., Opowiadania wybrane, oprac. J. Wróbel, Wrocław 2009, Biblioteka Narodowa, Seria 1, nr 313.

Rudnicki A., Szekspir, Warszawa 1949.

Sandauer A., Byłem…, Warszawa 1991.

Stępień M., Wśród emigrantów, Kraków 2007.

Szekspir W., Burza, przeł. L. Ulrich, Kraków 1895.

Szekspir W., Miarka za miarkę, [w:] Dzieła dramatyczne, t. 1, oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska, przeł. L. Ulrich, Warszawa 1973.

Wal A., Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002.

Weryńska J., Słowacki pokaże współczesnego Szekspira, „Dziennik Polski” 2010, 22 IX, [online] http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/310848,slowacki‑pokaze‑wspolczesnego‑szekspira,id,t.html?cookie=1.

Wyka K., Funkcja Solidarnej Pamięci, [w:] tenże, Pogranicze powieści, Warszawa 1989.

Published

2015-07-20

How to Cite

Dąbrowska, Agata. 2015. “William Szekspir W postpamięciowym Dyskursie O zagładzie”. Politeja 12 (3 (35):213-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16.

Issue

Section

Articles