William Szekspir w postpamięciowym dyskursie o zagładzie

Authors

  • Agata Dąbrowska Uniwersytet w Oslo

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16

Keywords:

ghetto, Shakespeare, theater, war, Jews

Abstract

William Shakespeare and the Post-memorial Holocaust Discourse

The aim of the paper is to discuss the role of literary output of William Shakespeare in post‑memorial discourse about Holocaust. It analyzes various culture texts (film and theater adaptations, memoirs, essays and short stories) devoted to Holocaust, which refer to the dramatic heritage of English playwright. It discusses the phenomena of post‑Holocaust Shakespearean theatre treated as a medium for commemoration of the past. It focuses on Shakespeare’s motifs in post‑Holocaust literature and film.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Agata Dąbrowska, Uniwersytet w Oslo

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim. Autorka artykułów publikowanych w Polsce i za granicą poświęconych recepcji teatru jidysz w Polsce i jego roli w kształtowaniu stosunków polsko-żydowskich. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Research Council of Norway.

References

Améry J., Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. R. Turczyn, posł. P. Weiser, Kraków 2007, Kroki / Schritte.
Google Scholar

Bauman J., Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z Warszawskiego Getta, Kraków 1989.
Google Scholar

Bednarczyk A., Hajdarowicz I., Maria Orwid. Upodmiotowienie, [w:] Krakowski szlak kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek, red. E. Furgał, Kraków 2009.
Google Scholar

Grebanier B., Shylock Himself, [w:] Shylock, red. H. Bloom, New York 1991, Major Literary Characters.
Google Scholar

Grynberg H., My Żydzi z Dobrego, [w:] tenże, Monolog polsko‑żydowski, Warszawa 2003.
Google Scholar

Grynberg H., Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.
Google Scholar

Hercberg F., Kompleks Adolfa Rudnickiego. Na marginesie „Szekspira” i „Wniebowstąpienia”, „Nasze Słowo” 1948, 28 III‑3 IV.
Google Scholar

Klub Odrodzenie przedstawia autorów i dzieła na rok 1949, „Dziennik Literacki” 1948, 28 XI‑4XII.
Google Scholar

Knoll R., Dystrykt krakowski. Kraków, [w:] Życie i zagłada Żydów polskich 1939‑1945.
Google Scholar

Relacje świadków, wybór i oprac. M. Grynberg, M. Kotowska, Warszawa 2003.
Google Scholar

Książki Rudnickiego, „Tygodnik Powszechny” 1948, 6 VI.
Google Scholar

Levi P., Pogrążeni i ocaleni, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 2007.
Google Scholar

Marczyński J., Wielka miłość trudnego artysty, „Rzeczpospolita” 2013, 13 VII, [online] http://www.rp.pl/artykul/1029161.html?p=1.
Google Scholar

Matuszewski R., „Szekspir” czyli dojrzałość, „Kuźnica” 1948, 28 III‑3 IV.
Google Scholar

Misterium zgrozy i urzeczenia. Przedstawienia Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium, red. J. Degler, G. Ziółkowski, Wrocław 2006, Pełen Guślarstwa Obrzęd Świętokradzki, t. 1.
Google Scholar

Orwid M., Ojciec, [w:] Dzieci Holocaustu mówią…, t. 2, do dr. przygot. J. Gutenbaum, A. Latała, Warszawa 2001.
Google Scholar

Pawłowski R., Rzecz, która nie lubi być zabijana. Rozmowa z Hanną Krall i Krzysztofem Warlikowskim, „Gazeta Wyborcza” 2009, 18 V, [online] http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/rzecz‑ktora‑nie‑lubi‑byc‑zabijana.html.
Google Scholar

Polański R., Roman, przeł. K. i P. Szymanowscy, Warszawa 1992.
Google Scholar

Ruda M., Tajemnice Prospera. Komedia i prawda przebaczenia, „Dekada Literacka” 2003, nr 3/4.
Google Scholar

Rudnicki A., Kupiec łódzki, Warszawa 1963.
Google Scholar

Rudnicki A., Opowiadania wybrane, oprac. J. Wróbel, Wrocław 2009, Biblioteka Narodowa, Seria 1, nr 313.
Google Scholar

Rudnicki A., Szekspir, Warszawa 1949.
Google Scholar

Sandauer A., Byłem…, Warszawa 1991.
Google Scholar

Stępień M., Wśród emigrantów, Kraków 2007.
Google Scholar

Szekspir W., Burza, przeł. L. Ulrich, Kraków 1895.
Google Scholar

Szekspir W., Miarka za miarkę, [w:] Dzieła dramatyczne, t. 1, oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska, przeł. L. Ulrich, Warszawa 1973.
Google Scholar

Wal A., Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego, Rzeszów 2002.
Google Scholar

Weryńska J., Słowacki pokaże współczesnego Szekspira, „Dziennik Polski” 2010, 22 IX, [online] http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/310848,slowacki‑pokaze‑wspolczesnego‑szekspira,id,t.html?cookie=1.
Google Scholar

Wyka K., Funkcja Solidarnej Pamięci, [w:] tenże, Pogranicze powieści, Warszawa 1989.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Dąbrowska, Agata. 2015. “William Szekspir W postpamięciowym Dyskursie O zagładzie”. Politeja 12 (3 (35):213-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.16.

Issue

Section

Articles