The Genesis of the Maastricht Treaty and Its Importance for the European Integration and Security

Authors

  • Józef M. Fiszer Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.01

Keywords:

Treaty of Maastricht, European Union, genesis, Cold War, security, integration, Europe, world

Abstract

The Treaty of Maastricht was signed thirty years ago, that is, on 7 February 1992, and after its ratification entered into force on 1 November 1993. It was a quantum leap into the European integration initiated after the Second World War. It constituted a basis for the creation of the European Union (EU), becoming an accelerator of the European integration and an important element of the transatlantic system of international security. Its origin and decisions rest in such contemporary events and processes as the “Autumn of Nations,” which resulted in the fall of communism in the states of Central and Eastern Europe, German reunification on 3 October 1990, the collapse of the Soviet Union in December 1991 and the global end of the Cold War. The article is aimed at analyzing the prerequisites of the genesis of the Treaty of Maastricht and showing its significance for the integration and security of Europe after the collapse of the Yalta-Potsdam order and the end of the Cold War. The main thesis statement is that the Treaty of Maastricht would not have been signed and the European Union would not have been established without the fall of communism in the states of Central and Eastern Europe, the collapse of the Soviet Union and German reunification. Moreover, I believe that international situation after the Cold War would have been less stable without the Treaty of Maastricht and the EU, because the competition for leadership between reunited Germany and France would have intensified.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Józef M. Fiszer, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences

Political scientist, historian, the head of the Department of European Studies of Institute of Political Studies of the Polish Academy of Science, and the head of the Faculty of International Political Relations of Lazarski University. His main field of interest is modern history of Poland, Germany, and Russia; additionally, he conducts research on European integration and European security. He is a member and vice-president of the Political Science Committee of the Polish Academy of Sciences and a member of the Council of the President of the Republic of Poland for International Policy.

References

Borkowski P.J., Międzyrządowość w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2013.
Google Scholar

Brzeziński Z., Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków 2013.
Google Scholar

Budzisz M., “Rosyjska strategia rozgrywki z Zachodem,” Analizy Międzynarodowe, no. 2 (2021), pp. 77-89.
Google Scholar

Buhler P., O potędze w XXI wieku, transl. by G. Majcher, Warszawa 2014.
Google Scholar

Cini M. (ed.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
Google Scholar

Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja europejska, Białystok 1999.
Google Scholar

Doliwa-Klepacki Z.M., Wspólnoty Europejskie: Unia Europejska, CECA, EWG, EURATOM. Analiza oraz wybrane dokumenty, Białystok 1993.
Google Scholar

Fiszer J.M. (ed.), Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego (1991-2021), Warszawa 2022.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego. Szanse i zagrożenia,” Politeja, vol. 10, no. 4(26) (2013), pp. 149-168, https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Parlament Europejski po wyborach z czerwca 2009 roku,” in J.M. Fiszer (ed.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, Warszawa 2011.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Polska wobec małych sąsiadów – aspekty teoretyczne i utylitarne,” in R. Żelichowski (ed.), Pierwsza pięciolatka. Małe państwa Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Przesłanki wewnętrzne i międzynarodowe upadku Związku Radzieckiego w 1991
Google Scholar

roku oraz jego konsekwencje geopolityczne dla polityki zagranicznej Polski,” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, no. 19(2) (2021), pp. 19-41, https://doi.org/10.36874/RIESW.2021.2.2.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku oraz jej sukcesy i porażki,” in J. Wojnicki, J. Miecznikowska, Ł. Zamęcki (eds), Polska i Europa w perspektywie politologicznej, vol. II, Warszawa 2020.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Unia Europejska po brexicie,” in J.M. Fiszer (ed.), Unia Europejska – Chiny w XXI wieku, Warszawa 2018.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Will China Take Over the World in the Middle of the 21st Century?,” Studia Polityczne, vol. 50, no. 1 (2022), pp. 11-34, https://doi.org/10.35757/STP.2022.50.1.01.
Google Scholar

Fiszer J.M., “Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina,” Myśl Ekonomiczna i Polityczna, vol. 52, no. 1 (2016), pp. 167-201.
Google Scholar

Fiszer J.M., System euroatlantycki przed i po zakończeniu zimnej wojny. Istota, cele i zadania oraz rola w budowie nowego ładu globalnego, Warszawa 2013.
Google Scholar

Fiszer J.M., Unia Europejska a Polska – dziś i jutro, Toruń 2002.
Google Scholar

Góralski W., “Wspólnoty europejskie,” in W. Góralski (ed.), Unia Europejska. Geneza – System – Prawo, Warszawa 2007.
Google Scholar

Grosse T.G., Pokryzysowa Europa. Dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018.
Google Scholar

Günther M., “Wchodzenie w erę euro,” Deutschland, no. 4 (1998), pp. 3-7.
Google Scholar

Jaskiernia J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, in J.M. Fiszer (ed.), Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony.
Google Scholar

Doświadczenia i nowe wyzwania, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kaczyński P.M., “Silniejsza Unia to silniejsze państwa,” Gazeta Wyborcza, 25 July 2022, at https://wyborcza.pl/7,75968,28723719,silniejsza-unia-to-silniejsze-panstwa.html.
Google Scholar

Karwowska A., “Antyunijna retoryka PiS nie działa. Polacy proeuropejscy jak nigdy,” Gazeta Wyborcza, 25 July 2022, at https://wyborcza.pl/7,75398,28722152,antyunijna-retorykapis-nie-dziala-polacy-proeuropejscy-jak.html.
Google Scholar

King G., Zeng L., “Improving Forecasts of State Failure,” World Politics, vol. 53, no. 4 (2001), pp. 623-658, https://doi.org/10.1353/wp.2001.0018.
Google Scholar

Kleinowski M., “Wpływ Traktatu lizbońskiego na siłę Polski w Radzie Unii Europejskiej,” Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 1(48) (2015), pp. 184-207.
Google Scholar

Koszel B., Rola Niemiec w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w XXI wieku, Poznań 2019.
Google Scholar

Kuźniar R., Europa w porządku międzynarodowym, Warszawa 2016.
Google Scholar

Łastawski K., Od idei do integracji europejskiej, Warszawa 2003.
Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.
Google Scholar

Marczak M., “I kto tu rządzi?,” Newsweek Polska, special supplement, December 2009.
Google Scholar

Maull H.W., “World Politics in Turbulence,” International Politik und Gesellschaft, no. 1 (2011), pp. 11-25.
Google Scholar

Niżnik J. (ed.), Polska w Europie jutra. Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku, in cooperation with J. Barcz and J. Truszczyński, Warszawa 2021.
Google Scholar

Noble A., Przewodnik po Unii Europejskiej. Od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu, transl. by S. Zalewski, Warszawa 2000.
Google Scholar

Parzymies S., “Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w ramach EWG,” Sprawy Międzynarodowe, no. 1-2 (1992), pp. 45-70.
Google Scholar

Parzymies S., Od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa. Wojskowe aspekty stosunków Paryż – Bonn, Warszawa 1990.
Google Scholar

Popowicz K., Historia integracji europejskiej, Warszawa 2006.
Google Scholar

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty europejskie, vol. 3, Warszawa 1999.
Google Scholar

Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (eds), Dokumenty Wspólnot Europejskich, Lublin 1994.
Google Scholar

Rotfeld A.D., “Polityka suwerennej Polski w niestabilnym świecie,” Sprawy Międzynarodowe, no. 4 (2008), pp. 5-24.
Google Scholar

Rybkowski R., “Komu potrzebna są państwa Upadłe?,” in R. Kłosowicz, A. Mania (eds), Problemy upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.
Google Scholar

Sosnowski Ł., “Podział mandatów do Parlamentu Europejskiego,” in K. Smyk (ed.), Traktat z Lizbony – postanowienia, ocena, implikacje, Warszawa 2008.
Google Scholar

Starzyk-Sulejewska J., “Francja i Niemcy wobec wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej,” Studia Politica Germanica, no. 1 (2012), pp. 197-229.
Google Scholar

Szeptycki A., Francja czy Europa? Dziedzictwo generała de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005.
Google Scholar

Weidenfeld W., Wessels W., Europa od A do Z. Podręcznik integracji europejskiej, transl. by E. Ptaszyńska-Sadowska, Gliwice 1999.
Google Scholar

Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010.
Google Scholar

Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012.
Google Scholar

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011.
Google Scholar

Wojciechowski J.A., Europa po liftingu, Warszawa 2008.
Google Scholar

Wojtaszek-Mik E., Mik C., Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów, Zakamycze 2005.
Google Scholar

Żukrowska K., “Skutki unii walutowej dla procesów integracji,” Sprawy Międzynarodowe, no. 3 (1997), pp. 79-96.
Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

Fiszer, Józef M. 2023. “The Genesis of the Maastricht Treaty and Its Importance for the European Integration and Security”. Politeja 20 (6(87):5-23. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.01.

Issue

Section

International relations