Tożsamość narodowa a problem „polskości” i „śląskości” w twórczości Jana Goczoła

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.01

Keywords:

Jan Goczoł, national identity, patriotism, Opolian Silesia

Abstract

National Identity and the Problem of "Polish" and "Silesia" in the Work of Jan Goczoł

The article presents the issues of Polishness and Silesianness in the national consciousness of Jan Goczoł, who is known as a poet with a great deal of authorship, prose writer, columnist, and also an Opolian Silesia cultural activist. The article describes the life path of the poet, his family background, and the crystallisation of national consciousness in his writing. The poetry of the defender of the native tradition is emotionally marked with Silesian motifs and refers to the culture of many generations of Silesians.

References

Boski P., Jarymowicz M., Malewska-Peyre H., Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992.

Czasem bywam poetą [Z Janem Goczołem rozmawia Danuta Nowicka], „Nowa Trybuna Opolska” 7 V 2004, s. 21.

Fiske S.T., Pavelchak M.A., Reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu kategorialnym a reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu analitycznym. Rozwinięcie w terminach koncepcji schematów wyzwalających afekt, [w:] Poznanie, afekt, zachowanie, red. T. Maruszewski, Warszawa 1993.

Goczoł J., Poeta zawsze jest w drodze [Rozmawia Beata Szczerbaniewicz], „Nowa Trybuna Opolska” 1994, nr 87.

Goczoł J., Poezje wybrane, wybór i wstęp autora, Warszawa 1985.

Jarymowicz M., Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych, [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa, Warszawa 1992.

Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.

Kosowska-Rataj J., Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej, Opole 1998.

Kossakowska-Jarosz K., Topos arkadyjski w twórczości Jana Goczoła, „Literatura Ludowa” 2005, nr 1.

Kossakowska-Jarosz K., Jana Goczoła literatura nurtu regionalnego, [w:] Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej, red. E. Dąbrowska, A. Pryszczewska-Kozołub, Opole 2002.

Kossakowska-Jarosz K., Reportaże z podróży po obrazach i wspomnieniach o śląskiej Arkadii spisane przez Jana Goczoła na brzozowej korze, „Kalendarz Opolski” 2001, s. 206–207.

Kurcz Z., Kształtowanie się niemieckiej mniejszości narodowej na Śląsku, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 2.

Neuberg J., Jan Goczoł, Opole 1998.

Neuberg J., Ten mężczyzna kiedyś był mną, „Opole” 1988, nr 5.

Nowicka D., Przywoływanie muz, „Nowa Trybuna Opolska” 1996, nr 53.

Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Nycz R., Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia, [w:] R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997.

Piwińska M., Człowiek i bohater, [w:] Problemy polskiego romantyzmu, seria 2, red. M. Ż migrodzka, Wrocław 1974.

Pośpiechowa L., Pisarze Opolszczyzny, Opole 1975.

Szczupał J., Ślązak z Rozmierzy pisze wiersze, [w:] Almanach miejski „Opolanin 2000”, red. K. Raczyńska, Opole 2000.

Szramek E., Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy, Katowice 1934.

Szyfer A., Warmiacy – studium tożsamości, Poznań 1996.

Śląskowizna [Z poetą, publicystą i działaczem społecznym Janem Goczołem rozmawia Marian Buchowski], „Śląsk” 2009, R. XV, nr 163.

Wierciński A., Jan Goczoł, [w:] A. Wierciński, Głowy opolskie, Opole 1999.

Współcześni pisarze Opolszczyzny – informator, oprac. H. Jamry, V. Łabędzka, Opole 1999.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik bibliograficzny, t. 3, red. J. Czechowska, A. Szałagan, Warszawa 1994.

Wyszyński S., Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 1989.

Published

2020-09-16

How to Cite

Michalewski, T. . (2020). Tożsamość narodowa a problem „polskości” i „śląskości” w twórczości Jana Goczoła. Intercultural Relations, 4(1(7), 9–25. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.01