National and Regional Identity as Factors of Societal Activism

The Legacy of Marta Liguda-Pawletowa (1885–1974)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.02.2023.14.08

Keywords:

Marta Liguda-Pawletowa, activism, culture, identity

Abstract

The author’s intention is to substantiate the thesis involvement in local and regional activities, identification with the values of the region (tradition, culture, language/dialect) strengthens patriotism, attachment not only to the small homeland, but also the country of origin. This thesis is supported by the biography of an activist and publisher, Marta Liguda-Pawletowa, who pursued ambitious social goals through her emotional bond with Silesia, by book-publishing and distribution of Polish literature in the region.

References

Bauman, Z. 1993. Ziemia, krew i tożsamość, Przegląd Polonijny, 19(4).

Bauman, Z. 2004. O tarapatach tożsamości w ciasnym świecie. In W. Kalaga (ed.), Dylematy wielokulturowości, Kraków: Universitas.

Fiske, T. T., & Pavelchak, M. A. 1993. Reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu kategorialnym a reakcje afektywne oparte na przetwarzaniu analitycznym. Rozwinięcie w terminach koncepcji schematów wyzwalających afekt. In T. Maruszewski (ed.), Poznanie, afekt, zachowanie, Warszawa: PWN.

Janowski, J. 2012. Najlepsza drukarnia z Opola, Teraz Opole, 9 VIII.

Karłowski, M. 1996. Epizody i tożsamość, Kultura i Społeczeństwo, 4.

Kłoskowska, A. 2005. Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: PWN.

Kosowska-Rataj, J. 1998. Studenci Opola. Studium tożsamości narodowej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Kozołub, L. 1998. Rodzima wieś opolska. Kultura i życie społeczne. Studium socjologiczno-etnologiczne, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Ossowski, S. 1967. Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. In S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa: PWN.

Pawleta, A. 1965. In A. Glińska, K. Malczewski & A. Pałosz (eds), Wspomnienia Opolan, t. 2, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Szmeja, L. 1997. Dlaczego Ślązacy z Opolszczyzny nie chcą być Polakami. In Z. Kurcz (ed.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szramek, E. 1934. Śląsk jako problem socjologiczny, Katowice: K. Miarka spółka wydawnicza.

Szyfer, A. 1996. Warmiacy-studium tożsamości, Poznań: SAWW.

Wolna, H. 1973. Spotkania, Katowice: Śląsk.

Wywiad – wspomnienia córki Bronisławy Ligudy-Kozak z dnia 12 IV 1999 roku (na podstawie rozmowy przeprowadzonej i zapisanej przez autora).

Wyszyński, S. 1989. Jedna jest Polska. Wybór przemówień i kazań, Warszawa: Instytut Prymasowski Ślubów Narodu.

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

Michalewski, T. (2023). National and Regional Identity as Factors of Societal Activism: The Legacy of Marta Liguda-Pawletowa (1885–1974). Intercultural Relations, 7(2(14), 120–131. https://doi.org/10.12797/RM.02.2023.14.08