Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją

Authors

  • Tadeusz Paleczny Jagiellonian University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.01

Keywords:

identity, interculturality, social relations

Abstract

Intercultural types of identity – between integration and assimilation

The article is an atempt to systematise dominating approaches in sociology and cultural studies how to describe relations present in societies – today becoming to much lesser extent monoethnic. The cultural, national, ethnic, religious or linguistic diversity constitute exemples of areas where the diverse elements are present. Assimilation, accommodation, integration or separation are a start point in the study on contemporary intercultural identity types.

References

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków 2005.

Babiński G., Więź etniczna a procesy asymilacji. Przemiany społeczności etnicznych: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Kraków 1986.

Child I.L., Italian or American? The Second Generation in Conflict, New Haven, CT 1943.

Fallows M.R., Irish Americans. Identity and Assimilation, Englewood Cliffs, NJ 1979.

Gans H.J., Toward a Reconciliation of „Assimilation” and „Pluralism”: The Interplay of Acculturation and Ethnic Retention, „International Migration Review” 1997, nr 31 (4), s. 875–892, https://www.doi.org/10.2307/2547417.

Glazer N., Is Assimilation Dead?, „Annals of the American Academy of Social and Political Sciences” 1993, nr 530 (1), s. 122–136, https://www.doi.org/10.1177/0002716293530001009.

Glazer N., Moynihan D.P., Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians, and Irish of New York City, Cambridge, MA 1963.

Gordon M.M., Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins, New York 1964.

Hannerz U., Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, przeł. K. Franek, Kraków 2006.

Harris R. McL., Smolicz J.J., Australijczycy polskiego pochodzenia. Studium adaptacji i asymilacji młodego pokolenia, przeł. i opr. G. Babiński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984.

Hutchinson E.P., Immigrants and Their Children 1850–1950, New York – London 1956.

Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans, „International Migration Review” 1997 (Special Issue: 120), nr 31 (4).

Kaganiec A., Mexican, Mexican American, Chicano czy Latino? Tożsamość narodowa mniejszości meksykańskiej w wielokulturowym społeczeństwie USA, [w:] Wzory wielokulturowości we współczesnym świecie, red. K. Golemo, T. Paleczny, E. Wiącek, Kraków 2006, s. 279–294.

Mach Z., Niechciane miasta – migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.

Petersen W., A General Typology of Migration, „American Sociological Review” 1958, nr 23 (2), s. 256–266, https://www.doi.org/10.2307/2089239.

Portes A., Immigration Theory for a New Century: Some Problems and Opportunities, „International Migration Review” 1997, nr 31 (4), s. 799–826, https://www.doi.org/10.2307/2547415.

Rutledge M.D., Towards a Theory of Biculturalism, [w:] Biculturalism, Self Identity and Societal Transformation (Research in Race and Ethnic Relations, Volume 15), red. M.D. Rutledge, Bongley 2008, s. 9–29.

Smolicz J.J., Współkultury Australii, Warszawa 1999.

Thomas W., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1–5, Warszawa 1976.

Vertovec S., Transnarodowość, przeł. I. Kołbon, Kraków 2012.

Welsch W., Tożsamość w epoce globalizacji. Perspektywa transkulturowa, przeł. K. Wilkoszewska, [w:] Estetyka transkulturowa, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2004, s. 31–43.

Welsch W., Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury, przeł. B. Susła, J. Wietecki, [w:] Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, red. R. Kubicki, Poznań 1998, s. 195–222.

Założenia teorii asymilacji, red. H. Kubiak, A. Paluch, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980.

Zhou M., Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation, „International Migration Review” 1997, nr 31 (4), s. 825–858, https://www.doi.org/10.2307/2547421.

Zubrzycki J., Żołnierze i chłopi. Socjologia emigracji polskiej, przeł. T. Paleczny, „Przegląd Polonijny” 1989, z. 4, s. 5–23.

Published

2019-06-03

How to Cite

Paleczny, T. (2019). Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją. Intercultural Relations, 3(1(5), 11–33. https://doi.org/10.12797/RM.01.2019.05.01