Coroczna ewaluacja czasopisma przez ICI Journals Master List

2023-10-25

Miło nam poinformować, że wskaźnik ICV dla naszego czasopisma wyniósł 77,92 punktów w ewaluacji za rok 2022 dokonywanej przez Index Copernicus International Journals Master List. Więcej informacji znajduje się w Paszporcie Czasopisma.