Opłaty publikacyjne

Redakcja czasopisma pobiera od Autorów opłatę publikacyjną związaną z poniesieniem kosztów przygotowania tekstu do publikacji w postaci drukowanej i elektronicznej w modelu natychmiastowego otwartego dostępu (tzw. gold open access)
Opłata wynosi 500 PLN.
Na indywidualną prośbę Redakcja rozważy możliwość odstąpienia od opłaty.