Proces recenzyjny i recenzenci

1. Decyzja o publikacji poszczególnych tekstów jest podejmowana ze względu na cele i założenia programowe czasopisma oraz tematykę tekstu i jego przydatność dla nauki i praktyki, oryginalność, a także zastosowane metody badawcze, dobór źródeł oraz komunikatywność przekazu.

2. W piśmie przewodnim przysyłanym podczas zgłaszania tekstu należy zamieścić oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana ani też nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.

3. Podstawą zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta (double-blind review). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma, bez wskazywania konkretnych publikacji, które były recenzowane przez poszczególnych recenzentów.

4. Autor jest powiadamiany przez redakcję o wyniku postępowania recenzenckiego i otrzymuje kopie recenzji. Autor może zostać poproszony o wprowadzenie zasugerowanych przez recenzenta zmian, aby artykuł mógł być przyjęty do dalszego procedowania.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących niezbędnych poprawek i skrótów bez uzgodnienia z autorem.


Recenzenci numeru 86 (2023)

prof. dr hab. Andrzej Kierzek (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
dr n. med. Jacek Kotuła (Uniwersytet w Zielonej Górze)
prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
prof. dr hab. Andrzej Obrębowski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
dr hab. n. med. Jerzy Reymond (Radomski Szpital Specjalistyczny)
dr hab. n. med. Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof dr hab. med. Janusz Skalski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Andrzej Wałkówski (Uniwersytet Łódzki)
dr n. med. Robert Wiraszka (Radomskie Centrum Onkologii)
dr med. Włodzimierz Witczak (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu)


Recenzenci numeru 85 (2022)

Javier Ascaso (Szpital Kliniczny Uniwersytetu Lozano Blesa i Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania)
Andrzej Grzybowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Halina Lichocka (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Agnieszka Polak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Włodzimierz Witczak (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, Poznań)