Prawa autorskie i udostępnianie

Zasady udzielania licencji i udostępniania tekstu

Artykuły publikowane na łamach Archiwum Historii i Filozofii Medycyny są dostępne dla Czytelników na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0). Informacja o zasadach udzielania licencji znajduje się na stronie każdego artykułu czasopisma, a od 2023 r. informacja jest umieszczana w plikach z artykułami.
Polityka udostępniania opublikowanych artykułów w celu umieszczenia w serwisach podmiotów trzecich (m.in. repozytoria, akademickie social media, strony internetowe) jest tożsama z polityką udostępniania stosowaną przez wydawcę.

 

Prawo autorskie

Z chwilą akceptacji tekstu do publikacji w Archiwum Historii i Filozofii Medycyny Autor przekazuje prawa autorskie do tekstu Redakcji czasopisma. Autorzy nie otrzymują wynagrodzenia za prace opublikowane na łamach AHiFM.