Kontrola antyplagiatowa

Kontrola antyplagiatowa odbywa się z wykorzystaniem wiedzy redakcji czasopisma oraz ekspertów z danej dziedziny naukowej podczas procesu recenzji wewnętrznej oraz zewnętrznej (więcej zob. Proces recenzyjny), a także w czasie procesu redakcyjnego przeprowadzanego przez doświadczonych redaktorów. Jeśli na którymkolwiek z wymienionych etapów pojawi się podejrzenie popełnienia plagiatu tekst zostaje dodatkowo poddany analizie za pomocą odpowiedniego oprogramowania – w przypadku tekstów obcojęzycznych jest to narzędzie Crossref Similarity Check obsługiwane przez iThenticate, a w przypadku tekstów w języku polskim jest to dodatkowo lub wyłącznie narzędzie Plagiat.pl (zintegrowane z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym).

Redakcja zastrzega sobie prawo do wykonania kontroli antyplagiatowej w przypadku każdego tekstu zgłoszonego do publikacji.

Kontrola za pomocą narzędzi cyfrowych może zostać wykonana także na życzenie autora zgłaszanego tekstu.