Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Wszystkie załączane pliki zostały zanonimizowane w sposób uniemożliwiający ustalenie autora zarówno w warstwie tekstu, jak i metadanych pliku.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane ani nie zostało wysłane do innego czasopisma.
 • Zgłaszany plik jest w formacie RTF, doc lub docx; ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca lub miejsca, w których mają się znaleźć zostały odpowiednio oznaczone.
 • Każda fotografia, wykres itp. zostały dołączone w osobnych plikach JPG lub TIFF (dla grafiki) lub xls (dla wykresów).
 • Plik z artykułem został sformatowany według wskazówek zawartych w Wytycznych dla Autorów.
 • Bibliografia i przypisy zostały przygotowane według Wytycznych dla Autorów.

Wytyczne dla autorów

1. Tekst powinien być napisany, krojem Times New Roman o rozmiarze 12 pkt. i interlinii 1,5 w formatach doc, docx, rtf, bez adiustacji (tj. wytłuszczeń, podkreśleń, wcięć akapitowych, itp.).

2. Tekst główny pracy powinien być poprzedzony:

 • imieniem i nazwiskiem autora wraz z afiliacją,
 • identyfikatorem ORCID, jeśli Autor go posiada,
 • tytułem (w języku polskim i angielskim),
 • 3-7 słowami kluczowymi (w języku polskim i angielskim),
 • streszczeniem o objętości 200-500 wyrazów (w języku polskim i angielskim).

3. Tabele i ryciny powinny:

 • być przesłane w osobnych plikach (w przypadku plików graficznych w formatach: png, jpg o rozdzielczości minimum 300 dpi; w przypadku wykresów i tabel: dane w xlsx lub csv),
 • każda tabela i rycina powinna być opatrzona tytułem w języku polskim i angielskim,
 • ryciny powinny być ponumerowane cyframi arabskimi,
 • w pliku można zamieścić poglądowo ww. pliki, by było wiadomo, w którym miejscu tekstu mają się znaleźć; można także wstawić kolorowe oznaczenie numeru danej tabeli lub ryciny.

4. Piśmiennictwo:

w czasopiśmie obowiązuje wariant stylu Vancouver; kolejność poszczególnych pozycji bibliograficznych powinna być zgodna z kolejnością cytowania w tekście. W tekście głównym powinny znaleźć się odpowiednie odnośniki w nawiasach kwadratowych (np. [1]):

 • dla monografii:

[numer] nazwiska autorów i inicjały imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA, np.:

[1] Więckowska E., Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław (Polska) 2004, 45–67.

 

 • dla publikacji tłumaczonej:

[numer] nazwiska autorów i inicjały imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) PRZECINEK tytuł pracy zapisany kursywą PRZECINEK tłum. nazwisko tłumacza i inicjał jego imienia PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK cytowane strony (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA

[1] Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, tłum. Kisiel W., Oficyna Ekonomiczna, Kraków (Polska) 2004, 30–31.

 

 •  dla artykułu w czasopiśmie:

[numer] nazwiska autorów i inicjały imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) tytuł pracy zapisany antykwą KROPKA nazwa czasopisma zapisana kursywą (z zastosowaniem skrótów obowiązujących według Index Medicus) PRZECINEK rok PRZECINEK tom PRZECINEK numer czasopisma PRZECINEK zakres strony artykułu (pierwsza i ostatnia rozdzielone półpauzą) KROPKA

[1] Grzybowski A., Pactwa W., Bolesław Gepner (1835-1913) ‒ uczeń Albrechta von Graefego oraz ordynator Instytutu Oftalmicznego w Warszawie. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 2021, 32–38.

 

 • dla rozdziału w monografii zbiorowej:

[numer] nazwiska autorów i inicjały imion PRZECINEK (w przypadku, gdy jest więcej niż trzech autorów, należy podać pierwszych trzech i dodać „i wsp.”) tytuł pracy zapisany antykwą PRZECINEK [w:] tytuł monografii kursywą PRZECINEK red. nazwisko i inicjał imienia redaktora PRZECINEK nazwa wydawnictwa PRZECINEK miasto (kraj) i rok wydania PRZECINEK zakres stron rozdziału oddzielony półpauzą KROPKA

[1] Pickstone J.V., Dearth, Dirt and Fever Epidemics: Rewriting the History of British „Public Heath” 1870-1850, [w:] Epidemics and Ideas: Essays on the Historical Perception on Pestilence, eds. Range T., Slauck, P. Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1992, 125–148.

 

 • źródła internetowe:

[numer] Nazwisko i inicjał imienia autora PRZECINEK, tytuł artykułu/cytowanej treści zapisany kursywą PRZECINEK data powstania (jeśli jest) PRZECINEK [online:] adres strony internetowej PÓŁPAUZA data pobrania KROPKA

[1] Bród M., Bibliografia do matury ustnej z języka polskiego, [online]
http://filolozka.brood.pl/bibliografia-do-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego/ – 24.10.2008.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane osobowe, adresy e-mail oraz identyfikatory ORCID będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma i nie będą udostępniane stronom trzecim. Więcej informacji w Polityce prywatności Wydawnictwa.