Zygmunt Kramsztyk, MD and his idea of innovative hospitals

Autor

  • Agnieszka Polak Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie image/svg+xml
  • Katarzyna Pawlikowska-Łagód Katedra Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski image/svg+xml
  • Andrzej Grzybowski Instytut Okulistycznych Badań Naukowych

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.06

Słowa kluczowe:

Jewish historical background, new hospital planning, hospital management, use of bacteriology in medicine, sanitary education

Abstrakt

Background
Problem of education of Jewish doctors in Poland under Russian occupation of the 19th c.
Objective
Presentation of doctor Zygmunt Kramsztyk (1849- 1920) a Jewish ophthalmologist – who created an innovative system of hospitals based on the most modern trends in Europe and tried to introduce it in Warsaw between 1894-1902.
Methods
The article is based on information found in medical journals published in the 19th and 20th c, articles written by Z. Kramsztyk, the book of archives, inventory of the Jewish hospital of Warsaw and the history of Jews and their education in Poland.
Results
Zygmunt Kramsztyk tried to introduce advances in the European system of hospital building , their management and overall in the medical sciences of those days, especially in bacteriology, however, was unable to implement his ideas due to political restrictions of the Russian occupants. He tried to provide access to health care for all social classes. Apart from treating patients he propagated sanitary education of the public. In his own journal “Criticism in Medicine” [“Krytyka Lekarska”] he presented articles on legal and ethical aspects of medicine, methodology of writing scientific papers, the use of new medical equipment, doctor-patient relationship, philosophy of medicine and precision in medical terminology.
Conclusion
His ideas were not fully implemented because of the political situation, however were appreciated later when liberated Poland tried to introduce a new health care system in 1928.

Bibliografia

Grzybowski A., i in., Zygmunt Kramsztyk (1849-1920) – najwybitniejszy filozof nauki wśród polskich okulistów XIX i XX wieku, „Klinika Oczna” 2016, 118(1).

Polak A., i in., Zygmunt Kramsztyk – patriota, działacz społeczny, filozof medycyny i lekarz, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2015, t. 78, s. 96-108.

Polonsky A., The Jews in Poland and Russia: A short history, Liverpool 2013. DOI: https://doi.org/10.3828/liverpool/9781906764395.001.0001

Fuks M., Żydzi w Warszawie: życie codzienne, wydarzenia, ludzie, Poznań 2010.

Zalewska G., Warszawa [w:] Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, red. Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Warszawa 2000.

Biała J., Stanisław Kramsztyk – popularyzator wiedzy o Ziemi, meteorytach i Wszechświecie, „Acta Societatis Metheoriticae Polonorum” 2012, t. 3, s. 7-16.

Woltanowski P., i in., Protection of Children’s Human Rights and Health: A Legacy of Julian Kramsztyk, Janusz Korczak, and Ludwik Rajchman Glob Pediatr Health January 23, 2018, [on-line:] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5784459/ (dostęp 02.02. 2020).

Zwolski S., Wyższe szkolnictwo medyczne [w:] Dzieje medycyny w Polsce, red. W. Noszczyk, Warszawa 2015.

Celnik H., Okulistyka [w:] Dzieje medycyny w Polsce, red. W. Noszczyk, Warszawa 2015.

Porter R., ed., Camridge Ilustrated History of Medicine, New York 2009.

Aleksiun N., Micwa [w:] Polski Słownik Judaistyczny, red. Z. Borzymińska, Warszawa 2003.

Nowy Szpital Starozakonnych w Warszawie. Księga pamiątkowa, Warszawa 1909.

Kramsztyk Z., Koczujące oddziały okulistyczne „Krytyka Lekarska” R. 2, 1898, nr 1.

Löwy I., ed., The Polish School of Philosophy of Medicine: from Tytus Chalubinski (1820-1889) to Ludwik Fleck (1896-1961) Dordrecht, Netherlands, 1990. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-2135-1

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Polak, A., Pawlikowska-Łagód, K., & Grzybowski, A. (2022). Zygmunt Kramsztyk, MD and his idea of innovative hospitals. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 27–29. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.06

Numer

Dział

Artykuły