Przytułki w Pile i okolicach w świetle diecezjalnych wizytacji kanonicznych XVII i XVIII wieku

Autor

  • Michał Początek

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.09

Słowa kluczowe:

chrześcijaństwo, kontrreformacja, przytułki, wizytacje kanoniczne

Abstrakt

Celem pracy jest przybliżenie charytatywnej działalności kościoła katolickiego w północnej Wielkopolsce w okresie kontrreformacji. Zorganizowano wówczas, nie tylko tutaj, liczne przytułki dla chorych i ubogich, co stanowić miało świadectwo pokory i miłosierdzia oraz przeciwwagę wobec protestanckich zarzutów dotyczących pychy i chciwości kleru. W oparciu o drobiazgowe sprawozdania okresowych wizytacji parafii przez biskupów, na przykładzie Piły i okolic, podjęto próbę oceny ważnej funkcji spełnianej przez Kościół w zakresie opieki społecznej i lecznictwa w XVII i XVIII wieku.

Bibliografia

Bąk L., Ziemia Wałecka w dobie reformacji i kontrreformacji w XVI-XVIII wieku, Piła 1999.

Boras Z., Dworecki Z., Piła. Zarys dziejów (do roku 1945), Piła 1993.

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Warszawa 2000.

Fijałek J., Organizacyjne i naukowe działania na rzecz zabezpieczenia zdrowia społecznego w okresie odrodzenia i baroku [w:] Tradycje zdrowia publicznego w historii medycyny powszechnej i polskiej. Wybrane zagadnienia organizacyjne i naukowe, J. Fijałek, Łódź 1998.

Gaziński R., W nowożytnym państwie pomorskim (1523-1653) [w:] Dzieje Koszalina, t. 1: do 1945 roku, red. R. Gaziński + et al., Koszalin 2016.

Kaczmarski H. J., Poczet prymasów Polski. Arcybiskupi Gniezna od bł. Radzima do Józefa kard. Glempa, Warszawa 1988.

Kowalewska-Kantecka B., Pediatria [w:] Dzieje medycyny w Polsce, t. 1, red. W. Noszczyk, Warszawa 2015.

Lutyński K., Materiały Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu do kościelnych dziejów Piły [w:] Piła w źródłach archiwalnych, red. R. Chwaliszewski, Piła 1988, s. 62-64.

Łukaszewicz J., Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 1, Poznań 1858.

Surdacki M., Protestanci a rozwój szpitali w Wielkopolsce Zachodniej w XVII i XVIII wieku, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1991, t. 36, s. 193-208.

Pobrania

Opublikowane

2022-07-02

Jak cytować

Początek, M. (2022). Przytułki w Pile i okolicach w świetle diecezjalnych wizytacji kanonicznych XVII i XVIII wieku. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 85, 128–135. https://doi.org/10.12797/AHiFM.85.2022.85.09

Numer

Dział

Artykuły