Dr med. Zbigniew Szlenk (1931-2022)

Wybitny historyk otorynolaryngologii. Człowiek niepospolity – in memoriam

Autor

  • Stanisław Bień Prof. dr hab. med., emerytowany profesor Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI:

https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.19

Bibliografia

Treść numerów tego periodyku zawarta jest w dwóch publikacjach: Materiały Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 2001, XVII, 1, 3 et passim; Materiały Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 2011, XXVII, 1-2, 14 et passim.

Kierzek A., Doktorowi Zbigniewowi Szlenkowi w osiemdziesięciolecie urodzin. Materiały Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, 2011, XXVII, 3, 20-26.

Kierzek A., Nestorowi polskiej laryngologii – doktorowi med. Zbigniewowi Szlenkowi, członkowi honorowemu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi – w 90 rocznicę urodzin. Magazyn Otorynolaryngologiczny 2021, XX, 3(79), 126-127.

Niemczyk K., Bień S., Kierzek A., Dr med. Zbigniew Szlenk (1931-2022) – członek honorowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi, historyk otorynolaryngologii. Polski Przegląd Otolaryngologiczny, (przyjęto do druku).

Pobrania

Opublikowane

2024-04-08

Jak cytować

Bień, S. (2024). Dr med. Zbigniew Szlenk (1931-2022): Wybitny historyk otorynolaryngologii. Człowiek niepospolity – in memoriam. Archiwum Historii I Filozofii Medycyny, 86, 171–175. https://doi.org/10.12797/AHiFM.86.2023.86.19

Numer

Dział

Wspomnienia