Stanisław Barącz. Osobowość twórcza niewidomego poety (fragmenty)

Authors

  • Maria Łukasiewicz Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.07

Keywords:

Stanisław Barącz, Young Poland, Polish Armenians, Lwów, Polish poetry, the art of people who were blind

Abstract

Stanisław Barącz. The Creative Personality of a Blind Poet

The poetry of Stanisław Barącz (1864-1936), a blind artist associated with Lwów, belongs to the literary output of the Young Poland period. It involves poems and translations from foreign languages (German and French), as well as texts set to Karol Szymanowski’s music. The poet had an Armenian background, he was involved in the communal life of Polish Armenians in Lwów and he also translated Armenian poetry. Maria Łukasiewicz, a student of Stanisław Pigoń, in her 1952 work (which is published here for the first time) performed an in-depth and unique in scholarly literature analysis of the works of this forgotten poet. She performs a holistic overview of the author’s own works and his translations from other languages, and she discusses the following: themes and thematic motifs, composition, literary technique (style, the study of stanzaic forms, musical elements, work with a text), focusing on the crucial problem of the creative imagination of the blind poet (the visual and colour-related aspects). She also compares Barącz’s poetry with the creative works of the Young Poland period.

Author Biography

Maria Łukasiewicz, Kraków

(1928-2014), polonistka, wychowawczyni w Zakładzie dla Niewidomych we Wrocławiu, następnie bibliotekarka. Autorka tomiku opowiadań Ludzie z tamtego brzegu (Kraków 1980) oraz niedrukowanych wspomnień pt. "Wawelski dwór".

References

Źródła:

Barącz S., Impresje, Lwów 1902

Barącz S., Poezje, Lwów 1930

Barącz S., liryki drukowane na łamach czasopism: „Chimera” 1901-1907; „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1933; „Nowy Wiek” 1936; „Posłaniec św. Grzegorza” 1928-1931; „Widnokręgi” (Lwów) 1911; „Życie” (Kraków) 1898

Barącz S., Lakme – libretto do opery Delibes’a, rkps

Barącz S., przekład fragmentów Fausta Goethego, rkps (zaginiony)

Barącz S., rękopiśmienny zbiór liryków

Dębicki Z., Iskry w popiołach. Wspomnienia lwowskie („Grzechów młodości” część druga), Poznań 1931

Opracowania:

Baley S., Osobowość twórcza Żeromskiego (studjum z zakresu psychologii twórczości), Warszawa 1936

Bem A. G., Teoria poezji polskiej z przykładami w zarysie popularnym analityczno-dziejowym, Petersburg 1899

Borowy W., „Dziś i Jutro” (o Langem)

Borowy W., O wpływach i zależnościach w literaturze, Kraków 1921

Borowy W., Wątki liryczne w poezji Norwida, „Zeszyty Wrocławskie”, 1950, nr 1-2

Boyé E. , U kolebki modernizmu. estetyczne poglądy na łamach krakowskiego „Życia”, Kraków 1922

Bukowski K., Poeta smutku i milczenia, „Wiek Nowy”, 1936, 23 III

Chmielowski P., Najnowsze prądy w poezyi naszej, Warszawa 1901

Ciechanowska Z., Goethe w Polsce, „Twórczość” 1948, nr 5

Czachowski K., Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1934, 1-2, Lwów 1934

Dolański W., Pojęcia niewidomych z przestrzeni i kształtach przedmiotów, „Przyjaciel niewidomych”, 1949, nr 12

Donigiewicz S., Kronika żałobna, „Gregoriana”, 1936, nr 1-2

Doubek F., Literatura niemiecka, Warszawa 1932

Feldman W., Współczesna literatura polska, Warszawa 1908

Feldman W., Wybór poezji Młodej Polski, Kraków 1918

Furmanik S., Podstawy wersyfikacji polskiej (nauka o wierszu polskim), Warszawa 1947

Gołąbek J., Sztuka rymowania, Lwów 1939

Grzegorzewska M., Psychologia niewidomych, 1, Warszawa 1930

Grzegorzewska M., Struktura wyobrażeń surogatowych u niewidomych, „Polskie Archiwum Psychologii”, 1, 1926-1927, nr 4

Kołodziejczyk E., Goethe w Polsce. Rzecz literacko-bibliograficzna, Kraków 1913

Kozicki W., Wstęp, w: S. Barącz, Poezje, Lwów 1930

Kleiner J., Treść i forma w poezji, „Przegląd Warszawski”, 1922, nr 6

Kridl M., Literatura polska XIX w., 5, Od pozytywizmu do wielkiej wojny, Warszawa 1931

Lam S., Współcześni pisarze polscy, Warszawa 1918

Lorentowicz J., Młoda Polska, 1, Warszawa 1908

Matuszewski I., Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studjum krytyczno-porównawcze, 1-2, Warszawa 1911

Porębowicz E., Literatura francuska, Warszawa 1933

Porębowicz E., Poezya polska nowego stulecia, „Pamiętnik Literacki”, 1902, nr 4

Przegląd liryki lwowskiej, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie” 1933, nr 71

Sarnecki J., Współczesna literatura francuska, Warszawa 1917

Sizeranne M. de la, Niewidomy o niewidomych, Warszawa 1913

Sonet polski, wyd. W. Folkierski, Kraków 1925

Szuman S., O kunszcie i istocie poezji lirycznej, 1-2, Łódź 1948

Szurek-Wisti M., Miriam – tłumacz, Kraków 1937

Welihi T., Niewidomy jako wykładnik cywilizacji, „Przyjaciel Niewidomych”, 1948, nr 7

Wóycicki K., Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa 1912

Wyka K., Studia nad programem Młodej Polski, odbitka ze „Sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności”, XLIII, 1937, nr 6

Prasa:

„Dziennik Polski” 1936, 19 II (nekrolog)

Sprawozdania Wydziału Czytelni Akademickiej, Lwów 1895-1903

Inne:

Informacje ustne – wywiady z: Andrzejem, Piotrem i Franciszkiem Barączami, Jadwigą Lachowską, Juliuszem Kleinerem, Janem Silhanem, Henrykiem Fleischerem

Obserwacje i spostrzeżenia własne dokonane podczas pracy w Państwowym Zakładzie Niewidomych Dzieci

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Łukasiewicz, M. (2017). Stanisław Barącz. Osobowość twórcza niewidomego poety (fragmenty). Lehahayer, 4, 251–296. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.07

Issue

Section

Articles