Poeta, jego biografka i kontekst rodzinny biografii

Authors

  • Magdalena Bernacka Katowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.06

Keywords:

Barącz family, Stanisław Barącz, Maria Łukasiewicz, Karol Szymanowski, Artur Rubinstein, Lwów, the Polish bohème

Abstract

The Poet, his Biographer and the Family Context of Biography

The Barącz family is an Armenian family which originates from Mohylów Podolski (now: Mohyliv-Podilskyi) and which was associated with Lwów since the beginning of the 19th to the middle of the 20th century. Stanisław Barącz, a poet, along with his brothers: Tadeusz, a sculptor, and Roman, a surgeon, were one of the most talented representatives of this family. Blind since childhood, Barącz notonly managed to establish his family but also a literary and artistic salon which was an important hot spot on the cultural map of 20th-century Lwów. Most distinguished artists of the Young Poland period frequented this salon, including those who became famous in the world, such as Karol Szymanowski and Artur Rubinstein. The author also shed light on the history of the sons of the poet (Andrzej, Piotr and Franciszek) as well as Maria Łukasiewicz, a student of the Faculty of Polish Philology at the Jagiellonian University, whose background was also Armenian. In the years 1951-1952 she made a very successful attempt to remind the blind poet who was already forgotten at that time.

Author Biography

Magdalena Bernacka, Katowice

lekarz laryngolog-audiolog, autorka publikacji na temat XIX- i XX-wiecznych dziejów Ormian polskich w Galicji, na Bukowinie oraz w niepodległej Polsce, członek Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

References

Źródła archiwalne:

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Archiwum Barączów, sygn. Przyb. 155-197/09

Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie, M. Łukasiewicz, „Stanisław Barącz. Osobowość twórcza niewidomego poety”, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński, 1951, mps

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Bibliografia Bara, hasło: Barącz Stanisław

Zbiory Magdaleny z Łukasiewiczów Bernackiej w Katowicach, M. Łukasiewicz, „Wawelski dwór”, rkps

Źródła drukowane:

Dębicki Z., Iskry w popiołach. Wspomnienia lwowskie („Grzechów młodości” część druga), Poznań 1931

Frantz W., Odłamki wspomnień przez przetak pamięci przesianych, Kraków 1972

Lam S., Życie wśród wielu, Warszawa 1968

Łozińska-Hempel M. z Łozińskich, Z łańcucha wspomnień, Kraków–Wrocław 1986

Szymanowski K., Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora, 1, 1903-1919, wyd. T. Chylińska, Kraków 1982

Literatura:

d’Abancourt H., Barącz Tadeusz, w: Polski słownik biograficzny, 1, Kraków 1935, s. 292-293

Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, 16, cz. 1, Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kierownictwem Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1982

Bocheński Z., Barącz Erazm, w: Polski słownik biograficzny, 1, Kraków 1935, s. 290

Bukowski K., Poeta smutku i milczenia, „Wiek Nowy”, 1936, 23 II

Donigiewicz S., Śp. Stanisław Barącz, „Gregoriana”, 1936, nr 1-2, s. 73-77

Dziedzic T., Stanisław Barącz – zapomniany poeta Młodego Lwowa, w: Modernistyczny Lwów. Teksty życia, teksty sztuki, red. E. Paczoska, D. M. Osiński, Warszawa 2009, s. 194-204

Emin Geworg, The Polish and Armenian world, „Poland Magazine”, 1979, nr 5, s. 297

Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Warszawa 2004

[Janusz B.], Howhanian A., Ś.p. Erazm Barącz i jego zbiory, „Posłaniec św. Grzegorza”, 1928, nr 10-11, s. 51-53

Krzyżanowski J., Neoromantyzm polski 1890-1918, wyd. T. Brzozowska-Komorowska, M. Bokszczanin, Wrocław 1980

Lam S., Współcześni pisarze polscy. Literatura piękna. Krytyka literacka, Warszawa 1922

Pigoń S., Z dziejów teatru szkolnego w Polsce w. XVII. (O teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie), „Pamiętnik Literacki”, 1938, s. 77-78

Pigoń S., Dramat o Bazylissie Pulcherii w teatrze alumnatu ormiańskiego we Lwowie, w: S. Pigoń, Z ogniw życia i literatury. Rozprawy, Wrocław 1961, s. 24-59

Ryszkiewicz A., Rejchan (Reichan) Alojzy, w: Polski słownik biograficzny, 32, Wrocław 1988, s. 44

Sokol S. S., Mrotek Kissane S. F., The Polish Biographical Dictionary. Profiles of Nearly 900 Poles Who Have Made Lasting Contributions to World Civilization, Wauconda, Ill. 1992

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Zbiór poetów polskich XIX wieku, wyd. P. Hertz, 4, Warszawa 1965, s. 471

Ziębicki W., Barącz Roman, w: Polski słownik biograficzny, 1, Kraków 1935, s. 290

Prasa:

„Dziennik Polski”, 1936, 19 II

„Gazeta Lwowska”, 1936, nr 41, s. 2

„Przegląd Współczesny”, 1927, nr 21, s. 45, 50

Netografia:

„Analiza palety barw w poezji Stanisława Barącza w kontekście młodopolskich prądów artystyczno-literackich” (praca magisterska), [online] https://apd.uni.wroc.pl/diplomas/21780/

Barącz A., U nas we Lwowi, „Biuletyn Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich” 1995, 6 VI; 2002, 5 XI; 2002 6 XI, [online] http://lwow.eu/rybicki/baracz.html

Barącz, Stanisław, [online] http://imslp.org/wiki/Category:Barącz,_Stanisław

Garlicka A., Kultura i nauka we Lwowie 1772-1939, [online] http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=2143

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Bernacka, M. (2017). Poeta, jego biografka i kontekst rodzinny biografii. Lehahayer, 4, 233–250. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.06

Issue

Section

Articles