Jeszcze o losach "Ewangeliarza ze Skewry"

  • Krzysztof Stopka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Keywords: Skevra Evangeliary, Cilician Armenia, Crimean Armenians, Monastery of St. John the Baptist in Otuz, National Library in Warsaw

Abstract

Some More Insight into the Fate of the "Skevra Evangeliary"

The colophons of the Armenian manuscripts from Crimea that were recently published by Tatevik E. Sargsyan make it possible to put forward a thesis that the 12th-century evangeliary created in Skevra (Cilician Armenia), which is now held in the National Library in Warsaw, was kept in Crimea during the 15th century. At the time it belonged to Simeon, a monk from the hermitage of St. Gregory the Illuminator, next to Saint John the Baptist Church in Otuz, and was later sold in 1422 to its next owner known under the name of Khutlupek. There are no other records of this book prior to those found in Lwów (Lviv) in 1592. Its history before that year remains unknown.

Author Biography

Krzysztof Stopka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

historyk, profesor, kierownik Zakładu Historii Oświaty i Kultury w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, członek Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce; autor prac z zakresu dziejów Ormian polskich w średniowieczu i nowożytności; współkieruje serią Biblioteka „Lehahayer” i projektem NPRH pt. Pomniki dziejowe Ormian polskich.

References

Źródła:

(Sargsjan) Саргсян Т. Э., Свод армянских памятных записей относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV-XV вв.), Симферополь 2010

(Ukrainsko-armianskije) Украинско-амянские связи в XVII веке. Сборник документов, red. Я. Р. Дашкевич, Киев 1969

Opracowania:

Prinzing G., Zaginiony – odnaleziony – ukryty: o pochodzeniu, znaczeniu i losie najstarszego Ewangeliarza dawnego ormiańsko-unijnego biskupstwa we Lwowie, Poznań 2004

Stopka K., Lwowscy właściciele ewangeliarza ormiańskiego z XII wieku, „Lehahayer”, 1, 2010, s. 31-60

Stopka K., Niezwykłe przypadki Ewangeliarza ze Skewry, w: K. Stopka, A. A. Zięba, A. Artwich, M. Agopsowicz, Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012, s. 195-201

Published
2019-12-31
How to Cite
Stopka, K. (2019). Jeszcze o losach "Ewangeliarza ze Skewry". Lehahayer, 6, 329-334. https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.08
Section
Voices, Reviews and Information