Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie Trybunalskim w XVII i XVIII wieku

Authors

  • Marcin Łukasz Majewski Piotrków–Lublin

Keywords:

the Armenian minority in Poland, Piotrków Trybunalski, trade in Poland in the 17th and 18th century

Abstract

A forgotten minority: Armenians in Piotrków Trybunalski in the 17th and 18th century

Until now the problem of the presence of the Armenian minority in Piotrków Trybunalski in the 17th and 18th century was not engaged in historiography. The article discusses the history of Armenians who settled in Piotrków in the 17th and 18th century. The convenient location of the city at the intersection of important trade routes and the presence of the rich gentry, who arrived to participate in the debates of the Royal Tribunal, created the opportunity of running profitable business ventures. This was the main reason that made the Armenian merchants settle in Piotrków. Within a short period of time, owing to the business that they ran competently, they accessed the economic and political elite, and held important offices at the Merchant Guild and the city council.

Author Biography

Marcin Łukasz Majewski, Piotrków–Lublin

Historyk, doktorant w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zajmuje się problematyką etniczną na ziemiach polskich od czasów nowożytnych do XX wieku.

References

Baranowski B., Stosunki gospodarcze i społeczne w drugiej połowie XVII i w XVIII w., w: Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. idem, Łódź 1989.

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

Głowacki K., Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego, 1, Piotrków–Kielce 1984.

Kruz T., Browarnictwo w Piotrkowie od XVI do XVIII wieku, Grudziądz 2005.

Lustracja starostwa piotrkowskiego 1628 r., w: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1628-1632, 2, Województwo sieradzkie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Lustracja starostwa piotrkowskiego 1661 r., w: Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665, 2, Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i Ziemia Dobrzyńska, Toruń 1996.

Łoziński W., Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1902.

Rzędowska A., Hałaczkiewicz B., Historia piotrkowskich Żydów (do 1939 roku), Piotrków Trybunalski 2008.

Stopka K., Zięba A. A., Artwich A., Agopsowicz M., Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012.

Szwed R., Źródła archiwalne do dziejów Piotrkowa Trybunalskiego, w: Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red.: B. Baranowski, Łódź 1989.

Witanowski M. R., Przewodnik po Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków 1923.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Majewski, M. Łukasz. (2015). Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie Trybunalskim w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 3, 71–84. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2456

Issue

Section

Articles