Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu "Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713" (Ossolineum nr 1646/II)

Authors

  • Jakub Kopczyński Muzeum Etnograficzne w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.01

Keywords:

Polish Armenians, Poland of the 17th century, Lwów, burghers, ethnic self-government community, municipal finances, contribution, social stratification

Abstract

The Structure and the Finances of the Armenian Community in Lwów in the Light of the “History of Lwów Armenians from 1649 until 1731” Manuscript (Ossolineum no 1646/II)

Armenians from 1649 until 1713”, which is a part of the collections of the Ossolineum library, contains a great deal of information about the Armenian community in Lwów (now: Lviv) in the second half of the 17th century and at the beginning of the 18th century. On the basis of this source the author examines the administrative and social structure of the community as well as the way in which the requirements of this community were financed. Owing to the comprehensive registers featured in the second part of the manuscript, which were drawn up due to the imposition of contributions on Lwów by a foreign army in 1648 and 1704, the author also traces the changing number of the population and the estate-related stratification of the community in the period of about half a century.

Author Biography

Jakub Kopczyński, Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Historyk, muzykolog, pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie (bibliotekarz dziedzinowy w zakresie historii i poloników w języku ormiańskim), redaktor naczelny dwujęzycznego, polsko-ormiańskiego czasopisma „Awedis” przeznaczonego dla społeczności ormiańskiej w Polsce, współpracownik Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

References

Źródła:

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 1646/II „Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713”

Literatura:

Balzer O., Sądownictwo ormiańskie w średniowiecznym Lwowie, Lwów 1909

Balzer O., Statut ormiański w zatwierdzeniu Zygmunta I z r. 1519, Lwów 1910

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

Bedrossian M., New Dictionary: Armenian-English, Venice 1875-1879

Charewiczowa Ł., Lwów na przełomie XVII i XVIII wieku, w: Studja z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931, s. 347-374

Charewiczowa Ł., Ograniczenia gospodarcze nacyj schizmatyckich i żydów we Lwowie XV i XVI wieku, Lwów 1925

Czołowski A., Historja Lwowa od roku 1600 – do roku 1772, Lwów 1927

Józefowicz J. T., Lwów utrapiony in anno 1704 albo Dyjaryjusz wziętego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704, Kraków 2003

Kapral M., Armenian and Ruthenian elders in Lviv in the late medieval and early modern period: their emergence, functions and interaction, w: Armenian–Ukrainian historical contacts, Lviv 2011, s. 29-40

Kopczyński M., Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005

Linde S., Słownik języka polskiego, t. 1, cz. 2, Warszawa 1808

Łoziński W., Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1892

Malinowski A., Podstawy statystyki z elementami demografii, Warszawa 2009

Mnatsakanyan P., O „Diariuszu przygody w naszym kraju Lechów w roku Pańskim 1704” oraz o jego autorze, w: Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. A. A. Zięba, Warszawa–Kraków 2016, s. 143-164

Petrowicz G., La chiesa armena in Polonia, 1: 1350-1624, Roma 1971

Petrowicz G., La chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, 3: 1686-1954, Roma 1988

Petrowicz G., L’unione degli armeni di Polonia con la Santa Sede: (1626-1686), Roma 1950

Podhorodecki L., Dzieje Lwowa, Warszawa 1993

Rzemieniecki K., Rękopisy związane z historią i kulturą Ormian w zbiorach Działu Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Lehahayer” 2013, nr 2, s. 199-217

Stopka K., Języki oswajane pismem. Alografia kipczacko-ormiańska i polsko-ormiańska w kulturze dawnej Polski, Kraków 2013

Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000

Stopka K., Śladami kopisty Awedyka: portret rodziny Derszymonowiców, czyli mikro-historia przemian kulturowych Ormian polskich XVII wieku, „Lehahayer” 2013, nr 2, s. 81-121

Tryjarski E., Zapisy sądu duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Kraków 2010

Wagner K., „Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych miastach Rzeczypospolitej XVII w.” [praca doktorska], Warszawa 2016

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1965

Zięba A. A., Daniel Zarugowicz: tragiczna kariera kamienieckiego Ormianina, w: Ormianie polscy: kultura i dziedzictwo. Studia i materiały źródłowe zebrane dla uczczenia jubileuszu dziesięciolecia Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, red. A. A. Zięba, Warszawa–Kraków 2016, s. 73-88

Żabiński Z., Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław–Kraków 1981

Żuraszek-Ryś I., Inwentarze skarbca katedry ormiańskiej we Lwowie z XVIII wieku jako źródło do leksykologii historycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 49, 2015, s. 115-124

Daškevič Â. R., Armânskie kolonii na Ukraine v istočnikah i literature XV-XIX vekov, Erevan 1962

Grigorân V. R., Istoriâ armânskih kolonij Ukrainy i Polʹši: Armâne v Podolii, Erevan 2005 (reprint wydania z 1980)

Lozinsʹkij R., Etnіčnij sklad naselennâ Lʹvova (u kontekstі suspіlʹnogo rozvitku Galičini), Lʹvіv 2005

Netografia:

Dominik Bohdanowicz, [online], http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Dominik_Bohdanowicz

Papée F., Historia miasta Lwowa w zarysie, Lwów 1924, [online], http://www.lwow.com.pl/historia/papee.html

Słownik języka polskiego, PWN, [online], https://sjp.pwn.pl

Słownik staropolski, [online], https://pl.wikisource.org/wiki/M._Arcta_S%C5%82ownik_Staropolski

Smirnow J., Szwedzi we Lwowie, [online], http://kuriergalicyjski.com/index.php/2012-02-03-12-29-43/irp/2184-szwedzi-we-lwowie-cz-i

Zięba A. A., Krzysztof Bernatowic, [online], http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Krzysztof_Bernatowic

Zięba A. A., Zachariasz Gamocki, [online], http://www.wiki.ormianie.pl/index.php?title=Zachariasz_Gamocki

Церква Святого Хреста (Львів), [online], https://uk.wikipedia.org/wiki/Церква_Святого_Хреста_(Львів).

Downloads

Published

2017-08-22

How to Cite

Kopczyński, J. (2017). Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu "Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713" (Ossolineum nr 1646/II). Lehahayer, 4, 5–69. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.01

Issue

Section

Articles