Udział kupców ormiańskich w handlu winem w Piotrkowie w XVII i XVIII wieku

Authors

  • Marcin Łukasz Majewski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.06

Keywords:

Piotrków, Armenians, wine trade

Abstract

Armenian Tradesmen’s Share in Wine Trade in Piotrków in the 17th and 18th Centuries
In the 17th and 18th the patriciate in P iotrków amassed fortune due to profits from wine trade activity. The profits also were going to A rmenian pockets, as A rmenian tradesmen were settling in town. The preserved sources, however scarce, help trace A rmenian commercial activity and define its status on the local wine market. A t that time the following A rmenian families dealt in wine: the A ugustynowicz, the A ntoniewicz, the Derjakubowicz, the Balsamowicz, and the M uradowicz. A s Greek commercial competitors grew stronger, A rmenians gradually moved to other urban centres. Both Greek and I talian tradesmen soon came to replace them in P iotrków. They used to dominate that market in the 16th century.

Author Biography

Marcin Łukasz Majewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

Historyk, doktor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich.

References

Źródła archiwalne

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie: Archiwum Skarbu Koronnego, dział I , sygn. 25; Sumariusze i księgi pomocnicze urzędu grodzkiego sieradzkiego oraz varia z akt ziemskich i grodzkich wielkopolskich, sygn. 38; Wypisy dekretów odnośnie czopowego z miast województwa sieradzkiego

Archiwum Narodowe w Krakowie: Akta Miasta Krakowa

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim: Cech Kupców w Piotrkowie, sygn. 7; Akta Bractwa Kupieckiego Piotrkowskiego 1722-1759. Protokoły sesji, sygn. 32; Rejestr Bractwa Kupieckiego. Kwartalne wpływy i wydatki 1670-1731; Hipoteka Miasta Piotrkowa, sygn. 37

Opracowania

Dziubiński A., Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1998

Flatt O., Opis Piotrkowa Trybunalskiego pod względem historycznym i statystycznym, Warszawa 1850

Flatt O., Piotrków dziś i przed dwudziestu laty, w: J. Jaworski, Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok zwyczajny 1854. Opisów roślin rok siedemnasty, Warszawa 1854

Lewicki S., Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich i wieku XVI, Warszawa 1926

Majewski M.Ł., Kupcy ormiańscy w mieście staropolskim na przykładzie Piotrkowa Trybunalskiego, w: Ormianie – historia i kultura. Sesja naukowa Szreniawa, 24-25 czerwca 2017, red. A.A. Zięba, Szreniawa 2017

Majewski M., Parafia prawosławna p.w. Wszystkich Świętych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1788-1939, KUL – Lublin 2018, praca doktorska

Majewski M.Ł., Piwowarstwo miejskie w Piotrkowie w XVI-XVIII wieku, niepublikowane opracowanie

Majewski M. Ł., Węgrzy, Szkoci i Ormianie. Studia nad składem etnicznym mieszkańców Piotrkowa przyjętych do prawa miejskiego w okresie staropolskim, Warszawa 2017

Marcinek R., Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej Polsce, Warszawa 2015

Pełczyński G., Polska – Ormianie – Wschód, w: Ormianie, red. B. Machul-Telus, Warszawa 2014

Rawita-Witanowski M., Monografia Piotrkowa Trybunalskiego, Piotrków Trybunalski 2017

Weryha-Darowski A., Przysłowia polskie odnoszące się do nazwisk szlacheckich i miejscowości, Poznań 1874

Downloads

Published

2018-05-16

How to Cite

Majewski, M. Łukasz. (2018). Udział kupców ormiańskich w handlu winem w Piotrkowie w XVII i XVIII wieku. Lehahayer, 5, 147–158. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.06

Issue

Section

Articles