La Lettre Arménienne Du Brody À Istanbul, 1770. Ormiański list z Brodów do Stambułu z 1770 roku

Authors

  • Agnès Ouzounian Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales, Institut Des Langues Rares, Paris
  • Andrzej Pisowicz Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.03

Keywords:

Armenian language, dialects, Polish Armenians, Brody, Istanbul, Büyük Valide Han

Abstract

AN ARMENIAN LETTER FROM BRODY TO STAMBUL FROM 1770

The edition of a commercial letter from 1770, written in Brody (Polish Kingdom) in a dialect of the Armenian language, with a supplement including translations into Polish.

Author Biographies

Agnès Ouzounian, Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales, Institut Des Langues Rares, Paris

Docteur en linguistique, chargée de cours d’arménien classique à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Paris) et à l’Institut des langues rares (Paris) où elle enseigne également le géorgien classique.

Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński

Iranista, armenista, profesor (emeritus) Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wicedyrektor Instytutu Orientalistyki UJ, członek Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce oraz Komitetu Redakcyjnego serii Biblioteka „Lehahayer”, autor rozpraw, gramatyk i słowników poświęconych językowi ormiańskiemu, w tym mowom i dialektom Ormian polskich.

References

Sources d’archives / Źródła archiwalne

Collection privée du Dr Teresa Anna Chłapowa (née Augustynowicz-Ciecierska) de Cracovie / Zbiory prywatne dr Teresy Anny Chłapowej (z Augustynowiczów-Ciecierskich) w Krakowie

Études / Opracowania

Gawroński A., Język Ormian polskich, w: Język polski i jego historia z uwzględnieniem innych języków na ziemiach polskich, red. H. Ułaszyn et al., Encyklopedia polska, 2, Kraków 1915, s. 452-455

Hanusz J., O języku Ormian polskich, „Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, 11, 1886, s. 350-481

Łoziński W., Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1892

Pisowicz A., Ormianie polscy. Problem świadomości narodowej a kwestia języka, w: Język a tożsamość narodowa. Slavica, red. M. Bobrownicka, Kraków 2000, s. 135-142

Reczek J., Językowa polonizacja Ormian, „Język Polski”, 67, 1987, s. 1-8

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Ouzounian, A., & Pisowicz, A. (2022). La Lettre Arménienne Du Brody À Istanbul, 1770. Ormiański list z Brodów do Stambułu z 1770 roku. Lehahayer, 9, 83–90. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.03

Issue

Section

Articles