Kulisy nominacji następcy ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza

Authors

  • Tomasz Krzyżowski Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.10

Keywords:

Józef Teodorowicz, Dionizy Kajetanowicz, Andrzej Łukasiewicz, Armenian Catholic Church in Poland

Abstract

Behind the Scenes of the Appointment of the Successor of the Armenian Catholic Archbishop of Lwów, Józef Teodorowicz
Already in 1935 the archbishop of Armenian Catholics in Poland, Józef Teodorowicz, turned himself to the the C ongregation for the Oriental Churches to ask for appointing a coadjutor with the right of succession. He pointed to Rev. Andrzej Łukasiewicz from Czerniowce and Rev. Adam Bogdanowicz from Lwów as potential candidates for the post. Neither of them was eventually appointed, because the Holy See was considering closing the archdiocese and also questioned candidates’ qualifications. After the archbishop’s death (4 December 1938), the issue was re-raised, however, the candidates chosen by the archdiocese were rejected by the C ongregation for the Oriental Churches and Apostolic Nunciature in Warsaw. The rejected candidates were: Rev. Dionizy Kajetanowicz, Rev. Walerian Bąkowski, and Rev. Kajetan Amirowicz. Thus Łukasiewicz’s candidature was re-considered. The article presents opinions about Łukasiewicz and the situation of the Armenian Archdiocese in Lwów. Eventually, Łukasiewicz’s nomination turned out void both due to extended debates in Vatican dicasteries and the outbreak of World War II.

Author Biography

Tomasz Krzyżowski, Papieski Uniwersytet im. Jana Pawła II, Kraków

Historyk, doktor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

References

Źródła archiwalne

Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali w Rzymie: sygn. 503/35, Coadiutore per mons. Teodorowicz; sygn. 788/38, Nomina del nuovo arcivescovo

Archiwum Akt Nowych w Warszawie: zespół 14, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Warszawie, sygn. 452, Biskupstwa, konsystorze, kapituły i dziekanaty – ormiańskokatolickie – utworzenie, delimitacje, nominacje, uposażenie, majątki i inne – arcybiskupstwo we Lwowie (1919-1939)

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie: Spuścizna abpa Józefa Teodorowicza, t. 144

Archiwum Prowincji Franciszkanów-Reformatów w Krakowie: b. sygn., Relacje na temat ks. Dionizego Kajetanowicza zebrane przez o. Modesta Pasiecznika OFM

Źródła drukowane

Acta et decreta Concilii Nationalis Armenorum Romae habiti ad sancti Nicolai Tolentinatis Anno Domini MDCCCCXI, Romae 1913

Codificazione Canonica Orientale. Fonti, fasc. VII: Disciplina armena. Testi vari di diritto canonico armeno (secolo IV-XVII), Città del Vaticano 1932

Kronika, „Posłaniec św. Grzegorza”, 12, 1938, nr 4, s. 85

Schematismus archidioecesis Leopoliensis ritus armeno-catholici pro anno Domini 1939, Leopoli 1939

[Szembek J.], Diariusz i teki Jana Szembeka, 4, oprac. J. Zarański, Londyn 1972

Literatura

Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, 1, Opole 1957

Krasowski K., Episkopat katolicki II Rzeczypospolitej: myśl o ustroju państwa – postulaty – realizacja, Warszawa–Poznań 1992

Krucki Ł., Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskiego w świetle schematyzmu archidiecezjalnego z 1939 roku, „Roczniki Teologiczne”, 64, 2017, nr 4, s. 75-97 DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2017.64.4-5

Kumor B., Obsada arcybiskupstwa ormiańsko-katolickiego we Lwowie w latach niewoli narodowej (1772-1918), „Analecta Cracoviensia”, 26, 1994, s. 371-384

Petrowicz G., La Chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, 3, 1686-1954, Roma 1988

Smirnow J., Katedra ormiańska we Lwowie. Dzieje archidiecezji ormiańskiej lwowskiej, Lwów 2002

Warchałowski K., Wymogi prawne prowizji kanonicznej w Kodeksie Prawa Kanonicznego Benedykta XV i Jana Pawła II, „Studia Teologiczne. Białystok–Drohiczyn–Łomża”, 18, 2000, s. 431-440

Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1992

Zaleski T., Słownik biograficzny duchownych ormiańskokatolickich oraz duchownych rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1750-2000, Kraków 2001

Downloads

Published

2018-05-16

How to Cite

Krzyżowski, T. (2018). Kulisy nominacji następcy ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza. Lehahayer, 5, 249–263. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.10

Issue

Section

Articles