Plany utworzenia nowej unii kościelnej słowiańsko-ormiańskokatolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku

Authors

  • Tomasz Krzyżowski Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Polska Akademia Umiejętności

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.07

Keywords:

Armenian and Catholic archdiocese in Lwów, Old Catholicism, Eastern Orthodoxy, Church neo-union, Józef Teodorowicz, Ignacy Jan Wysoczański

Abstract

PLANS FOR THE CREATION OF A NEW CHURCH SLAVIC ARMENIAN CATHOLIC UNION IN POLAND IN THE 1930S

In the second half of the 1930s, a group of Old Catholic and Orthodox priests and believers from Zamość Region and Volhynia tried to join the Catholic Church. Ignacy Jan Wysoczański (1901-1975) was the framer of this plan. A new church structure was to be under the jurisdiction of the Armenian archbishop of Lwów, Józef Teodorowicz (1864-1938), who accepted the idea with enthusiasm. Efforts undertaken to achieve the confirmation of the union in 1935 were negatively assessed by the Vatican Congregation for Eastern Churches, mainly due to formal questions, because – according to the canon law and the concordat signed with Poland – priests and believers expressing willingness to join the Catholic Church should be subordinate to the bishop of the place. It soon turned out that Ignacy Wysoczański was a controversial and unsteady person, which ultimately shattered the plan.

Author Biography

Tomasz Krzyżowski, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Polska Akademia Umiejętności

Historyk, armenolog, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, sekretarz redakcji czasopisma „Lehahayer”, uczestnik projektów naukowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Encyklopedia Ormian polskich” oraz „Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”; autor opracowań na temat historii i kultury Ormian polskich.

References

Źródła drukowane

Krzyżowski T., Korespondencja arcybiskupa ormiańskokatolickiego Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem z lat 1924-1938, „Lehahayer”, 6, 2019, s. 165-296 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.06

Opracowania

Bielawny K., Ignacy Wysoczański – biskup Kościoła starokatolickiego i Kościołów Wschodnich, w: Biskup – prezbiter – diakon. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. J. Jezierski, Olsztyn 2008, s. 187-199

Bielawny K., Proces sądowy ks. bpa Ignacego Wysoczańskiego w 1958 r., „Studia Ełckie”, 9, 2007, s. 79-91

Krzyżowski T., Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938, Kraków 2020, https://doi.org/10.12797/9788381380959 DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380959

Krzyżowski T., Kulisy nominacji następcy ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa

Józefa Teodorowicza, „Lehahayer”, 5, 2018, s. 249-250, https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.10 DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.10

Pastuszewski S., Działalność ks. Ignacego Wysoczańskiego (1901-1975) w tyglu wyznaniowym na Wołyniu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie w okresie międzywojennym (studium przypadku), „Rocznik Bialskopodlaski”, 26, 2018, s. 95-145

Pastuszewski S., Ignacy Wysoczański – biskup wędrowny na Mazurach, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 2, 2019, s. 284-316, https://doi.org/10.51974/kmw-134847 DOI: https://doi.org/10.51974/kmw-134847

Pastuszewski S., Kapłan wagabunda na Zamojszczyźnie, „Archiwariusz Zamojski”, 12, 2013, s. 69-73

Pastuszewski S., Starania Ignacego Wysoczańskiego o sakrę biskupa staroprawosławnego w połowie XX wieku, „Emigrantologia Słowian”, 3, 2017, s. 85-100

Pelica G. J., Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939), Lublin 2007

Rzemieniuk F., Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (neounia), Lublin

Sosna G., Troc-Sosna A., Hierarchia, kler i pracownicy Kościoła prawosławnego w XIXXXI wieku w granicach II Rzeczypospolitej i Polski powojennej, Warszawa–Bielsk Podlaski 2017

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Krzyżowski, T. (2022). Plany utworzenia nowej unii kościelnej słowiańsko-ormiańskokatolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX wieku. Lehahayer, 9, 153–163. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.07

Issue

Section

Articles