Grisza Aszwajanc i inni Ormianie w trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego

Authors

  • Grzegorz Pełczyński Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univeristy of Wroclaw

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.07

Keywords:

Józef Łobodowski, Kuban, Armenians, Polish literature

Abstract

Grisha Ashvayants and other Armenians in the Ukrainian trilogy of Józef Łobodowski

The article analyses the image of Armenians and their fate in the novel cycle of the Polish emigratory writer Józef Łobodowski (1909-1988). This cycle, called the Ukrainian trilogy (Komysze, 1955; W stanicy, 1958; Droga powrotna, 1960), is based on experiences of the author, who spent his youth in Kuban during World War One and the period shortly after the Bolshevik revolution. In this trilogy, Armenians do not constitute only the oriental decoration. Writing about these people, Łobodowski realised more serious intention. He seems to indicate that friendship between the novel hero Staś Majewski and the Armenian boy Grisha Ashvayants means not only incredible adventures but primarily the effective alliance of the weak against threatening powers. This alliance is not only individual but also uniting even the whole nations.

Author Biography

Grzegorz Pełczyński, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univeristy of Wroclaw

Etnolog i teolog (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; autor prac na temat kwestii etnicznych, antropologii filmu, literatury pięknej jako źródła w badaniach etnograficznych, w tym m.in.: Najmniejsza mniejszość. Rzecz o Karaimach polskich (1995), Ormianie polscy w wieku XX. Problem odrębności etnicznej (1997), Dziesiąta muza w stroju ludowym. Wizerunki kultury chłopskiej w kinie PRL (2002), Karaimi polscy (2004), Restauracja Kresowa (2011), Ewangelikalizm w Rosji (XIX-XX wiek) (2012, 2019), Mniejsze mniejszości i inne szkice (2017), Michał Kryspin Pawlikowski o narodach z obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego (2020).

References

Opracowania

Danilewicz-Zielińska M., Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1999

[Druga] II Rzeczypospolita wobec ruchu prometejskiego, red. P. Libera, Warszawa 2013

Jakubowska-Ożóg A., Poezja emigracyjna Józefa Łobodowskiego, Rzeszów 2001

Kaliściak T., Pobratymstwo w świetle źródeł historyczno-etnograficznych z przełomu XVIII i XIX wieku, „Konteksty”, 4, 2020, s. 209-217

Kościów Z., Motyw ormiański w literaturze polskiej, „Opole”, 8, 1987

Libera P., Na marginesie „Dziejów Józefa Zakrzewskiego” (uwagi historyka), w: J. Łobodowski, Dzieje Józefa Zakrzewskiego, Część czwarta, Rzeka graniczna, b.m.w. 2018, s. 243-251

[Sielickij A.] Selickij A., Polâki na Kubani. istoričeskie očerki, Krasnodar 2008

Siryk L., Naznaczony Ukrainą. O twórczości Józefa Łobodowskiego, Lublin 2002

Szypowska I., Łobodowski. Od „atamana Łobody” do „seniora Lobo”, Warszawa 2001

Ursel M., Romantyzm, Wrocław 2000

Wyszczelski L., Polska mocarstwowa. Wizje i koncepcje obozów politycznych II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Pełczyński, G. . (2021). Grisza Aszwajanc i inni Ormianie w trylogii ukraińskiej Józefa Łobodowskiego. Lehahayer, 8, 191–204. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.07

Issue

Section

Articles