Spór wokół programu gospodarczego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego

  • Antoni Dudek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Keywords: Mazowiecki’s government, Balcerowicz’s plan, economic transformation

Abstract

The Dispute over the Economic Program in the Government of Tadeusz Mazowiecki

The article analyzes the discussions and disputes at the end of 1989 in the government of Tadeusz Mazowiecki over the final shape of the stabilisation programme of the economy. The function of foreign advisers as well as the process of negotiations with the International Monetary Fund have been analyzed. The course of the conflict between Prime Minister Tadeusz Mazowiecki and the Minister of Finance Leszek Balcerowicz was also reconstructed, as well as the role played by the Minister of Labor Jacek Kuroń in settling this dispute.

Author Biography

Antoni Dudek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

historyk i politolog, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

References

Archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Zapisy przebiegu obrad posiedzenia Rady Ministrów z 1989 r.

Awen P., Koch A., Rewolucja Gajdara. Historia rosyjskich reform z pierwszej ręki, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2015.

Baczyński J., Koźmiński J., Leszek Balcerowicz. 800 dni – szok kontrolowany, Warszawa 1992.

Baka W., Zmagania o reformę. Z dziennika politycznego 1980-1990, Warszawa 2007.

Balcerowicz L., Trzeba się bić. Opowieść biograficzna, rozmawia M. Stremecka, Warszawa 2014.

Bałtowski M., Miszewski M., Transformacja gospodarcza w Polsce, Warszawa 2007.

Gadomski W., Leszek Balcerowicz, Warszawa 2006.

„Gazeta Wyborcza” 1989, 23-24 VIII; 1989, 29 XIII – 1990, 1 I.

Karpiński P., Reformatorzy, banki i prawnicy, Warszawa 1996.

Kieżun W., Patologia transformacji, Warszawa 2012.

Kołodko G., Transformacja polskiej gospodarki. Sukces czy porażka?, Warszawa 1992.

Kowalik T., Polska transformacja, Warszawa 2009.

Kuczyński W., Solidarność u władzy. Dziennik 1989-1993, Gdańsk 2010.

Kuczyński W., Zwierzenia zausznika, Warszawa 1992.

Kuroń J., Trzech na jednego, „Zdanie” 2002, nr 1-2.

Polityka gospodarcza okresu transformacji, red. M. Dąbrowski, Warszawa 1995.

Protokół ustaleń nr 37/89 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 22 i 23 grudnia 1989 r.

Raport o stanie państwa, Warszawa 1989.

„Rzeczpospolita” 1989, 12 X; 1989, 13 X.

Sachs J., Poland’s Jump to the Market Economy, Cambridge, Mass. 1993.

Stanisław Gomułka i transformacja polska. Dokumenty i analizy 1968-1989, red. T. Kowalik, Warszawa 2010.

Stenogram 7 posiedzenia Sejmu w dniu 12 września 1989 r.

Stenogram 16 posiedzenia Sejmu w dniu 17 grudnia 1989 r.

Stenogram 17 posiedzenia Sejmu w dniu 27 grudnia 1989 r.

Transformacja polska. Dokumenty i analizy 1990, wybór S. Gomułka, T. Kowalik, Warszawa 2011.

Zmierzch dyktatury. Polska lat 1986-1989 w świetle dokumentów, t. 2: (czerwiec–grudzień 1989), oprac. A. Dudek, Warszawa 2010.

Zyzak P., Efekt domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 2, Warszawa 2016.

Published
2020-03-01
How to Cite
Dudek, Antoni. 2020. “Spór wokół Programu Gospodarczego W rządzie Tadeusza Mazowieckiego”. Politeja 16 (3(60), 373-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.23.