Polexit w świetle wyników badań opinii publicznej

Authors

  • Cezary Trosiak Adam Mickiewicz University in Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.19

Keywords:

survey, polexit, European Union, membership of the European Union, “old union” and “new union”, migration crisis

Abstract

Polexit in the Light of the Results of Public Opinion

Polls In 2015, presidential and parliamentary elections took place in Poland and, as a result, the pro‑European parliamentary coalition of Platforma Obywatelska (Civic Platform) and Polskie Stronnictwo Ludowe (Polish People’s Party) lost power after eight years of governing. The winning conservative coalition consisted of three parties: Law and Justice, Solidarity Poland and Jaroslaw Gowin’s Agreement party. From the very beginning, on various occasions (relocation of immigrants, reforms of the judiciary, rule of law) there have been disputes between the new authorities in Warsaw and the EU institutions (European Commission, European Parliament, Court of Justice of the European Union). The concept of polexit appeared in public discourse as one of the possible options for resolving these conflicts. The author of this article undertook the task of analyzing the results of research on the attitude of Polish society to Poland’s membership in the European Union in search of the answer to the question whether in the light of these results polexit is possible and whether it is not possible to repeat the British scenario that led to Brexit.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Cezary Trosiak, Adam Mickiewicz University in Poznań

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog, Dyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Zainteresowania badawcze: migracje, mniejszości etniczne i narodowe, tożsamości regionalne, społeczny wymiar europejskich procesów integracyjnych. Współredaktor pięciu tomów serii wydawniczej Mniejszości – Migracje – Wielokulturowość: Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005‑2015) (2015); Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości (2016); Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości (2017); Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku (2018); Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno‑społecznej (2019). Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej Europa XXI wieku.

References

/15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, CBOS, Komunikat z badań nr 59/2019, Warszawa, IV 2019, [online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_059_19.PDF.

Bierzyński J., Uchodźcy: najskuteczniejszy straszak władzy, „Polityka” 2017, nr 27 (4 VII).

Czy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej?, CBOS, Komunikat z badań nr 154/2018, Warszawa, XI 2018, [online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_154_18.PDF.

Jakiej Unii chcą Polacy?, CBOS, Komunikat z badań nr 50/2017, Warszawa, IV 2017, [online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_050_17.PDF. Kolarska‑Bobińska L., Polacy po wyborach 2019, [w:] Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski, red. J. Barcz, Z. Czachór, Warszawa 2019.

Konkluzje Rady Europejskiej, 29 XII 2019, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/41787/12‑euco‑final‑conclusions‑pl.pdf.

Nasza Europa: 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. P. Kowalski, S. Golinowska, B. Błaszczyk, Warszawa 2019.

Polski model państwa dobrobytu, program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP w wyborach parlamentarnych w 2019.

Sadura P., Sierakowski S., Polityczny cynizm Polaków. Raport z badań socjologicznych, Warszawa 2019.

Słojewska A., Podstawą Unii Europejskiej jest solidarność i odpowiedzialność, „Rzeczpospolita” 2017, 23 III. Standard Eurobarometr, Autumn 2019.

Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców, CBOS, Komunikat z badań nr 98/2016, Warszawa, VII 2016, [online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_098_16.PDF.

Trosiak C., Ewolucja stosunku społeczeństwa polskiego do imigrantów i uchodźców po roku 1989 w świetle wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej, [w:] Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak, Poznań 2016.

Unia, która mierzy wyżej. Mój program dla Europy. Kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019‑2024), [w:] Priorytety nowej Komisji Europejskiej a interesy Polski. Oceny i wnioski, red. J. Barcz, Z. Czachór, Warszawa 2019.

Wojciechowski K., Przyszłość projektu europejskiego, nadzieje i obawy, [w:] Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy i kluczowe wyzwania, red. P. Kowalski, S. Golinowska, B. Błaszczyk, Warszawa 2019.

Published

2020-06-25

How to Cite

Trosiak, Cezary. 2020. “Polexit W świetle wyników Badań Opinii Publicznej”. Politeja 17 (3(66):277-92. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.19.