Poland’s Political Apparitions

Authors

  • Adam Chmielewski Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.01

Keywords:

political aesthetics, nationalism, social democracy, neoliberalism, egalitarian liberalism

Abstract

Poland’s Political Apparitions: How to Dispel Them
In this paper I will argue that within the decades since the Velvet Revolution of 1989, the mutual perception of the liberal and leftist political formations negatively affected the prospects of their possible cooperation. A failure of the Polish liberals to cooperate with Poland’s Left was among the main reasons for the inability to form a progressive alliance. More importantly, it left a fertile ground upon which populist and authoritarian movements were able to grow. As a result, Poland, initially presented as a role model of the transition from the conditions of the “real” socialism, has become an oppressive despotic regime, just like Turkey and Hungary. I will attempt to explain the emergence of the non-liberal democracy in Poland by stressing in particular the failure of the Polish liberals to take seriously the problems of social and economic exclusion resulting from the economic shock therapy applied during the transformative decades. Pointing to the tradition of the egalitarian liberalism, largely o erlooked in Poland, I will argue that there are both doctrinal resources and practical models which could be tapped by Polish liberals in order to establish a fruitful cooperation with the Poland’s Left. Such a programme would have a chance to succeed on the condition of dispelling the phantom of neoliberalism

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski

Profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, działacz społeczny i publicysta polityczny. Studiował filozofię we Wrocławiu, Oxfordzie i Nowym Jorku. Jest autorem kilku książek, wśród nich Filozofia Poppera. Analiza krytyczna (1995); Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt (1997), Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? (2001), Dwie koncepcje jedności (2006), Psychopatologia życia politycznego (2009), oraz Politics and Recognition. Towards a New Poitical Aesthetics (Routledge 2020). Jest także autorem licznych przekładów filozoficznych z języka angielskiego, w tym dzieł Bertranda Russella, Karla Poppera, Alasdaira MacIntyre’a, Richarda Shustermana, Slavoja Žižka oraz dwóch powieści. Jest redaktorem naczelnym „Studia Philosophica Wratislaviensia” oraz członkiem rad redakcyjnych polskich i zagranicznych pism filozoficznych. W 2011 roku odegrał wiodącą rolę w uzyskaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 20916 dla Wrocławia jako autor zwycięskiej aplikacji miasta o ten tytuł. Publikuje blogi Interwencje Filozoficzno-Polityczne; Contra-Dictions, Meetings Downtown.

References

Atkinson A., Inequality. What Can be Done?, Cambridge MA–London 2015, https://doi.org/10.4159/9780674287013. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674287013
Google Scholar

Beveridge W., Why I Am a Liberal, London 1945.
Google Scholar

Blair T., Against Populism, the Center Must Hold, „New York Times” 2017, 3 III.
Google Scholar

Chavagneux Ch., Europe Resists the Global Inequality Trend, 19 XII 2017, [online] https://voxeurop.eu/en/2017/inequalities-world-5121694.
Google Scholar

Chmielewski A., Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics, London 2020,
Google Scholar

https://doi.org/10.4324/9780429297489. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429297489
Google Scholar

Chmielewski A., Psychopatologie życia politycznego. Podręcznik ilustrowany, Wrocław 2009.
Google Scholar

Drałus D., The Reciprocal Cosmopolitanism, „Problemos” 2020, nr 97, https://doi.org/10.15388/Problemos.97.1. DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.97.1
Google Scholar

Dunin K., Niewidzialna noga rynku, „Gazeta Wyborcza” 2007, 23 III.
Google Scholar

Dunin K., Poza rynkiem i konserwą, „Gazeta Wyborcza” 2007, 24 II.
Google Scholar

Eccleshall R. i in., Political Ideologies. An Introduction, London–New York, 1994.
Google Scholar

Eidlin F., Popper’s Social-Democratic Politics and Free-Market Liberalism, „Critical Review”, vol. 17, nr 1-2, https://doi.org/10.1080/08913810508443626. DOI: https://doi.org/10.1080/08913810508443626
Google Scholar

Gadomski W., Rynek jest ciepły, „Gazeta Wyborcza” 2007, 3 III.
Google Scholar

Green T.H., Lectures on the Political Obligation, Longmans, Green and Co., London–New York–Toronto 1941.
Google Scholar

Hobson J.A., A Reader, red. M. Freeden, London 1988.
Google Scholar

Houllebecq M., Extension du domaine de la lutte, Paris 1994; wyd. pol.: Poszerzenie pola walki, przeł. E. Wieleżyńska, Poznań 2005.
Google Scholar

Krastev I., The New Europe: Respectable Populism, Clockwork Liberalism, „Open Democracy” 2006, 21 III , [online] https://www.opendemocracy.net/en/new_europe_3376jsp/.
Google Scholar

MacIntyre A., Marxism and Christianity, London 1995.
Google Scholar

Mann T., Czarodziejska góra, przeł. J. Kramsztyk, t. 2, Warszawa 1982.
Google Scholar

Mączyński P., Baj L., Robotnicy żądają podwyżek. Firmy podniosą ceny, „Gazeta Wyborcza” 2007, 14 V.
Google Scholar

Michnik A., Kościół, lewica, dialog, Warszawa 1998.
Google Scholar

Mill J.S., Mill H.T., Subjection of Women, Portland 2009.
Google Scholar

Monbiot G., Neoliberalism. The Ideology at the Root of All Our Problems, „The Guardian” 2016, 16 V, [online] https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot.
Google Scholar

NSZZ „Solidarność”. Komisja Krajowa, [online] http://www.solidarnosc.org.pl/archiwum/ikzd/dokumenty/program/program.pdf.
Google Scholar

Ost D., The Defeat of „Solidarity”. Anger and Politics in Postcommunist Europe, Ithaca 2005; wyd. pol.: Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2007, Spectrum.
Google Scholar

Piketty Th., Capital in the Twent-First Century, Cambridge MA–London 2014. https://doi.org/10.4159/9780674369542. DOI: https://doi.org/10.4159/9780674369542
Google Scholar

Popper K.R., Unended Quest. An Intellectual Autobiography, London–New York 1992; wyd. pol.: Nieustanne poszukiwania, Autobiografia intelektualna, przeł. A. Chmielewski, Kraków 1997.
Google Scholar

Rawls J., Political Liberalism, New York 1993.
Google Scholar

Russell B., Portrety z pamięci, Wartość wolnej myśli, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 1995.
Google Scholar

Saez E., Zucman G., The Triumph of Injustice. How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay, New York 2019.
Google Scholar

Strachey L., Eminent Victorians, San Diego–New York–London 1918.
Google Scholar

The Third Way and Beyond. Criticisms, Futures and Alternatives, red. S. Hale, W. Leggett, L. Martell, Manchester 2004.
Google Scholar

Wolność, nie równość, rozmowa z Januszem Lewandowskim, „Gazeta Wyborcza” 2000, 15-16 I.
Google Scholar

Žižek S., Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wrocław 2001.
Google Scholar

Published

2020-10-15

How to Cite

Chmielewski, Adam. 2020. “Poland’s Political Apparitions”. Politeja 17 (4(67):3-33. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.01.

Issue

Section

Myśl polityczna