Cross-Cultural Representations of Tyranny as Depicted in Jesuit School Plays Performed in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Authors

  • Clarinda Calma Tischner European University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.03

Keywords:

Jesuit school, civic education, Jesuit school theatre, Polish-Lithuanian Commonwealth, Jesuit theatre, print culture

Abstract

Cross-Cultural Representations of Tyranny as Depicted in Jesuit School Plays Performed in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Deeply influenced by Ciceronian and Aristotelian political doctrines on the ‘republic’, political thinkers in the decades of the Polish-Lithuanian Commonwealth addressed the issues of the ‘nature or health of the commonwealth, the nature of mixed government, the notion of just war, the limits of monarchy i.e. the despot versus tyrant’. These debates were immortalized in an abundance of political writings on the limits and power, the nature of good government and the importance of civic virtue and civic liberties, which sought to approach these issues in practical terms with respect to the republic or commonwealth as one ‘political community’. It is in this backdrop of rich political debate on the nature of the Commonwealth, that the Jesuits who first came to Poland in 1565, introduced a schooling system based in Christian humanism and which educated in civic virtues. Jesuit theatre played a crucial role in the education of young men, many of whom would later become distinguished statesmen and churchmen in the country. This paper will provide an analysis of chosen Jesuit school playbills that exploit the motif of the monarch-tyrant as represented in Jesuit plays that of Chinese or Japanese motifs. The assumption is that the very choice and rendition of topic provides and reveals the early modern Poland-Lithuania sentiments and reflections on the limits of power and right to individual freedoms. By doing so, this paper hopes also to elucidate why this topic so appealed to the minds and audiences of Early Modern Jesuit School and explain the significance of the chosen playbills school theatre understood within its culture-specific historical context.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Clarinda Calma, Tischner European University in Kraków

Is assistant professor at Tischner European University in Kraków. She has authored articles on metaphysical prose and poetry and early modern book history and culture. Her current research in-terests include the reception of Edmund Campion and his works in the Polish-Lithuanian Commonwealth. The findings published in this article are the result of research conducted as principal researcher of the project titled “Civic Education in Jesuit School Theatres of the Polish-Lithuanian Commonwealth Playbills in the Jesuit archives of Vilnius, Rome and selected Polish Libraries” generously funded by the National Science Centre of Poland under research grant no. UMO-2014/13/B/HS2/00524.

References

Primary Sources

Goślicki W., O senatorze doskonałym księgi dwie, transl. by T. Bieńkowski, M. Korolko (ed.), Kraków 2000.

Łagodnego szaleństwa wizerunek w sławnym pobożnością Eryku, królu duńskim, Poznań 1698.

Maurycjusz cesarz surowej sprawiedliwości Boskiej przykład, Vilnius 1754.

Modrzewski A.F., Commentariorum de Republica emendanda libri quinque, Kraków 1551.

Modrzewski A.F., De republica emendanda, Venice 1577.

Modrzewski A.F., O naprawie Rzeczypospolitej, transl. by C. Bazylik, Łosk 1577.

Secondary Sources

Chmielewski J., Reychman J., “Witold Jabłoński (1901-57) i warszawski ośrodek sinologiczny”, in J. Reychman (ed.), Szkice z dziejów polskiej orientalistyki, vol. 2, Warszawa 1966.

Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, vol. 2, Warszawa 2000.

Frost R., The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198208693.003.0003

Grzebień L., Obirek S. (eds.), Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia urodzin Ignacego Loyoli (1491-1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540-1990), Kraków, 15-17 lutego 1991 r., Kraków 1993.

Hahn W., “Nieznany dialog chełmski o cesarzu Maurycjuszu z r. 1747”, Pamiętnik Literacki, vol. 27, no. 1/4 (1930).

Korolko M., “Wstep”, in W. Goślicki, O senatorze doskonałym księgi dwie, transl. by T. Bieńkowski, ed. by M. Korolko, Kraków 2000.

Korotaj W. et al. (eds.), Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia, vol. 2: Programy drukiem wydane do r. 1765, part 1: Programy teatru jezuickiego, Wrocław 1976.

Maniewska D., “Goślicki Grimaldus”, in Polski słownik biograficzny, vol. 8, Warszawa 1959.

Okoń J., Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku, Wrocław 1970.

Pietrzyk-Reeves D., “O pojęciu ‘Rzeczpospolita’ (res publica) w polskiej myśli politycznej XVI wieku”, Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. 62, no. 1 (2010).

Pollak R. et al. (eds.), Piśmiennictwo staropolskie. Hasła osobowe A-M, Warszawa 1964.

Puchowski K., Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773, Gdańsk 1999.

Rzegocka J., “Civic Education on Stage: Civic Values and Virtues in the Jesuit Schools of he Polish-Lithuanian Commonwealth”, in R. Maryks (ed.), Exploring Jesuit Distinctiveness. Interdisciplinary Perspectives on Ways of Proceeding within the Society of Jesus, Leiden–Boston 2016.

Urban W., “Modrzewski Andrzej Frycz”, in Polski słownik biograficzny, vol. 21, Warszawa 1976.

Wagner-Rundell B., Common Wealth, Common Good. The Politics of Virtue in Early Modern Poland-Lithuania, Oxford 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198735342.001.0001

Zaleski S., Jezuici w Polsce, vol. 4: Dzieje 153 kolegiów i domów jezuitów w Polsce, part 1: Kolegia i domy założone za królów Zygmunta Augusta i Stefana Batorego 1564-1588, Kraków 1905.

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Calma, Clarinda. 2017. “Cross-Cultural Representations of Tyranny As Depicted in Jesuit School Plays Performed in the Polish-Lithuanian Commonwealth”. Politeja 14 (6(51):41-53. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.03.