Ukraińskie instytucje oświatowe w Białym Borze – studium przypadku

Authors

  • Agnieszka Hawrot Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.19

Keywords:

Biały Bór, education, Ukrainian-language schools, Ukrainians

Abstract

Ukrainian Education Institutions in Biały Bór – Case Study

The article discusses the policy of the Polish government towards minority schools using the example of Ukrainian primary school and secondary school of general education in Biały Bor with special focus on the school year 2020/2021. Schools, including all the minority schools in Poland, were put in a difficult situation because, according to the recent decisions, mother tongue education for the children of emigrants from Ukraine would not be financed by the Polish State. However, under the Polish Constitution, Poland shall ensure access to education for foreigners on equal terms with Polish nationals. Final decisions have not been made yet, but the issue of the incorrectly calculated subsidy repayment does not put the Polish State in a favourable light.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Hawrot, Jagiellonian University, Kraków

Starszy wykładowca w Zakładzie Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, doktor nauk humanistycznych (Uniwersytet Jagielloński, 2010). Główne publikacje i zainteresowania dotyczą Huculszczyzny w ujęciu literackim, a także sytuacji ukraińskiego szkolnictwa w Polsce. Inny obszar zainteresowań stanowi nauczanie języka polskiego jako obcego.

References

Dokumenty

List Ministerstwa Edukacji Narodowej do Burmistrza Miasta i Gminy Biały Bór Pawła Mikołajewskiego, 22 XII 2020.

List przewodniczącego Fundacji PROSVITA Marka Syrnyka do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Wałcz 9 IV 2021.

List Dyrektorów szkół: Piotra Pipki (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu), Marii Olgi Sycz (Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim), Anny Hawrylczak-Małańczak (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Bohdana Antonycza w Legnicy), Doroty Stefańskiej-Drzewieckiej (I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze), Lubomiry Tchórz (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach), Andrzeja Drozda Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze) do prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, 17 IV 2021.

Materiały internetowe

Leśniak G.J., W pandemii ponad 70 proc. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców zostało wydanych Ukraińcom, [online] https://www.prawo.pl/kadry/zezwolenia-na-prace-dlaobcokrajowcow-ile-zostalo-wydanych,507176.html.

Łabowicz L., Nowy rok szkolny – z językiem ukraińskim, „Nasz Wybór. Gazeta dla Ukraińców w Polsce”, [online] https://pl.naszwybir.pl/nowy-szkolny-jezykiem-ukrainskim/.

Mniejszości Narodowe i Etniczne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw, [online] http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/prawo/zapisy-z-konstytucji-r/6481,Podstawowe-prawa.html.

Pankowski S., „Nie hejtuj, inspiruj” – wspólna kampania mniejszości romskiej i ukraińskiej, TVP3 Szczecin, 5 II 2020, [online] https://szczecin.tvp.pl/46513285/nie-hejtuj-inspiruj-wspolna-kampania-mniejszosci-romskiej-i-ukrainskiej.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tarasa Szewczenki, [online] http://liceum-bialybor.pl/aktual/prezentacja-szkoly/.

Raport sytuacyjny. Rynek pracy województwa zachodniopomorskiego w kwietniu 2020 r., [online] https://www.wup.pl/images/uploads/II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_badania/aktualno%C5%9Bci/Raport_sytuacyjny_042020.pdf, 4 V 2021.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, [online] https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=4409.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Białym Borze, [online] http://sp2bbor.eu/.

Zapis stenograficzny (463) z 39. Posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniu 8 października 2002 r., [online] http://ww2.senat.pl/k5/kom/kne/2002/039nes.htm.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Hawrot, Agnieszka. (2021) 2022. “Ukraińskie Instytucje oświatowe W Białym Borze – Studium Przypadku”. Politeja 18 (6(75):379-95. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.19.

Issue

Section

University and Education