The Republic of Poland at the Crossroads of Two Cultures

Authors

  • Hanna Kowalska-Stus Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.04

Keywords:

Orthodox Church in the Republic of Poland, the Union of Brest, Latin cultural influences

Abstract

The Republic of Poland at the Crossroads of Two Cultures

The boundary of the Latin and Orthodox Church in the Piast times was a political border. These two boundaries fostered intensification of cultural differences. Christianity shaped the image of man, state, history, esthetic views as well as religious, social and political customs within two distinct cultures: Latin and Hellenic. On the Orthodox side, the patronage of faith in these areas was more unequivocal. In the times of the First Polish Republic both cultures met in one state. The political factor dominated in Latin American countries. It dictated the methods of action also to the Church. The conflict that was begun by the reign of Władysław Jagiełło and deepened by Sigismund III. Due to the Union of Brest, it triggered the conflict between Poland, Polish and Lithuanian Ruthenia and as a consequence – Moscow. The adaptation that Ruthenia had undergone in the Republic of Poland had far-reaching political, social, economic and cultural consequences. As a result of Moscow’s subsequent consolidation of Ruthenian lands, these processes affected all of these areas in the Moscow State. The conversion that occurred in the Republic of Poland on Ruthenian lands created a foundation for forming Ukrainian identity created by Austria. This fact is perceived in Russia as separatism used in geopolitical interests of many countries, including Poland, against Russia. Jagiellonian Poland that came to existence in the period of confessional tensions in Europe was subjected to internal contradictory cultural trends and political conflicts in the region, whereas Rome made efforts to control Christianity. These circumstances did not create prospects for development of the Republic of Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Hanna Kowalska-Stus, Jagiellonian University

Head of the Department of Orthodox-Byzantine Culture at the Jagiellonian University. Her research interests include: Ruthenian-Byzantine culture, Russian emigration literature, history of Russian Ortho-dox Church, contemporary Russian Orthodox culture.

References

Akty, sobrannyje w bibliotiekach i archiwach Rossijskoj impierii Archieograficzeskoju ekspiedicyjeju, vol. 3, Sankt-Pietierburg 1836.

Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, part 1, vol. 1, Kijew 1859.

Chomik P., Kult ikon Matki Bożej w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku, Białystok 2003.

Čepienė K., Petrauskienė I., Vilniaus akademijos spaustuvės leidiniai 1576-1805. Bibliografija, Vilnius 1979.

Ivanowič M. (ed.), XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos. Kontrolinis sarašas, Vilnius 1998.

Jaroszewicz-Pieresławcew Z., Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 2003.

Jobert A., Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648, transl. by E. Sękowska, Warszawa 1994.

Kartaszew A., Oczerki po istorii russkoj Cerkwi, vol. 2, Moskwa 1991.

Kręt H., “Dwór królewski św. Jadwigi i Władysława Jagiełły”, in H. Kowalska, H. Byrska, Rev. A. Bednarz (eds.), Święta Jadwiga królowa. Dziedzictwo i zadania na trzecie tysiąclecie, Kraków 2002.

Litak S., Od reformacji do Oświecenia. Kościół katolicki w Polsce nowożytnej, Lublin 1994.

Narbutienė D., Narbutas S. (eds.), XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas. Index librorum latinorum Lituaniae saeculi septimi decimi, Vilnius 1998.

Naumow A., Domus divisa. Studia nad literaturą ruską w I Rzeczypospolitej, Kraków 2002.

Oparina T., Iwan Nasiedka i polemiczeskoje bogosłowije kijewskoj mitropolii, Nowosibirsk 1998.

Pierwyj litowskij statut, Wilnius 1991.

Pietruszko W., Prawosławije i katoliczestwo na zapadnoj Ukrainie, Prawosławije.ru, 22 July 2003, at <http://www.pravoslavie.ru/5208.html>.

Przekop E., Rzym – Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn 1987.

Serczyk W., Historia Ukrainy, 2nd ed., Wrocław 1990.

Tretiak J., Piotr Skarga w dziejach i literaturze Unii Brzeskiej, Kraków 1912.

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Kowalska-Stus, Hanna. 2017. “The Republic of Poland at the Crossroads of Two Cultures”. Politeja 14 (6(51):55-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.04.