The Revivals of the Jagiellonian Idea: Political and Normative Contexts

Authors

  • Dorota Pietrzyk-Reeves Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.05

Keywords:

the Jagiellonian idea, Polish-Lithuanian union, historical memory, Oskar Halecki

Abstract

The Revivals of the Jagiellonian Idea: Political and Normative Contexts

The article has two major aims. First, it provides a short analysis of three revivals of the Jagiellonian idea which took place in the nineteenth and the twentieth centuries in different historical and political circumstances. Second, it locates these revivals within the political and normative contexts of the time, and looks at different reasons that explain the persistence of the concept. The article also addresses more general questions, such as the ways that the Jagiellonian idea can be conceptualized, debates over its practicality and usefulness and its lasting presence in Polish national memory. Although there does not seem to be an agreement on the very meaning of the Jagiellonian idea, it certainly has enough normative or symbolic potential to animate strategic policy visions even in the twenty-first century.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dorota Pietrzyk-Reeves, Jagiellonian University

Is associate professor of political philosophy at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Kraków. Her research interests include democratic theory, classical and Polish republicanism and neorepublicanism, civil society, contemporary political philosophy, and ethics of international affairs. Her most recent book publication is Civil Society, Democracy and Democratization (Frankfurt am Main 2016).

References

Anderson B., Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London–New York 1991.

Baczkowski K., “Oskara Haleckiego jagiellońska wizja dziejów”, in M. Dąbrowska (ed.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, vol. 1, Warszawa–Łódź 2012.

Biliński P. (ed.), Przeszłość we współczesnej narracji kulturowej. Studia i szkice kulturoznawcze, vol. 1, Kraków 2011.

Bocheński A., “Aktualność idei jagiellońskiej”, Bunt Młodych, no. 2 (1937).

Bocheński A., “Argumenty historyczne w polityce zagranicznej”, Polityka, no. 3-4 (1939).

Bocheński A., Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1937.

Bocheński A., “Polski imperializm ideowy”, Polityka, no. 3 (1938).

Consulibus [W. Wakar], Doświadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zadań chwili, Warszawa 1926.

Dziewanowski M.K., Joseph Piłsudski. A European Federalist, 1918-1922, Stanford 1969.

Frost R., The Oxford History of Poland-Lithuania, vol. 1: The Making of the Polish-Lithuanian Union, 1385-1569, Oxford 2015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198208693.003.0003

Grabski A.F., “Joachima Lelewela koncepcja dziejów Polski”, in A.F. Grabski, Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne, Lublin 1983.

Halecki O., Dzieje Unii Jagiellońskiej, vol. 1-2, Kraków 1919-1920.

Halecki O., Historia Polski, 1st ed., Warszawa 1933.

Halecki O., “The Historical Role of Central-Eastern Europe”, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 232, no. 1 (1944), at <https://doi.org/10.1177/000271624423200103>. DOI: https://doi.org/10.1177/000271624423200103

Halecki O., A History of Poland, London–Henley 1978.

Halecki O., “Idea jagiellońska”, Kwartalnik Historyczny, vol. 51, no. 1-2 (1937) [repr. in: Antemurale (Romae), vol. 13 (1969)].

Halecki O., Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe, ed. with introduction by T.V. Gromada, Boulder 1991.

Halecki O., “Polska w epoce Jagiellonów”, in J.S. Bystroń et al. (eds.), Polska, jej dzieje i kultura. Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, vol. 2: Od roku 1572-1795, Warszawa 1930.

Halecki O., Unia Lubelska. Wykład habilitacyjny wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim 10 grudnia 1915 r., Kraków 1916.

Halecki O., “Wcielenie i wznowienie państwa litewskiego przez Polskę 1386-1401”, Przegląd Historyczny, vol. 21 (1917-1918).

Haskins C.H., Lord R.H., Some Problems of the Peace Conference, Cambridge, Mass. 1920. DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674336896

Jučas M., Lietuvos ir Lenkijos unija (XIV a. vid. – XIX a. pr.), Vilnius 2000.

Kamieniecki W., Ponad zgiełkiem walk narodowościowych. Idea jagiellońska, Warszawa 1929.

Kiaupa Z., Kiaupienė J., Kuncevičius A., The History of Lithuania before 1795, transl. by I. Zujienė et al., Vilnius 2000.

Kiaupienė J., Zakrzewski A., “Unie polsko-litewskie – próba nowego spojrzenia”, in A. Jankiewicz (ed.), Lex est Rex in Polonia et in Lithuania. Tradycje prowno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Warszawa 2008.

Kłoczowski J., “Koncepcje Europy Środkowo-Wschodniej Oskara Haleckiego w kontekście przemian politycznych ostatniego stulecia i lat bieżących”, in M. Dąbrowska (ed.), Oskar Halecki i jego wizja Europy, vol. 2, Warszawa–Łódź 2014.

Konopczyński W., “O idei jagiellońskiej”, in W. Konopczyński, Umarli mówią. Szkice historyczno-polityczne, Poznań 1929.

Kuczyński S.M., “Idea jagiellońska”, in Pamiętnik VIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie 14-17 września 1958 r. Referaty, part 2, Warszawa 1958.

Lelewel J., Polska, dzieje i rzeczy jej, vol. 3, Poznań 1855.

Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 1999.

Mackiewicz M., “Uwagi nad ideą jagiellońską w historiografii polskiej przełomu XIX i XX wieku”, Folia Iuridica Wratislaviensis, vol. 3, no. 2 (2014).

Maternicki J., “Początki mitu jagiellońskiego w historiografii i publicystyce polskiej XIX wieku: Karol Szajnocha i Julian Klaczko”, Przegląd Humanistyczny, vol. 32, no. 11/12 (1988).

Matusas J., Švitrigaila Lietuvos didysis kunigaikštis, Kaunas 1938.

Mróz M., “Historyczne uwarunkowania polityki wschodniej III RP”, in A. Gil, T. Kapuśniak (eds.), Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, Lublin–Warszawa 2009.

Norkus Z., An Unproclaimed Empire. The Grand Duchy of Lithuania. From the Viewpoint of Comparative Historical Sociology of Empires, part 1, transl. by A. Strunga, London 2017. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315162720-1

Nowak A., Dzieje Polski, vol. 3: 1340-1468. Królestwo zwycięskiego orła, Kraków 2017.

Nowak A., Idea jagiellońska w polskiej pamięci i wyobraźni politycznej, at <http://studylibpl.com/doc/1243941/idea-jagiello%C5%84ska-w-polskiej-pami%C4%99ci-i-wyobra%C5%Bani>.

Šapoka A. (ed.), Jogaila, Kaunas 1935.

Šapoka A. (ed.), Lietuvos istorija, Kaunas 1936.

Sikorski R., “Lekcje historii, modernizacja i integracja”, Gazeta Wyborcza, 29 August 2009.

Słoczyński H.M., Jan Matejko, Kraków 2002.

Szpak K., “Założenia programowe polityki zagranicznej koalicji rządowej PO-PSL w latach 2007-2011”, in P. Musiałek (ed.), Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, Kraków 2012.

Szujski J., Opowiadania i roztrząsania historyczne (pisane w latach 1875-1880), Warszawa 1882.

Ujazdowski K.M., “Polska państwem rewizjonistycznym. Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego”, in J. Kloczkowski (ed.), Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki, Kraków 2009.

Wakar W., “Idea Jagiellońska w dobie współczesnej”, part 1-2, Wschód Polski, no. 5, 6-7 (1920).

Wakar W., Związek Ludów Wyzwolonych (polityka ludowa), Warszawa 1919.

Warzecha Ł., “O wypełnianiu przez Polskę jej potencjału”, USA-UE, 21 June 2012, at <http://www.usa-ue.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:ukasz-warzecha-qo-wypenianiu-przez-polsk-jej-potencjauq&catid=13:teksty&Itemid=9>.

Downloads

Published

2017-12-20

How to Cite

Pietrzyk-Reeves, Dorota. 2017. “The Revivals of the Jagiellonian Idea: Political and Normative Contexts”. Politeja 14 (6(51):79-93. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.05.