Procesualność postpamięci i jej reprezentacje w literaturze oraz sztuce współczesnej

Authors

  • Marcin Chruściel V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.06

Keywords:

contemporary art, Polish novel, postmodernism, Holocaust

Abstract

Postmemory’s Processuality and Its Representations in Literature and Contemporary Art

The text is an attempt to analyze literary postmemory representation in three scenes confronted with the language of art. The subject matter are novels: Zagłada (Extinction) by Piotr Szewc, Tworki by Marek Bieńczyk and Pensjonat (Pension) by Piotr Paziński and an exhibition: Poland – Israel – Germany. Auschwitz Experience at the Museum of Contemporary Art MOCAK in Krakow. These books had their premieres at intervals of at least ten years, becoming marks of consecutive decades of duration of the concept of postmemory. Zagłada (1987), Tworki (1999) and Pensjonat (2009) could be read as another mainstream views of the postmemory and building a horizon of contemporary Polish literature. In dialogue with these novels an exhibition open on the 15th of May, 2015 in MOCAK has been submitted to analysis. The intention of the text is to point transformations in postmemory in different fields of artistic activity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marcin Chruściel, V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Doktor literaturoznawstwa Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel polonista w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Współautor antologii Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury (2006). Zainteresowania badawcze: antropologia literatury, literatura Holokaustu, performatyka i teatr współczesny.

References

Bieńczyk M., Tworki, Warszawa 1999.

Forecki P., Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o polsko‑żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych, Poznań 2010.

Jałowik D., Polska – Izrael – Niemcy. Doświadczenie Auschwitz dzisiaj, Kraków 2015.

Krawczyńska D., Wstęp, [w:] Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), red. S. Buryła, D. Krawczyńska, J. Leociak, Warszawa 2012.

Krupa B., Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003), Kraków 2013.

Literatura wobec wojny i okupacji. Studia, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1976, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, 43.

Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. T. Majewski, A. Zeidler‑Janiszewska, współpr. red. M. Wójcik, Łódź 2011.

Paziński P., Niedoszły syjonista, rozm. P. Dunin‑Wąsowicz, 31.07.2009, [online] http://www.sztetl.org.pl/he/article/otwock/16,‑/11402,niedoszly‑syjonista‑piotr‑pazinski‑rozmawia‑z‑redaktorem‑pawlem‑dunin‑wasowiczem/.

Paziński P., Pensjonat, Warszawa 2009.

Reprezentacje Holokaustu, wybór i oprac. J. Jarniewicz, M. Szuster, Kraków–Warszawa 2014.

Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie?, red. M. Głowiński i in., Kraków 2005.

Szewc P., Zagłada, Kraków 2003.

Tokarska‑Bakir J., Polska jako chory człowiek Europy? Jedwabne, „postpamięć” i historycy, „Eurozine” 2003, 30 V, [online] http://www.eurozine.com/articles/2003‑05‑30‑tokarska‑pl.html.

Published

2017-05-07

How to Cite

Chruściel, Marcin. 2017. “Procesualność postpamięci I Jej Reprezentacje W Literaturze Oraz Sztuce współczesnej”. Politeja 14 (2(47):73-84. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.06.