Czas zawarty w przestrzeni

Architektura współczesnych założeń upamiętających

Authors

  • Grzegorz Rytel Politechnika Warszawska

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.10

Keywords:

architecture, commemorating, counter‑monument, postmemory, Holocaust

Abstract

Time Embedded in Space: The Architecture of Contemporary Commemorating Forms

Since the 1980s the concepts of spatial forms commemorating Holocaust, or to embrace it wider, the victims of the Nazi regime, have been increasingly moving away from the principle presented in the period of “memory witnesses and guardians”. For a good reason here Robert Musil’s opinion is commonly quoted; claiming the monuments which had been erected to draw a great attention, remain invisible. James E. Young – the author of the term counter‑monument referring to objects representing a new way of thinking of their messages, their roles and forms they are able to express – wrote at the beginning of the 1990s: “The further shifted in the past are the events of WWII, the more glamorous its monuments become”. Whereas several most significant commemorating monuments of a new trend gain their minimalist, nearly non‑existing form, a great majority of them are of incomparably larger scale with a wider range of means of expression. The examples selected to be analysed are contemporary Polish projects of commemorating forms in Bełżec (proj. A. Sołyga, Z. Pidyk, M. Roszczyk, DDJM), in Gross‑Rosen (proj. Nizio Design International), in Michniów (proj. Nizio Design International) and in Sobibór (proj. M. Urbanek, P. Michalewicz, Ł. Mieszkowski). In linear narrative there is an active presence of the visitors provoked; the scenery is meant to evoke threat, confusion and seclusion. Commemorating forms designed with a flourish are becoming total monuments, accused of aestheticization of death. Monuments as culture memory bearers in the meaning suggested by Aleida Assmann, have always been expressions of their founders’ intentions and their attitudes towards the past, and like in all other times, they constitute a reflection of us– the contemporary.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Grzegorz Rytel, Politechnika Warszawska

Doktor inżynier architekt, adiunkt w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się dziejami architektury nowoczesnej, w szczególności historią brazylijskiej architektury modernistycznej i udziałem polskich architektów emigrantów w jej tworzeniu, a także architekturą obiektów sepulkralno-kommemoratywnych. Wybrane publikacje: Imperatyw nowoczesności w XX‑wiecznych wizjach przyszłych form zamieszkiwania. Refleksja w kontekście pytania o dom jutra („Środowisko mieszkaniowe/Housing Environment” 2013, nr 12); Wpływ klimatu na formy brazylijskiej architektury modernistycznej w latach 1925‑1960 („Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2013, nr 4); Lucjan Korngold. Warszawa–São Paulo 1897‑1963 (2014).

References

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, red. nauk. i posł. M. Saryusz‑Wolska, Warszawa 2013, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497
Google Scholar

Gębczyńska‑Janowicz A., Polskie założenia pomnikowe. Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od połowy XX wieku, Warszawa 2010.
Google Scholar

Hansen O., Ku formie otwartej, Warszawa 2005.
Google Scholar

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, wybór, red. i wstęp D. Czaja, Wołowiec 2013, Tropiki.
Google Scholar

Kreis W., Zu Meinen Skizzen, „Die Baukunst” 1941, nr 6.
Google Scholar

Niziołek G., Polski teatr Zagłady, Warszawa 2013.
Google Scholar

Obóz‑muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013.
Google Scholar

Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, Warszawa 2013, Nowa Humanistyka, t. 7.
Google Scholar

Pamięć. Rejestry i terytoria, katalog wystawy, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013.
Google Scholar

Pragmatyzm utopii, O. Hansen w rozmowie z Cz. Bieleckim, „Architektura” 1977, nr 3/4.
Google Scholar

Young J.E., Pamięć i kontrpamięć. W poszukiwaniu społecznej estetyki pomników Holocaustu, przeł. G. Dąbkowski, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2.
Google Scholar

Ziębińska‑Witek A., Wizualizacje pamięci – upamiętnianie Zagłady w muzeach, [online] http://jazon.hist.uj.edu.pl/zjazd/materialy/ziebinska.pdf.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Rytel, Grzegorz. 2015. “Czas Zawarty W Przestrzeni: Architektura współczesnych założeń upamiętających”. Politeja 12 (3 (35):133-41. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.10.

Issue

Section

Articles