Zagrożenie przestępczością na wschodniej granicy Polski – struktura i dynamika zjawiska

Authors

  • Magdalena Perkowska Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.07

Keywords:

cross-border criminality, illegal migration, foreigners

Abstract

Criminality on Polish eastern border – dynamics and structure


Polish eastern border is both the internal and external EU and Schengen border. Polish eastern border is so called border between East and West of Europe. It has a significant role in Europe security. Therefore the aim of article is to show the threats to border’s security and also state security. Author will present the structure and dynamics of border criminality on Polish eastern border in 2004-2013. The hypothesis is that the border criminality is strongly influenced by migration, and in case of Poland it is high on the eastern section of the state border (external EU border). The analysis of structure and dynamics of border criminality on Polish eastern border in 2004-2013 will be conducted mostly in reference to the political factors that influenced the border status. There were EU enlargement (in 2004), Schengen enlargement (in 2007) and introduction of Local Border Traffic with Ukraine (in 2009) and with Russian Federation (in 2012). Those factors include some elements of EU policy towards ex USSR countries and influenced the scale of border criminality and other threats to border security on the East of Europe. The data presented will show the scale and specific of criminality on different border sections (with Russia, Lithuania, Belarus and Ukraine).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamski A., Interpretacja statystyk przestępczości w kryminologii, „Przegląd Policyjny” 1992, nr 2-3.

Błachut J., Przestępczość w Polsce w latach 1986-1995 w świetle danych statystyk policyjnych, „Państwo i Prawo” 1997, nr 3.

Brunarska Z., Ukraińscy migranci w Polsce: sytuacja obecna, [w:] Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Stan obecny, polityka, transfery pieniężne, red. Z. Brunarska, M. Gotte, M. Lesińska, Warszawa 2012, CMR Working Papers, nr 60 (118).

Dubaj S., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej i Polski wobec Ukrainy – wyzwania dla polskiej Straży Granicznej i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, [w:] Układ z Schengen. Szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, red. A. Kuś, T. Sieniow, Lublin 2007.

Dubaj S., Uproszczenia w przekraczaniu granic – mały ruch graniczny, [w:] Transgraniczny przepływ towarów i osób w Unii Europejskiej, red. A. Kuś, M. Kowerski, Lublin–Zamość 2011.

Frontex, Annual Risk Analysis 2013, Warsaw 2013.

Frontex, Annual Risk Analysis 2014, Warsaw 2014.

Frontex, Eastern European Borders Annual Risk Analysis 2013, Warsaw 2013.

Frontex, Eastern European Borders Annual Risk Analysis 2014, Warsaw 2014.

Gałek D., Migracje legalne i nielegalne na wschodniej granicy RP, [w:] Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, red. J. Białocerkiewicz, Kętrzyn 2001.

Głąbicka K., Przerzut migrantów do lub przez terytorium Polski, Warszawa 1999, Prace Migracyjne, nr 22.

Głąbicka K., Halik T., Sawicka A., Studia nad przerzutem migrantów, Warszawa 1999, Prace Migracyjne, nr 23.

Iwaszkiewicz O., Problem przestępczości na pograniczu polsko-niemieckim przed i po wejściu do strefy Schengen, [w:] Pogranicze polsko-niemieckie na tle granic i pograniczy europejskich, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, L. Wojnicz, Poznań 2010.

Laskowska K., Przestępczość związana z nielegalną migracją w kontekście przemian zjawiska prawa, [w:] Przyjazna granica niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństwa Polski i Rosji, red. M. Zdanowicz, Białystok 2011, Białostockie Studia Prawnicze, nr 9. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2011.09.13

Ministerstwo Finansów, Co zmienił mały ruch graniczny? Podsumowanie 1. Roku funkcjonowania bezwizowego ruchu na granicy polsko-rosyjskiej, 26 VII 2013, [online] http://www.mf.gov.pl/ru/sluzba-celna/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/2UWl/content/co-zmienil-maly-ruch-graniczny-podsumowanie-1-roku-funkcjonowania-bezwizowegoruchu-na-granicy-polsko-rosyjskiej/pop_up;jsessionid=430FB0CA89EDD8BEC3320FEDB0EB3E55?_101_INSTANCE_2UWl_viewMode=print.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Polityki Migracyjnej, Polityka Migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Warszawa 2011.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce 2013, Warszawa 2014.

Mniej szczelna granica polsko-białoruska, „Biuletyn Migracyjny” 2012, nr 36.

Perkowska M., Criminological Aspects of Local Border Traffic on the Polish Section of European

Union’s External Border, [w:] Local Border Traffic on the Polish Section of European Union’s

External Border, red. M. Zdanowicz, Warsaw–Bialystok 2014.

Perkowska M., Prawne i kryminologiczne aspekty abolicji dla cudzoziemców, „Państwo i Prawo” 2015, nr 4.

Perkowska M., Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013, Monografie Prawnicze.

„PISM Policy Paper” 2013, nr 29 (77): Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia.

Pływaczewski W., Zorganizowane kradzieże i przemyt samochodów zagrożeniem dla europejskiego systemu bezpieczeństwa, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 2.

Pogoda M., Straż Graniczna w procesie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej i strefy Schengen, [w:] Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie. Doświadczenia i perspektywy, t. 1: 10 lat Polski w Unii Europejskiej, t. 2: 15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej, red. A. Kuś, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2014.

Pracki H., Problematyka przestępczości transgranicznej i jej zwalczanie, [w:] Przestępczość przygraniczna, t. 1: Relacje praktyków, red. A. Szwarc, G. Wolf, Słubice 2001, Wissenschaftliche Reihe – Collegium Polonicum, 5.

Suduł R., Definicje i uwarunkowania nielegalnej migracji, [w:] Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, red. A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, Lublin 2015.

Szachoń-Pszenny A., Acquis Schengen a granice wewnętrzne i zewnętrzne w Unii Europejskiej, Poznań 2011.

Szachoń-Pszenny A., Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji w 2013 r. jako wzmocnienie bezpieczeństwa swobodnego przepływu osób i towarów, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2013, nr 5.

Szymanek J., Przestępczość graniczna. Ocena i zagrożenia, „Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2006, t. 3.

Szymanowski T., Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012, Monografie Lex.

Published

2021-06-21

How to Cite

Perkowska, Magdalena. 2021. “Zagrożenie przestępczością Na Wschodniej Granicy Polski – Struktura I Dynamika Zjawiska”. Politeja 13 (2 (41):115-33. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.07.

Funding data