Między nieobecnością a obrazem

Taktyki pamięci we współczesnej francuskiej literaturze po-holokaustowej

Authors

  • Katarzyna Thiel-Jańczuk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.15

Keywords:

tactics of memory, visuality, Michel de Certeau, Paul Ricoeur

Abstract

Between Absence and Image. The Tactics of Memory in Contemporary French Post-Holocaust Literature

In the 50’s and 60’s France, the memory of the Occupation and the Holocaust was displaced from the official discourse and the social consciousness because of the ambiguous attitude of this country during the Second World War. It comes back in the contemporary French literature and culture since the 70’s, in the particular way within the problem of visuality: films, photographs and literary imagination. In relation to the Michel de Certeau’s and Paul Ricoeur’s thought, the author of the paper claims that memory, which is traditionally connected in the western culture to the image, should be rather considered as a tactical play with the representation of the past in historical discourse. Writers of the French “after‑generations”, who inherited the memory of the Holocaust, use this tactics not to represent the past, which would be its “treason”, as Paul Ricoeur says, but to influence and change the individual and social consciousness.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Katarzyna Thiel-Jańczuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Filolog romański i adiunkt w Instytucie Kultu-roznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują współczesne francuskie pisarstwo auto- i biofikcyjne w powiązaniu z problematyką wizualności oraz status biografii i biograficzności we współczesnej humanistyce. Opublikowała m.in. Entre le labyrinthe et le rhizome. Les biographies imaginaires de Patrick Modiano (2006). Zajmuje się również przekładem tekstów naukowych.

References

Barthes R., Littérature objective, [w:] tenże, Essais critiques, Paris 1991.

Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.

Bellos D., Georges Perec. Życie w słowach, przeł. J. Kozioł, „Literatura na Świecie” 1995, nr 11/12.

Certeau M. de, Heterologies. Discourse on the Other, przeł. B. Massoumi, Minneapolis 1986, Theory and history of literature, Vol. 17.

Certeau M. de, Wynaleźć codzienność, t. 1: Sztuki działania, przeł. K. Thiel‑Jańczuk, Kraków 2008, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Derrida J., Spectres de Marx. L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris 1993, Collection La philosophie en effet.

Didi‑Huberman G., Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho‑Chi, Kraków 2008, Horyzonty Nowoczesności, t. 68.

Dosse F., Michel de Certeau. Le marcheur blessé, Paris 2007. DOI: https://doi.org/10.3917/dec.dosse.2007.02

Dres J., Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz, przeł. N. Okuniewski, przedm. J. Śpiewak, Warszawa 2013.

Hirch M., The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust, New York 2012, Gender and Culture.

Modiano P., Dora Bruder, Paris 1999.

Modiano P., Livret de famille, Paris 1977.

Modiano P., Voyage de noces, Paris 1990.

Nora P., Między pamięcią a historią. Les lieux de mémoire, przeł. W. Dłuski, „Archiwum” (Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi) 2009, nr 2.

Parenzan G., Résister au temps. Description, image et mémoire dans le Nouveau Roman, [online] http://www.ecritures‑modernite.eu/wp‑content/uploads/2009/11/parenzan‑regard.pdf.

Ricardou J., Problèmes du nouveau roman, Paris 1967, Tel Quel.

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2006, Horyzonty Nowoczesności, t. 54.

Rousso H., Le Syndrome de Vichy, de 1944 à nos jours, Paris 1990, Points. Histoire, 135.

Schulte‑Nordholt A., Perec, Modiano, Raczymow. La génération d’après et la mémoire de la Shoah, Amsterdam–New York 2008, Faux titre, nr 315. DOI: https://doi.org/10.1163/9789401205962

Sontag S., O fotografii, przeł. S. Magala, Kraków 2013.

Thiel‑Jańczuk K., Efekt Modiano. Literatura a społeczeństwo, „Znak” 2015, nr 717.

Wolf N., Une littérature sans histoire. Essai sur le Nouveau Roman, Genève 1995, Histoire des idées et critique littéraire, Vol. 190.

Published

2015-07-20

How to Cite

Thiel-Jańczuk, Katarzyna. 2015. “Między nieobecnością a Obrazem: Taktyki pamięci We współczesnej Francuskiej Literaturze Po-Holokaustowej”. Politeja 12 (3 (35):201-12. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.15.

Issue

Section

Articles

Funding data