Muzyka jako droga do samookreślenia w wielokutlurowym świecie

Odnajdywanie tożsamości i reinterpretowanie tradycji poprzez muzykę, na przykładzie twórczości portugalskich artystek pochodzenia kabowerdeńskiego

Authors

  • Karolina Golemo Jagiellonian University, Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.23

Keywords:

Cabo‑Verdean immigrants, Portugal, music, cultural identity, tradition

Abstract

Music as a Way to Identity in the Multicultural World

The Cape‑Verdean community is one of the most traditional and most important immigrant groups in Portugal. Since the first arrivals to the Portuguese land, the Cape‑Verdean people have settled in the Lisbon area. The cabo‑verdianos community actively participate in the artistic milieu of the multicultural Portuguese capital. Music has always been considered as one of the most relevant mechanisms of transmission of the Cape‑Verdean identity. The multiplicity of musical forms present both in the archipelago territory and in the Diaspora environment is a real proof of the creolization of the Cape‑Verdean culture. This paper aims to describe the interdependence between the musical creation of Cape‑Verdean immigrants (and especially the young Portuguese of Cape‑Verdean origins) and their searching for, re‑interpreting and defining the own cultural identity.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Karolina Golemo, Jagiellonian University, Kraków, Poland

Doktor nauk humanistycznych, socjolożka kultury, adiunkt w Zakładzie Polityki Etnokulturowej Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kultury i społeczeństwa Włoch i Hiszpanii. Ostatnio opublikowano, pod jej redakcją, książkę Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje (2013). Jej zainteresowania badawcze to: problematyka wielokulturowości, procesy migracyjne, modele tożsamości i integracji dzieci imigrantów, stereotypy etniczne, etniczność i tożsamość w muzyce.

References

Adorno T.W., Introduzione alla sociologia della musica, Torino 1971, Piccola biblioteca Einaudi, 160.
Google Scholar

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu,
Google Scholar

przeł. S. Amsterdamski, Kraków–Warszawa 1997, Demokracja – Znak.
Google Scholar

Ambrosini M., Molina S., Seconde generazioni. Un’introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino 2004, Popolazione e società.
Google Scholar

Baily J., Collyer M., Introduction. Music and Migration, „Journal of Ethnic and Migration Studies” 2006, Vol. 32, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1080/13691830500487266
Google Scholar

Barbosa C.E., Ramos M.R., Vozes e movimentos de afirmação. Os filhos de cabo‑verdianos em Portugal, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

Barth F., Grupy i granice etniczne. Społeczna organizacja różnic kulturowych, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wybór i przedm. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2006.
Google Scholar

Batalha L., Cabo‑verdianos em Portugal. „Comunidade” e identidade, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

Boccitto M., Capo Verde. Un luogo a parte. Storie e musiche migranti di un arcipelago africano, Roma 2012, Scritti traversi.
Google Scholar

Bonifácio J., Sara Tavares, uma mulher do seu tempo, „Ípisilon” 2009, 1 V, [online] http://ipsilon.publico.pt/musica/entrevista.aspx?id=230065.
Google Scholar

Cardoso K., A diáspora ao serviço do desenvolvimento. Os pontos de contacto entre a emigração e a política externa cabo‑verdiana, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

Castro Ribeiro J., Migração, sodade e conciliação. A prática do batuque cabo‑verdiano em Portugal, „Revista Migrações” 2010, Vol. 7.
Google Scholar

[C.G.], Lura, la voz soul del Cabo Verde, „Tamtam_etcétera. Revista dos ritmos de mundo”, [online] http://tamtametc.wordpress.com/2011/12/09/145.
Google Scholar

Cidra R., Produzindo a música de Cabo Verde na diáspora. Redes transnacionais, world music e múltiplas formaçőes crioulas, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

de la Barre J., Música, cidade, etnicidade: explorando cenas musicais em Lisboa, „Revista Migrações” 2010, Vol. 7.
Google Scholar

De Oliveira Marques A.H., Historia Portugalii, t. 1: Do XVII w., przeł. J.Z. Klawe, Warszawa 1987.
Google Scholar

Douglas M., Profile kultury, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, wybór i przedm. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2003.
Google Scholar

Ferrarotti F., Rock, rap e l’immortalità dell’anima, Napoli 1996, Profili. Metropolis, 6.
Google Scholar

Flores C.S., „População cabo‑verdiana é das mais miscigenadas do planeta”, „Ciência Hoje”, [online] http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=42814&op=all.
Google Scholar

Gallino L., Dizionario di Sociologia, Torino 2006.
Google Scholar

Gammaitoni M., Uno studio di caso. Orchestra di Piazza Vittorioe la funzione sociale della musica, [w:] Persone e migrazioni. Integrazione locale e sentieri di co‑sviluppo, red. M. Ambrosini, F. Berti, Milano 2009, ISMU, 30.
Google Scholar

Góis P., Entre Janus e Hydra de Lerna. As Múltiplas Faces dos Cabo‑Verdianos em Portugal, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. tenże, Lisboa 2008.
Google Scholar

Góis P., Marques J.C., Práticas transacionais dos imigrantes cabo‑verdianos em Portugal, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

Golemo K., G‑2. Pokolenie młodych Włochów pomiędzy kulturami, [w:] Włochy wielokulturowe. Regionalizmy, mniejszości, migracje, red. taż, Kraków 2013, Societas – Księgarnia Akademicka, 72.
Google Scholar

Golemo K., Muzyka jako element integrujący w społeczeństwie imigracyjnym. Międzykulturowa inicjatywa społeczna w Rzymie. Orchestra di Piazza Vittorio, „Culture Management/Kulturmanagement/Zarządzanie Kulturą” 2012, Vol. 5.
Google Scholar

Hannerz U., Skreolizowany świat, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, wybór i przedm. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2006.
Google Scholar

Juan E. de, Rodrigues D., Rap e Construção Identitária. Os Jovens de Origem Cabo‑verdiana da Cova da Moura, Lisboa, „Ubiletras” 2012, Vol. 4.
Google Scholar

Kydryński M., Lizbona. Muzyka moich ulic, Warszawa 2012.
Google Scholar

Machado F.L., Novos portugueses? Parâmetros sociais da identidade nacional dos jovens descendentes de imigrantes africanos, [w:] Identidades Nacionais em Debate, red. J. Miranda, M.I. João, Oerias 2006.
Google Scholar

Martins P., Cabo‑verdianos em Lisboa. Manifestações expressivas e reconstrução identitária, „Horizontes Antropológicos” 2009, Vol. 31. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104-71832009000100010
Google Scholar

Mellina Ch., Problemi di coabitazione in una società multiculturale, [w:] Mediatori interculturali. Un’ esperienza formativa, red. S. Petilli i in., Roma 2004, Segni.
Google Scholar

Merriam A.P., Antropologia della musica, Palermo 1983.
Google Scholar

Monteiro C.A., Algumas dimensões da expressão musical cabo‑verdiana na Área Metropolitana de Lisboa, [w:] Comunidade(s) Cabo‑verdiana(s). As múltiplas faces da imigração cabo‑verdiana, red. P. Góis, Lisboa 2008.
Google Scholar

Rei L., Orgulho crioulo, blog „Crónicas da terra”, 14 IX 2006, [online] http://cronicasdaterra.com/cronicas/blog/entrevista‑sara‑tavares‑orgulho‑crioulo.
Google Scholar

Ribeiro F., Sara Tavares, blog „A Matéria do Tempo”, 1 V 2006, [online] http://amateriadotempo.blogspot.com/2006_05_01_archive.html.
Google Scholar

Sara Tavares regressa aos palcos para viver o sonho de ser cantora, „Ver Portugal” 2012, 8 II, [online] http://www.verportugal.net/lisboa/Lisboa/Entrevistas/Sara‑Tavares‑regressa‑aos‑palcos‑para‑viver‑o‑sonho‑de‑ser‑cantora=004249.
Google Scholar

Sardo S., Proud to be Goan. Memórias coloniais, identidades poscoloniais e música, „Revista Migrações” 2010, Vol. 7.
Google Scholar

Seabra T. i in., Trajetos e projetos de jovens descendentes de imigrantes à saída da escolaridade básica, Lisboa 2011.
Google Scholar

SEF, Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo, Barcelona 2012, [online] http://sefstat.sef.pt/Docs/Rifa%202012.pdf
Google Scholar

Soromenho A., „A música é uma procura de silêncio”, „Expresso” 2007, 17 III.
Google Scholar

Stillwell I., „Um músico é médico da alma, presta um serviço a quem o ouve”, Destak.pt, 19 X 2011, [online] http://www.destak.pt/artigo/108853.
Google Scholar

Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008, Cultura – Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar

Voces de jovens, portal „Musica de Cabo Verde”, [online] http://musicadecaboverde.com/vozes‑de‑jovens.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Golemo, Karolina. 2015. “Muzyka Jako Droga Do samookreślenia W Wielokutlurowym świecie: Odnajdywanie tożsamości I Reinterpretowanie Tradycji Poprzez muzykę, Na przykładzie twórczości Portugalskich Artystek Pochodzenia kabowerdeńskiego”. Politeja 12 (3 (35):313-31. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.23.

Issue

Section

Articles