Teatr tańca Brama Chmur w poszukiwaniu chińskiej i tajwańskiej tożsamości kulturowej

Authors

  • Izabela Łabędzka Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznan, Poland image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.02

Keywords:

Cloud Gate, Lin Hwai-min, dance theatre, Taiwan, cultural identity

Abstract

CLOUD GATE DANCE THEATRE IN SEARCH OF CHINESE AND TAIWANESE CULTURAL IDENTITY

This paper shows the dynamics of topical, aesthetical and political changes in the world-known contemporary dance group – Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan (Yunmen Wuji), created by Lin Hwai-min in 1973. Those metamorphoses are observed in a broad socio political and cultural context, in the rapidly changing reality of Taiwan, Mainland China and the whole world at the turn of the 20th and 21st century. Short analyses of the most iconic dance compositions by Lin Hwai-min make it possible to trace the direction of the changes, starting from search for Chinese cultural identity, through the quest for definition of Taiwanese cultural and national identity, gaining the feeling of being rooted in traditional Chinese aesthetics and finally confirming the importance of local Taiwanese tradition as an equally meaningful source of creative inspiration.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Izabela Łabędzka, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznan, Poland

Teatrolog, sinolog, komparatysta, tłumacz literatury chińskiej. Profesor sinologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia teatrologiczne i sinologiczne w Warszawie. Studiowała język chiński i literaturę oraz odbywała staże podoktorskie na Uniwersytecie Pekińskim i na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju (1984-1985, 1990-1991, 1996). Jest specjalistą w zakresie chińskiego i tajwańskiego teatru i dramatu, komparatystyki literackiej i teatralnej. Od 2004 roku prowadzi badania naukowe na Tajwanie w zakresie chińsko-tajwańskiej kultury, sztuk pięknych i sztuk widowiskowych jako stypendystka Centralnej Biblioteki Narodowej na Tajwanie, Chiang Ching-kuo Foundation i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu (Taiwan Fellowship). W ostatnim piętnastoleciu opublikowała Gao Xing jian’s Idea of Theatre. From the Word to the Image, Leiden – Boston 2008, Cud ucieleśnionych metamorfoz. Tajwański teatr tańca i ruchu, Poznań 2020 oraz wydaną w 2022 roku monografię Zatańczyć niewidzialne. Tajwański Teatr Tańca Brama Chmur 1973-2019.

References

Chao Yu-ling, Dance, Culture and Nationalism: The Socio-Cultural Significance of the Cloud Gate Dance Theatre Repertoire in Taiwanese Society, London 2009, City, University of London [niepublikowana rozprawa doktorska].
Google Scholar

Chao Yu-ling, Embodying Identity: The Socio-Cultural Significance of the Cloud Gate Dance Theatre Repertoire (1973-1997) in Taiwanese Society, [w:] Lin Huaimin. Wudao Guoji Yantaohui lunwenji / Lin Hwai-min. International Dance Conference Proceedings 2005.8.2-3, Taibei 2005, s. 3-42.
Google Scholar

Chen Ya-ping, Dance History and Cultural Politics: A Study of Contemporary Dance in Taiwan, 1930s-1997, New York 2003, New York University [niepublikowana rozprawa doktorska].
Google Scholar

Chen Ya-ping, Legacy and the Nativist Cultural Movement in 1970s Taiwan, [w:] Lin Huaimin.
Google Scholar

Wudao Guoji Xueshu Yantaohui lunwenji / Lin Hwai-min. International Dance Conference Proceedings 2005.8.2-3, Taibei 2005, s. 116-135.
Google Scholar

Chen Ya-ping, Lishi de rongyan – Jiazu hechang [Uroda historii – Portrety rodzinne], [w:] Chen Ya-ping i in., Yunmen – Chuanqi [Yunmen – Legenda], Taibei [s.a.], s. 122-147.
Google Scholar

Eberhard W., Symbole chińskie. Słownik. Obrazkowy język Chińczyków, przeł. R. Darda, Kraków 1996.
Google Scholar

Huang Ching-yi, Which Country Should I Love? Portrait of the Families by Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, „Platform” 2009, vol. 4, no. 2, s. 58-77.
Google Scholar

Huang Yin-ying, Lin Hwai-min’s Dance Works Inspired by Literature: Nine Songs (1993) and Dream of the Red Chamber (1983), [w:] Lin Huaimin. Wudao Guoji Xueshu Yantaohui lunwenji / Lin Hwai-min. International Dance Conference Proceedings 2005.8.2-3, Taibei 2005, s. 42-52.
Google Scholar

Lin Huaimin, Gaochu yanliang. Lin Huaimin wudao suiyue gaobai [Spojrzenie z wysoka. Opowieść Lin Huaimina o tanecznych sezonach], Taibei 2017.
Google Scholar

Łabędzka I., Zatańczyć niewidzialne. Tajwański Teatr Tańca Brama Chmur 1973-2019, Poznań 2022.
Google Scholar

Reynolds N., McCormick M., No Fixed Points: Dance in the Twentieth Century, New Heaven – London 2003.
Google Scholar

Wen Manying, Zai feng yu ru hai zhong yan Xinchuan [Grać Dziedzictwo, gdy wiatr i deszcz przesłoniły mrokiem niebo], [w:] Yunmen wuhua [Rozmowy o tańcach Yunmen], red. Yao Yiwei i in., Taibei 1981, s. 189-198.
Google Scholar

Yang Lihui, An Deming, Turner J.A., Handbook of Chinese Mythology, Oxford 2005.
Google Scholar

Yao Yiwei, Shiping Xinchuan [O Xinchuan], [w:] Yao Yiwei i in., Yunmen wuhua [Rozmowy o tańcach Yunmen], Taibei 1981, s. 155-161.
Google Scholar

Published

2023-11-16

How to Cite

Łabędzka, Izabela. 2023. “Teatr tańca Brama Chmur W Poszukiwaniu chińskiej I tajwańskiej tożsamości Kulturowej”. Politeja 20 (4(85):25-37. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.85.02.