Proces boloński – pomiędzy oczekiwaniem i środowiskowym rozczarowaniem?

Authors

  • Krzysztof Szewior Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.09

Keywords:

the Bologna process, higher education, the European Higher Education Area

Abstract

The Bologna Process – Between Expectation and Academic Disappointment?
The article is an attempt to understand changes in European higher education over the last two decades and to describe them from the perspective of public policies and europeanization processes. This approach was reflected in the development of the OMC and the EHEA. They are the background for the Bologna process. The article attempts to prove that the Bologna Process – in the optics of political science – is an instrument for realizing the values and objectives of European policies, that they are building the European educational and scientific space as one of many EU internal markets.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Krzysztof Szewior, Uniwersytet Warszawski

absolwent politologii, pracownik Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, KNP PAN, PKA. Praca naukowa oraz na polu dydaktycznym koncentruje się na zagadnieniach społecznych państw niemieckiego obszaru językowego oraz Unii Europejskiej. Szczególnymi obszarami badawczymi są: model społeczny w procesach transformacji systemowej; szkolnictwo wyższe w kontekście Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Downloads

Published

2018-05-20

How to Cite

Szewior, Krzysztof. 2018. “Proces boloński – pomiędzy Oczekiwaniem I środowiskowym Rozczarowaniem?”. Politeja 15 (3(54):135-45. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.09.