Identity, Ethnic Conflict and Communal Conflict in Sub- Saharan Africa

Authors

  • Robert Kłosowicz Jagiellonian University in Krakow

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.09

Keywords:

ethnic identity, ethnic group, ethnic conflict, communal conflict, identity problems, Sub-Saharan Africa

Abstract

Ethnic identity is one of the most significant types of identities. Meanwhile, some researchers have recently begun to criticise the term ‘identity’ as being too excessively associated with political ideologies, lacking operational power and being difficult to define precisely. Simultaneously, attention has been drawn to what can be referred to as ‘ethnic revival.’ Ethnic identity is created based on the opposition between what is ‘one’s own’ and what is ‘foreign.’. Even though the category of ‘the Other’ or the ‘foreign’ always appears in the context of identity, it has a special significance in the case of ethnic identity. By such means, the belonging to a particular ethnic group is emphasized, while simultaneously one is cut off from other groups. Conflicts between clans, tribes and ethnic groups have occurred throughout the ages and in all civilisations. There is no single opinion among researchers about how ethnic conflict should be defined. Increasingly, in recent literature of the subject, the distinction between ethnic conflicts and communal conflicts has come to be applied. The article aims to analyse the identity problems expressed in ethnic and communal conflicts in Sub-Saharan Africa. It is based on the critically reviewed literature of the subject, as well as the author’s conclusions from many years of research on the problem of state dysfunctionality, conducted in Sub-Saharan African countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Robert Kłosowicz, Jagiellonian University in Krakow

Historian of international relations, Africanist, professor in the Institute of Political Science and International Relations at the Jagiellonian University in Kraków. Director of the Jagiellonian Research Center for African Studies, Vice-chairman of the Polish Africanist Society, His research interests include relations between diplomacy and the armed forces, the issues of international security and military conflicts in Sub-Saharan Africa; dysfunctional states and de facto states. He has conducted fieldwork in over twenty African countries.

References

Babiński G., “Etniczność”, in Encyklopedia Socjologiczna, vol. 1 (1998), Warszawa.

“Background Note: Central African Republic”, U.S. Department of State, Bureau of African Affairs, 18 January 2010, at <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4007.htm>.

Banton M., Igwara O. (ed.), Ethnic Hatred: Genocide in Rwanda, London 1995.

Bar J., Po ludobójstwie. Państwo i społeczeństwo w Rwandzie 1994–2012, Kraków 2013.

Bar J., Rwanda, Warszawa 2013.

Berdal M.R., “Disarmament and Demobilisation After Civil Wars. Arms, Soldiers and the Termination of Armed Conflicts”, Adelphi Paper, no. 303 (1996).

Bieńkowska-Ptasznik M., “Tożsamość etniczna jednostki w kontekście pogranicza”, in J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (eds.), Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, Białystok 2007.

Blanton R., Mason T.D., Athow B., “Colonial Style and Postcolonial Ethnic Conflict in Africa”, Journal of Peace Research, vol. 38, no. 4 (2001), https://doi.org/10.1177/0022343301038004005.

Brosche J., Elfversson E., “Communal conflict, civil war, and the state. Complexities, connections, and the case of Sudan”, American Journal of Case Reports, no. 1 (2012), at <https://www.accord.org.za/ajcr-issues/communal-conflict-civil-war-and-the-state/>.

Collier P., The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford 2008.

Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, at <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/et/et007en.pdf>.

Czerep J., “Etiopia – napięcia etniczne zagrożeniem dla państwa”, Biuletyn PISM, vol. 1866, no. 118 (2019), at <https://www.pism.pl/publikacje/Etiopia__napiecia_etniczne_zagrozeniem_dla_panstwa>.

Fox J., “The Influence of Religious Legitimacy on Grievance Formation by Ethno-Religious Minorities”, Journal of Peace Research, vol. 33, no. 3 (1999), https://doi.org/10.1177/0022343399036003003.

Gurr T., Harff B., Ethnic Conflict in World Politics, Boulder 1994.

Hatzfeld J., Englebert z rwandyjskich wzgórz, Wołowiec 2015.

Hironaka A., Neverending Wars. The International Community, Week States, and the Perpetuation of Civil War, Cambridge–London 2005, https://doi.org/10.4159/9780674038660.

Holy L., “Kulturowe tworzenie tożsamości etnicznej”, in Z. Mach, A. K. Paluch (eds.), “Sytuacja mniejszościowa i tożsamość”, Zeszyty Naukowe UJ MXXIX.

Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, transl. by H. Jankowska, Warszawa 2008.

Jagielski W., Nocni wędrowcy, Warszawa 2009.

Kaldor M., New and Old Wars. Organized Violence in a Global Era, Cambridge 2008.

Kapuściński R., Heban, Warszawa 2008.

Keen D., Complex Emergencies, Cambridge 2008.

Kłosowicz R., “Central African Republic: Portrait of a Collapsed State after the Last Rebellion”, Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, vol. 42, no. 3 (2016), https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.42.04.

Kłosowicz R., Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Kraków 2017.

Kłosowicz R., Mormul J., Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Kraków 2018.

Kłosowicz R., “Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej”, in R. Kłosowicz (ed.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014.

Kłosowicz R., “The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa”, Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, vol. 65, no. 5 (2018).

Kopiński D., “O wpływie wieloetniczności na rozwój gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej”, Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, no. 27 (2008).

Krzyżanowska-Skowronek I., “Ujęcie dobra i zła w realistycznej koncepcji stosunków międzynarodowych”, Etyka i Dobro, Kraków 2015.

Lake D.A., Rothchild D.S. (eds.), The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion, and Escalation, Princeton 1998, https://doi.org/10.1515/9780691219752.

Loomba A., Kolonializm/ postkolonializm, Poznań 2011.

Łoś R., “Konflikt w Sudanie i wojna z Czadem“, in R. Łoś, J. Reginia-Zacharski (eds.), Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

Makoye K., “Tanzania Struggles to End Clashes Between Farmers and Herders”, Inter Press Service, 16 January 2014, at <http://www.ipsnews.net/2014/01/tanzania-finds-hard-stopfarmers-herders-fighting-resources/>.

Mandela N., Long Walk to Freedom, Boston–New York–London 1994.

Melvern L., Conspiracy to Murder: The Rwanda Genocide and the International Community, London 2004.

Mepham D., Ramsbotham A., Darfur: The Responsibility to Protect, London 2006.

Mormul J., “Portuguese Colonial Legacy in Luso-African States: A Factor Leading to State dysfunctionality or Favorable to Development?”, Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University, vol. 56, no. 5 (2018).

Niebuhr R., Moral Man and Immoral Society. A Study in Ethics and Politics, Westminster 2002.

Popławski B., Sawczuk T., “Itsembabwoko oznacza genocyd. Sprawiedliwość transformacyjna i pamięć o ludobójstwie w Rwandzie”, Studia Socjologiczno-Polityczne, vol. 4, no. 2 (2015).

Posner D.N., “Measuring Ethnic Fractionalisation in Africa”, American Journal of Political Science, vol. 48, no. 4 (2004), https://doi.org/10.1111/j.0092-5853.2004.00105.x.

Pretorius J., “‘Dubula ibhunu’ (shoot the boer): A psycho-political analysis of farm attacks in South Africa”, Psychology in Society, no. 47 (2014), at <https://www.researchgate.net/publication/317450115_Dubula_ibhunu_shoot_the_boer_A_psycho-political_analysis_of_farm_attacks_in_South_Africa>.

Rotschild J., Ethnopolitics: A Conceptual Framework, New York 1981, https://doi.org/10.7312/roth91044.

Samatar A.I., “Ethiopian Federalism: Autonomy Versus Control in the Somali Region”, Third World Quarterly, vol. 25, no. 6 (2004), https://doi.org/10.1080/0143659042000256931.

Seddon D., Sumberg J., Conflict between Farmers and Herders in Africa. Analysis, Department for International Development, at <http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/R6618a.pdf>.

Siollum M., “Cattle Rustling, the New Conflict”, New African, no. 562 (2016).

Soeters J.L., Ethnic Conflict and Terrorism. The Origins and Dynamics of Civil Wars, London 2005, https://doi.org/10.4324/9780203018408.

Statistics South Africa, Statistical Release. Mid-year Population Estimates 2019, 31 July 2020, at <https://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022019.pdf>.

Sundaram A., Złe wieści. Ostatni niezależni dziennikarze w Rwandzie, Wołowiec 2016.

The Crisis in Darfur, 16 June 2004, Congressional Research Service, Library of Congress, at <http://www.fas.org/man/crs/RS21862.pdf>.

Trzciński K., “Co łączy i dzieli communal conflict oraz ‘konflikt etniczny’? Analiza znaczeniowa obu terminów i ich nigeryjska egzemplifikacja”, Afryka, no. 42 (2015).

Trzciński K., Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej. Perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej, Warszawa 2013.

Trzciński K., “Koncepcja ‘metanarodu’ jako przyczynek do budowy trwałych państw w Afryce”, in D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (eds.), Studia nad wielokulturowością, Kraków 2010.

Trzciński K., Ograniczanie konfliktów w Nigerii i Indonezji. Hybrydowy model power-sharing, Warszawa 2019.

Trzciński K., Wojny w Liberii i Sierra Leone (1989-2002), Warszawa 2002.

Tweedie N., “Orania: the land where apartheid lives on”, The Telegraph, 13 December 2013, at <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/nelson-mandela/10516129/Orania-theland-where-apartheid-lives-on.html>.

UNICEF, U-Report Providing a Voice to Young Africans, 16 June 2016, at <https://www.unicef.org/innovation/stories/u-report-providing-voice-young-africans>.

Versi A., “Cultivating the winning habit. An Audience with Paul Kagame”, New African, February/March 2020.

Vorbrich R., “Etniczność a trybalizm w Afryce”, in J.J. Pawlik, M. Szupejko (eds.), Afryka na progu XXI wieku. Kultura i społeczeństwo, Warszawa 2009.

Vorbrich R., Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Poznań 2012.

Vorbrich R., “Wstęp”, in R. Vorbich (ed.), Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, Poznań 2007.

Wierzbicki A., Etnopolityka w Azji Centralnej. Między wspólnotą etniczną a obywatelską, Warszawa 2008.

Williams P.D., War and Conflict in Africa, Cambridge 2011.

Wójtowicz B., Posthumus L., “Droga ku wielojęzyczności RPA”, Afryka, no. 44 (2016).

“Youth chastise African leaders”, New African, no. 563 (2016).

Zahorik J., “Ethiopian Federalism Revisited”, in P. Chabal, P. Skalnik (eds.), Africanists on Africa. Current Issues, Berlin 2010.

Zawadzki P., “Czas i tożsamość. Paradoks odnowienia problemu tożsamości”, Kultura i Społeczeństwo 2003, no. 3.

Zięba R. (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Ziółkowski B., Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym – zarys, Toruń 2003.

Żukowski A., “Kształtowanie się systemu politycznego Nowej Południowej Afryki. Wybrane problemy”, in “Z problemów społeczno-politycznych współczesnej Afryki Subsaharyjskiej”, Forum Politologiczne, vol. 1 (2004).

Żukowski A., “Pogranicza w Afryce Subsaharyjskiej. Regiony współpracy czy konfliktów?”, Forum Politologiczne, vol. 10 (2010).

Downloads

Published

2021-04-19

How to Cite

Kłosowicz, Robert. 2021. “Identity, Ethnic Conflict and Communal Conflict in Sub- Saharan Africa”. Politeja 17 (5(68):171-90. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.68.09.

Issue

Section

NATIONAL IDENTITIES, REGIONAL IDENTITIES, ETHNIC IDENTITIES