„Chybiona analogia”– czyli o różnicach między referendum w Szkocji i Katalonii

Authors

  • Marta Cimke Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.21

Keywords:

Scotland, Catalonia, independence referendum, regionalism, separatist movements

Abstract

„Misleading analogy”: About Differences Between Referendum in Scotland and Catalonia

Separatist aspirations in Europe are now a captivating issue. Regions like Scotland and Catalonia deserve special attention. The aim of the article is to show differences in the perception of both cases, due to their frequent comparing in journalistic papers. The study consists of two parts that concern Scotland and Catalonia. In each of them the institutional and legal positions of the regions were taken into the consideration. In addition, the course of events in Scotland and Catalonia in 2014 and 2017 was considered in the context of the independence referendums carried out in these regions. The summary of this article consists of comparison of the factors which show that there are no grounds for adapting analogy between Scotland and Catalonia. Factors that have been taken into account are: the legal order and the regulations used to define the legal status of the regions, and also the relations between central and subnational (regional) levels in Scotland and Catalonia.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Cimke, Jagiellonian University, Kraków

Absolwentka politologii na UJ (2017), doktorantka w Katedrze Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze obejmują głównie problematykę systemu politycznego i partyjnego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz procesu dewolucji w tymże państwie.

References

Akty prawne:

Constitutional Court Judgment 42/2014, of 25 March 2014, [online] https://www.tribunalconstitucional.es/ResolucionesTraducidas/STC%2042-2014E(2)%20%20DECLARACION%20SOBERANISTA%20%20SIN%20ANTECEDENTES.pdf.

Constitutional Court Judgment 114/2017 of 17 October 2017, [online] https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/JUDGMENT%202017-4334STC_EN.pdf.

Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 roku (uwzględniona zmiana z 27 sierpnia 1992 roku), [online] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html.

Organic Act 6/2006 of the 19th July, on the Reform of the Statute of Autonomy of Catalonia, [online] http://web.gencat.cat/en/generalitat/estatut/estatut2006/.

Resolution 5/X of Parliament of Catalonia, adopting the Declaration of the Sovereignty and right to decide of the people of Catalonia, 23 January 2013, [online] https://www.parlament.cat/document/intrade/7176.

Resolution 1/XI of Parliament of Catalonia, 9 November 2016, [online] https://www.parlament.cat/document/intrade/153127.

Scotland Act, 1998, [online] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/pdfs/ukpga_19980046_en.pdf.

Scottish Independence Referendum (Franchise) Act 2013, [online] http://www.legislation.gov.uk/asp/2013/13/introduction/enacted?view=interweave+extent.

Statut Autonomii Katalonii, Preambuła, [online] http://web.gencat.cat/en/generalitat/estatut/estatut2006/.

Monografie i artykuły:

Bonikowska M., Szkockie referendum: jakie wnioski dla UE i UK?, Centrum Stosunków Międzynarodowych, „Raporty i Analizy” 2014, nr 3(7).

Castells M., Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, Warszawa 2008.

Catalan Elections: Secessionists Claim Victory – as It Happened, 27 IX 2015, [online] https://www.theguardian.com/world/live/2015/sep/27/catalonia-goes-to-the-polls-live.

Catalonia to Hold Independence Vote Despite Anger in Madrid, 6 IX 2017, [online] https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/spanish-government-condemns-cataloniaover-independence-referendum.

Catalonia to Hold Unofficial Poll Instead of Independence Referendum, 14 X 2014, [online] https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/catalonia-calls-off-november-independence-referendum.

Catalonia Votes to Ask Madrid for Secession Referendum, 16 I 2014, [online] https://www.theguardian.com/world/2014/jan/16/catalonia-vote-right-independence-referendum.

Catalonia’s Parliament Paves the Way for November Vote on Independence, 19 IX 2014, [online] https://www.theguardian.com/world/2014/sep/19/catalonia-parliament-independencereferendum- vote.

Encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, J. Marszałek-Kawa, W. Sokoł, Toruń 2006.

Ferreres Comella V., The Spanish Constitutional Court Confronts Catalonia’s „Right to Decide” (Comment on the Judgment 42/2014), „European Constitutional Law Review” 2014, vol. 10, no. 3, s. 571-590, https://doi.org/10.1017/S1574019614001369.

Grzechynka A., Doktryna katalonizmu a współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów, Kraków 2017.

Grzechynka A., Katalonia – Nowe państwo na politycznej mapie Europy? Analiza problemu w obliczu widma secesji, „Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej” 2015, R. 4, t. 7, nr 1, s. 27-40.

Hankus P., Rok 2014 czasem katalońskiego referendum, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2014, nr 1(2), s. 215-230.

Hankus P., Szkockie referendum niepodległościowe jako przykład dążeń secesjonistycznych w Europie, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2015, nr 1(3), s. 251-263.

Iwanek J., Prawnokonstytucyjne położenie regionów autonomicznych w Hiszpanii, [w:] Oblicza decentralizmu, red. J. Iwanek, Katowice 1996.

Idzik A., Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalonizmu po wyborach lokalnych 28 listopada 2010 roku, „Sprawy Międzynarodowe” 2011, nr 1, s. 101-115.

Kaczorowska M., Dewolucja systemu politycznego: istota, wpływ i znaczenie – casus Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] J. Szymanek, M. Kaczorowska,

A. Rothert, Ewolucja, dewolucja, emergencja w systemach politycznych, Warszawa 2007.

Kozłowska-Socha Z., Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3, s. 181-205.

Mikuli P., Wielka Brytania, [w:] Systemy ustrojowe państw współczesnych, red. S. Bożyk, M. Grzybowski, Białystok 2012.

Mołdawa T., System konstytucyjny Hiszpanii, Warszawa 2012.

Myśliwiec M., Decentralizacja niesymetryczna. Przykład hiszpańskiego państwa regionalnego u progu XXI wieku, [w:] Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań–Chorzów 2009.

Myśliwiec M., Katalonia. Na drodze do niepodległości?, Bytom 2006.

Scotland Is Getting Its Referendum – Next up Catalonia (Artur Mas), 30 IV 2014, [online] https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/30/scotland-referendum-catalonia-independence-from-spain.

Scottish Independence Referendum Bill: What You Need to Know, [online] https://www.snp.org/scottish-independence-referendum-bill-what-you-need-to-know/.

Separatist Movement in Catalonia Steps up Battle with Madrid, 27 VII 2016, [online] https://www.theguardian.com/world/2016/jul/27/catalonia-independence-spain-democratic-mandate.

Szul R., Regionalizm w Hiszpanii, „Mazowsze. Studia Regionalne” 2015, nr 16, s. 11-51, https://doi.org/10.15804/ppk.2015.03.06.

Wolniaczyk K., Szkocja po referendum. Analiza wyników i konsekwencji, „Przegląd Konstytucyjny” 2015, vol. 25, nr 3, s. 127-147.

Why Catalans Admire the Scot’s Autonomy, 30 I 2014, [online] https://www.theguardian.com/uk-news/2014/jan/30/catalans-admire-scots-autonomy.

Wybory w Katalonii. Kto wygrał wybory? Wyniki wyborów w Katalonii. Jakie partie dostały się do parlamentu?, [online] http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/wybory-w-kataloniiwyniki-kto-wygral-wybory-wyniki-wyborow-w-katalonii-jakie-partie-dostaly-sie-do-parlamentu,12791074/.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Cimke, Marta. (2021) 2022. “„Chybiona analogia”– Czyli O różnicach między Referendum W Szkocji I Katalonii”. Politeja 18 (5(74):355-76. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.21.