Na autorytarnym kursie

Ograniczenia swobód obywatelskich w Rosji po 2012 roku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.10

Keywords:

Russia, authoritarianism, civil rights, law

Abstract

An Authoritarian Course: The Restriction of Civil Rights in Russia after 2012

This article regards the issue of Russian civil rights legislation, which has become very repressive after 2012. It focuses on legal restriction of all political and social activities that are beyond the control of the authorities, in particular the freedom of public meetings. Another goal of the Kremlin's repressive policy is the Internet, which has become the only space for freedom of speech in Russia. The new legislation tries to prevent this by two mechanisms: censorship and self-censorship. The consistent restriction of freedom of speech in Russia proves the growing anxiety of the ruling group, which fears that in the conditions of the deteriorating economic situation, it may lose control over public mood. The analysis of the legislation against civil rights in Russia shows that in recent years the scope of these rights has been constantly reduced. This leads to the conclusion that the main goal of the discussed changes in the law is the complete elimination of independent civic activity perceived as one of the main threats to the authorities.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Konrad Kołodziejski, Jagiellonian University, Kraków

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Specjalizuje się w problematyce prawnoustrojowej Rosji oraz innych państw obszaru poradzieckiego.

References

Książki, artykuły i opracowania
Google Scholar

Afanasjew J., Groźna Rosja, przeł. M. Kotowska, Warszawa 2005.
Google Scholar

Domańska M., Dokręcanie śruby. Represyjne ustawy Putina, Komentarze OSW, nr 380, 18 II 2021.
Google Scholar

Domańska M., Ustawa o „niepożądanych” organizacjach: Rosja pogłębia samoizolację, Analizy OSW, 27 V 2015.
Google Scholar

Chawryło K., Rosja: Zaostrzenie ustawodawstwa o zgromadzeniach publicznych, Analizy OSW, 13 VI 2012, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2012-06-13/rosjazaostrzenie-ustawodawstwa-o-zgromadzeniach-publicznych.
Google Scholar

Putin: Niel’zja dat’ diestruktiwnym siłam wospol’zowat’sja liberalizacijej zakonadatiel’stwa, Gazeta.ru, 19 VII 2012, [online] https://www.gazeta.ru/politics/news/2012/07/19/n_2443997.shtml.
Google Scholar

Zespół OSW, Putin po raz czwarty. Stan i perspektywy Rosji (2018-24), Warszawa 2018.Ustawodawstwo, akty normatywne (podane w kolejności chronologicznej)
Google Scholar

Zakon RF ot 27.12.1991 N 2124-I „O sriedstwach massowoj informacii”, [online] http://base.garant.ru/10164247/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 19.05.1995 N 82-FZ „Ob obszczestwiennych ob’jedinienijach”, [online] https://base.garant.ru/10164186/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 12.01.1996 N 7-FZ „O niekommierczeskich organizacijach”, [online] http://base.garant.ru/10105879/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 25.07.2002 N 114-FZ „O protiwdiejstwii ekstremistskoj diejatiel’nosti”, [online] http://base.garant.ru/12127578/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 19.06.2004 N 54-FZ „O sobranijach, mitingach, demonstracijach, szestwijach i pikietirowanijach”, [online] http://base.garant.ru/12135831/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 10.01.2006 N 18-FZ „O wniesjenii izmienienij w niekotoryje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F12144310%2Fparagraph%2F1%3A6.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 13.03.2006 N 38-FZ „O rieklamie”, [online] http://base.garant.ru/12145525/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 8.06.2012 N 65-FZ „O wniesjenii izmienienij w Kodieks Rossijskoj Fiedieracii ob administratiwnych prawonaruszenijach i w fiedieral’nyj zakon o sobranijach, mitingach, demonstracijach, szestwijach i pikietirowanijach”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70186842%2Fparagraph%2F1%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 20.07.2012 N 121-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti regulirowanija diejatiel’nosti niekommierczeskich organizacij, wypołniajuszczich funkcii inostrannogo agienta”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70204242%2Fparagraph%2F1%3A0.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 28.07.2012 N 141-FZ „O wniesjenii izmienienij w Ugołownyj kodieks Rossijskoj Fiedieracii i w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70207752%2Fparagraph%2F1%3A5.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 28.12.2013 N 398-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70552568%2Fparagraph%2F1%3A0.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 5.05.2014 N 97-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii i w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii po woprosach uporiadoczienija obmiena informacijej s ispol’zowanijem informacijonno-tieliekomunikacijonnych sjetiej”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70648932%2Fparagraph%2F1%3A2.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 21.07.2014 N 242-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti utocznienija poriadka obrabotki personal’nych dannych w informacijonno-tieliekomunikacijonnych sietiach”, [online] http://base.garant.ru/70700506/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 21.07.2014 N 270-FZ „O wniesjenii izmienienij w stat’ju 14 Fiedieral’nogo zakona o rieklamie”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70700708%2Fparagraph%2F1%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 14.10.2014 N 305-FZ „O wniesjenii izmienienij w Zakon Rossijskoj Fiedieracii o sriedstwach massowoj informacii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70763594%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 24.11.2014 N 355-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii po woprosu finansowoj otczietnosti politiczeskich partij, izbiratiel’nych ob’jedinienij, kandidatow na wyborach w ograny gosudarstwiennoj własti i organy miestnogo samouprawlienija”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F70804212%2Fparagraph%2F1%3A0.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 23.05.2015 N 129-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii”, [online] http://base.garant.ru/71035684/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 6.07.2016 N 374-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon o protiwodiejstwii tierrorizmu i w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti ustanowlienija dopołnitiel’nych mier protiwodiejstwija tierrorizmu i obiespieczienija obszczestwiennoj biezopastnosti”, [online] http://base.garant.ru/71437484/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 6.07.2016 N 375-FZ „O wniesjenii izmienienij w Ugołownyj kodieks Rossijskoj Fiedieracii i w Ugołowno-processual’nyj kodieks Rossijskoj Fiedieracii w czasti ustanowlienija dopołnitiel’nych mier protiwodiejstwija tierrorizmu i obiespieczienija obszczestwiennoj biezopastnosti”, [online] https://base.garant.ru/71437612/.
Google Scholar

Rasporiażenije Prezidenta Rossijskoj Fiedieracii ot 3.04.2017 N 93-rp „Ob obiespieczenii w 2017 godu gosudarstwiennoj poddierżki niekommierczeskich nieprawitiel’stwiennych organizacij, uczastwujuszczich w razwitii institutow grażdanskogo obszczestwa, realizujuszczich socjal’no znaczimyje projekty i projekty w sfierie zaszczity praw i swobod cziełowieka i grażdanina”, [online] http://kremlin.ru/acts/bank/41808.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 7.06.2017 N 107-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonodatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti sowierszenstwowanija zakonodatiel’stwa o publicznych mieroprijatijach”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F71692230%2Fparagraph%2F1%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 29.07.2017 N 276-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F71732900%2Fparagraph%2F1%3A5.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 25.11.2017 N 327-FZ „O wniesjenii izmienienij w stat’ju 10.4 i 15.3 Fiedieral’nogo zakona ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii i w stat’ju 6 Fiedieral’nogo zakona o sriedstwach massowoj informacii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F71818236%2Fparagraph%2F12%3A2.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 18.03.2019 N 27-FZ „O wniesjenii izmienienij w Kodieks Rossijskoj Fiedieracii ob administratiwnych prawonaruszenijach”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F72198176%2Fparagraph%2F1%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 18.03.2019 N 28-FZ „O wniesjenii izmienienij w Kodieks Rossijskoj Fiedieracii ob administratiwnych prawonaruszenijach”, [online] http://base.garant.ru/72198170/.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 1.05.2019 N 90-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon o swiazi i w Fiedieral’nyj zakon ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii”, [online] http://ivo.garant.ru/#%2Fdocument%2F72235254%2Fparagraph%2F1%3A1.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 30.12.2020 N 481-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonadatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti ustanowlienija dopołnitiel’nych mier protiwodiejstwija ugrozam nacjonal’noj biezopasnosti”, [online] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300001.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 30.12.2020 N 482-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon o mierach wozdiejstwija na lic, priczastnych k naruszenijam osnowopołagajuszczich praw i swobod cziełowieka, praw i swobod grażdan Rossijskoj Fiedieracii”, [online] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300002.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 30.12.2020 N 497-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon o sobranijach, mitingach, demonstracijach, szestwijach i pikietirowanijach”, [online] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300027.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 30.12.2020 N 515-FZ „O wniesjenii izmienienij w otdiel’nyje zakonadatiel’nyje akty Rossijskoj Fiedieracii w czasti obiespieczienija konfidencjal’nosti swiedienij o zaszcziszczajemych licach i ob osuszczestwlienii opieratiwno-rozysknoj diejatiel’nosti”, [online] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300041.
Google Scholar

Fiedieral’nyj zakon ot 30.12.2020 N 530-FZ „O wniesjenii izmienienij w Fiedieral’nyj zakon o swiazi i w Fiedieral’nyj zakon ob informacii, informacijonnych tiechnołogijach i o zaszczitie informacii”, [online] http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300062.
Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Kołodziejski, Konrad. (2021) 2022. “Na Autorytarnym Kursie: Ograniczenia swobód Obywatelskich W Rosji Po 2012 Roku”. Politeja 18 (6(75):199-217. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.10.

Issue

Section

Russian Studies