Vol. 13 No. 45 (2016)

					View Vol. 13 No. 45 (2016)
Published: 2016-12-17

Articles

 • Democracy tempered by Aristocracy: rethinking an old idea

  Andreas Kinneging
  5-25
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.01
 • “Good Law” Versus “Bad Law”: Civil Disobedience During the Desegregation Process in the United States of America

  Paweł Laidler
  27-42
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.02
 • Źródła rosyjskiej myśli konserwatywnej Teologia polityczna Filareta Moskiewskiego

  Dymitr Romanowski
  43-62
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.03
 • Czy doktryna Dwóch Ciał Króla jest zaprzeczeniem demokracji ? Dwa Ciała Króla w karnawale demokracji

  Michał Zabdyr-Jamróz
  63-86
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.04
 • Nauka o państwie a teologia w ujęciu Hansa Kelsena

  Arkadiusz Górnisiewicz
  87-107
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.05
 • Projekt etyki absolutnej

  Sławomir Drelich
  109-124
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.06
 • The Institutional Balance: a Janus-faced concept of EU constitutional law

  Oleksandr Moskalenko
  125-143
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.07
 • Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej sui generis

  Tomasz Kubin
  145-169
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.08
 • Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012‑2016

  Janusz Józef Węc
  171-205
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09
 • Globalizacja tortur – o programie tajnych więzień CIA na świecie

  Ewelina Waśko-Owsiejczuk
  207-233
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.10
 • Reforma systemu zabezpieczeń i weryfikacji materiałów jądrowych jako warunek bezpieczeństwa nuklearnego w XXI w.

  Tomasz Młynarski
  235-253
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.11
 • Terytoria „buforowe” w stosunkach polsko‑rosyjskich Przypadek Białorusi

  Joachim Diec
  255-277
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.12
 • The Game of Ukraine: Conflict in Donbass as an Outcome of the Multilayered Rivalry

  Miron Lakomy
  279-315
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.13
 • Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów

  Bożena Bankowicz
  317-335
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.14
 • The Interaction between the Church and the State (Not ) to the Letter: The twists and turns of preparing agreements between the Holy See and the Republic of Lithuania and some aspects of their implementation from the perspective of the Church

  Paulius V. Subačius
  335-354
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.15

Review