Polscy parlamentarzyści wobec pandemii COVID-19

Przykład scjentyfikacji debaty politycznej?

Authors

  • Marta Hoffmann Jagiellonian University, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.11

Keywords:

scientification, discourse, constructivism, Covid-19 pandemic

Abstract

POLISH MPS’ RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC: AN EXAMPLE OF SCIENTIFICATION OF POLITICAL DEBATE?

As compared to other complex social processes, scientification of public discourse is a phenomenon which is not well described in social sciences. Frequently, the idea of scientification is understood as methodological changes within social sciences which bring them closer to natural sciences and, in this sense, is related to traditional Positivist approach. In the article, the meaning of the term has been changed in order to describe a situation in which public political discourse is being transformed in such a way that, in effect, it resembles scientific discourse. This change in understanding the meaning of the idea of scientification has been presented on the example of an analysis of Polish MPs’ statements at the beginning of the Covid-19 pandemic in Poland in 2020.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marta Hoffmann, Jagiellonian University, Kraków

Obroniła doktorat w 2021 roku w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ (tytuł: Medykalizacja jako narzędzie budowania pozycji międzynarodowej WHO). Kierownik projektu badawczego pt. Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM (2018-2021). Zainteresowania naukowe: konstruktywizm w stosunkach międzynarodowych, socjologia medycyny ze szczególnym naciskiem na procesy medykalizacji na świecie i ich wymiar instytucjonalny, organizacje międzynarodowe oraz rola wspólnot epistemicznych w polityce międzynarodowej.

References

Au K.H., Social Constructivism and the School Literacy Learning of Students of Diverse Backgrounds, „Journal of Literacy Research” 1998, vol. 30, nr 2, https://doi.org/10.1080/10862969809548000. DOI: https://doi.org/10.1080/10862969809548000

Berger P.L., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, przeł. J. Niżnik, Warszawa 1983.

Böhme G., Daele W. van den, Krohn W., The ‘Scientification’ of Technology, [w:] The Dynamics of Science and Technology. Social Values, Technical Norms and Scientific Criteria in the Development of Knowledge, red. W. Krohn, D. Layton, K. Weingart, Dordrecht 1978, https://doi.org/10.1007/978-94-009-9828-5_9. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-9828-5_9

Bond J.R., The Scientification of the Study of Politics. Some Observations on the Behavioral Evolution in Political Science, „The Journal of Politics” 2007, vol. 69, nr 4, https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00597.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2508.2007.00597.x

Boswell J., What Makes Evidence-Based Policy Making Such a Useful Myth? The Case of NICE Guidance on Bariatric Surgery in the United Kingdom, „Governance” 2018, vol. 31, nr 2, https://doi.org/10.1111/gove.12285. DOI: https://doi.org/10.1111/gove.12285

Carr B., Popper’s Third World, „The Philosophical Quarterly” 1977, vol. 27, nr 108, https://doi.org/10.2307/2218780. DOI: https://doi.org/10.2307/2218780

Conrad P., Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology” 1992, vol. 18, nr 1, https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233

Dijk T.A. van, Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury” 2003, vol. 15.

Everson M., Vos E., The Scientification of Politics and the Politicisation of Science, [w:] Uncertain Risks Regulated, red. M. Everson, E. Vos, London 2008.

Foucault M., Rządomyślność, [w:] M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, Warszawa–Wrocław 2000.

Gillespie A., Cornish F., Intersubjectivity. Towards a Dialogical Analysis, „Journal for the Theory of Social Behavior” 2010, vol. 40, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2009.00419.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5914.2009.00419.x

Golinowska S., Zabdyr-Jamroz M., Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia” 2020, vol. 18, nr 1. DOI: https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.001.12655

Gross A.G., Analogy and Intersubjectivity. Political Oratory, Scholarly Argument and Scientific Reports, „Quarterly Journal of Speech” 1983, vol. 69, nr 1, https://doi.org/10.1080/00335638309383633. DOI: https://doi.org/10.1080/00335638309383633

Hellstrom T., Jacob M., Scientification of Politics or Politicization of science? Traditionalist Science‑Policy Discourse and Its Quarrels with Mode 2 Epistemology, „Social Epistemology” 2000, vol. 14, nr 1, https://doi.org/10.1080/02691720050199315. DOI: https://doi.org/10.1080/02691720050199315

Keohane R.O., International Institutions. Can Interdependence Work?, „Foreign Policy” 1998, nr 110, https://doi.org/10.2307/1149278. DOI: https://doi.org/10.2307/1149278

Krebs R.R., Jackson P.T., Twisting Tongues and Twisting Arms. The Power of Political Rhetoric, „European Journal of International Relations” 2007, vol. 13, nr 35, https://doi.org/10.1177/1354066107074284. DOI: https://doi.org/10.1177/1354066107074284

Krippendorff K., Content Analysis. An Introduction to Its Methodology, Beverly Hills 1980. Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962.

Marmot M.G., Evidence Based Policy or Policy Based Evidence?, „British Medical Journal” 2004, vol. 328, nr 7445, https://doi.org/10.1136/bmj.328.7445.906. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.328.7445.906

Merton R.K., The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago 1973.

Nicolai A.T., Heinke R., Scientification, Immune Responses, and Reflection. The Changing Relationship between Management Studies and Consulting, „Journal of Organizational Change Management” 2005, vol. 18, nr 5, https://doi.org/10.1108/09534810510614922. DOI: https://doi.org/10.1108/09534810510614922

Pielke R.A., The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics, Cambridge 2007, https://doi.org/10.1017/CBO9780511818110. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511818110

Popper K.R., Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford 2003.

Sawyer M., What Is Financialization?, „International Journal of Political Economy” 2013, vol. 42, nr 4, https://doi.org/10.2753/IJP0891-1916420401. DOI: https://doi.org/10.2753/IJP0891-1916420401

Sprawozdanie Stenograficzne z 5. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 lutego 2020 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/CEE6D48BA79F7F99C125850E001B8560/%24File/05_b_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 7. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 2 marca 2020 r., Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/DC57012B356EB924C1258520000DBEB1/%24File/07_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 8. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 marca 2020 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/B87FADD0FCB387A5C125854200721B26/%24File/08_b_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 11. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 maja 2020 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/574A22D9BC528A0EC125856000368FA0/%24File/11_c_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 12. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwarty dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/60E5E8B58ECF4DFFC125858800480737/%24File/12_d_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 17. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 września 2020 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/611E908D6E8438D2C12585E6000BC95E/%24File/17_a_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 18. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2020 r., Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/16E50ADE726BF558C12585FA007F8866/%24File/18_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 20. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 października 2020 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/

StenoInter9.nsf/0/51DEA0FB9C416D10C125860F007B0996/%24File/20_b_ksiazka_bis.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z 21. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 listopada 2020 r. (pierwszy dzień obrad), Warszawa 2020, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter9.nsf/0/10838D572B2C7CAAC125860F0004B7C9/%24File/21_a_ksiazka_bis.pdf.

Stratilatis C., University Rankings and the Scientification of Social Sciences and Humanities, „Ethics in Science and Environmental Politics” 2014, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.3354/esep00144. DOI: https://doi.org/10.3354/esep00144

Sun Z., Wang P.P., The Scientification of China, Newcastle upon Tyne 2021.

Wagner A., Shale Gas. Energy Innovation in a (Non-)Knowledge Society. A Press Discourse Analysis, „Science and Public Policy” vol. 42, nr 2, https://doi.org/10.1093/scipol/scu050. DOI: https://doi.org/10.1093/scipol/scu050

Walter S., Lörcher I., Brüggemann M., Scientific Networks on Twitter. Analyzing Scientists’ Interactions in the Climate Change Debate, „Public Understanding of Science” 2019, vol. 28, nr 6, https://doi.org/10.1177/0963662519844131. DOI: https://doi.org/10.1177/0963662519844131

Wæver O., Securitization and Desecuritization, Copenhagen 1993.

Witzig R., The Medicalization of Race. Scientific Legitimization of a Flawed Social Construct, „Annals of Internal Medicine” 1996, vol. 125, nr 8, https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-8-199610150-00008. DOI: https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-8-199610150-00008

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Hoffmann, Marta. 2022. “Polscy parlamentarzyści Wobec Pandemii COVID-19: Przykład Scjentyfikacji Debaty Politycznej?”. Politeja 19 (2(77):253-72. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.11.