Państwa Kaukazu Południowego w wypowiedziach rzeczniczki prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Authors

  • Jan Brodowski Jagiellonian University in Kraków
  • Małgorzata Winiarska-Brodowska Jagiellonian University in Kraków https://orcid.org/0000-0002-6518-6841

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.03

Keywords:

Russian diplomacy, international communication, South Caucasus, Nagorno-Karabakh conflict, COVID-19 pandemic, Russian MFA spokesperson

Abstract

STATES OF THE SOUTH CAUCASUS IN THE STATEMENTS OF THE PRESS SPOKESWOMAN OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION

The Russian Federation currently plays a key role in the South Caucasus region. The aim of the article is to attempt to answer the question of how and to what extent Armenia, Azerbaijan and Georgia are present in the message presented by the Russian Ministry of Foreign Affairs. The briefings of the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, which took place between July and December 2020, i.e. during events important for the region, were subject to quantitative and qualitative analysis. The South Caucasus, in the light of the spokesperson’s statements, is not a priority for the Russian diplomatic service, but as a result of the foreign policy it is creating, it appears relatively regularly. The key topics in the analyzed period include the COVID-19 pandemic and the new phase of the conflict over Nagorno-Karabakh. The thought-out narrative of the Russian Ministry of Foreign Affairs, which served to shape the perception of the region and strengthen the Russian position, should be emphasized.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jan Brodowski, Jagiellonian University in Kraków

Dr,adiunkt w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W pracy naukowej zajmuje się sytuacją polityczną państw Kaukazu Południowego, współczesną dyplomacją oraz procesami demokratyzacji w krajach byłego ZSRR. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Przez blisko dekadę związany z administracją państwową, zarówno służbą dyplomatyczną, jak i służbą cywilną.

Małgorzata Winiarska-Brodowska, Jagiellonian University in Kraków

Dr, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk społecznych (nauki o polityce). Przewodnicząca Central and East European (CEE) Network w European Communication Research and Education Association. Koordynator międzynarodowych projektów badawczych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień z zakresu komunikowania politycznego, szczególnie w perspektywie międzynarodowej.

References

Adamczewski P., Górski Karabach w polityce niepodległego Azerbejdżanu, Warszawa 2012.

Artsakh President’s Proposal to Create International Anti-Terrorist Coalition as Part of Efforts to Resolve the Nagorno-Karabakh Conflict, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, October 8, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1443803/.

Azerbaijani Chairmanship to the Non-Aligned Movement, [online] https://www.namazerbaijan.org/.

Azerbaijani Defence Ministry’s Report on Its Intention to Hold Military Exercises with Turkey Close to the Border with Armenia, [w:] Briefing by Deputy Director of the Information and Press Department Alexey Zaytsev, Moscow, July 30, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1439063/.

Azerbaijan’s Initiative to Hold a UN General Assembly Session on Countering the COVID-19 Pandemic, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokesperson Maria Zakharova, Moscow, July 9, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1436753/.

Brodowski J., Winiarska-Brodowska M., Kaukaska dyplomacja w mediach społecznościowych – wybrane aspekty komunikowania międzynarodowego, [w:] Quo Vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa, red. A. Jach, B. Hordecki, Poznań 2020, https://doi.org/10.14746/wnpid.2020.9788366740143.19. DOI: https://doi.org/10.14746/wnpid.2020.9788366740143.19

Brzozowska M. i in., Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna, red. B. Czechowska-Derkacz, M. Zimnak, Warszawa 2015.

Bukowski M.M., Słowa klucze w rządowej komunikacji politycznej. Perspektywa międzynarodowa, Kraków 2015.

Criticism of Russia in Connection with Nagorno-Karabakh, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, November 13, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1446615/.

Direktor DIP MID Rocsii, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/press_service/dip/director?p_p_id=56_INSTANCE_jq1s6pCGyl2A&_56_INSTANCE_jq1s6pCGyl2A_languageId=en_GB.

Disagreements with Turkey Regarding Nagorno-Karabakh, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, October 15, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1444355/.

Foreign Minister of Azerbaijan Jeyhun Bayramov’s Official Visit to the Russian Federation, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, August 20, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1440076/.

Frost M., Michelsen N., Strategic Communications in International Relations: Practical Traps and Ethical Puzzles, „Defence Strategic Communications” 2017, vol. 2, http://dx.doi.org/10.30966/2018.riga.2.1. DOI: https://doi.org/10.30966/2018.riga.2.1

Gajdka K., Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów. Teoria i praktyka, Kraków 2013.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa 2011.

Gilboa E., Media-Broker Diplomacy: When Journalists Become Mediators, „Critical Studies in Media Communication” 2005, vol. 22, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/07393180500071998. DOI: https://doi.org/10.1080/07393180500071998

Gilboa E., Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects, „Diplomacy and Statecraft” 2001, vol. 12, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/09592290108406201. DOI: https://doi.org/10.1080/09592290108406201

Goltz T., Azerbaijan Diary. A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil-Rich, War-Torn Post Soviet Republic, Armonk, NY 1998.

Górecki W., Górski Karabach. Kapitulacja Armenii, sukces Rosji, Ośrodek Studiów Wschodnich, 10 XI 2020, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2020-11-10/gorski-karabach-kapitulacja-armenii-sukces-rosji.

Górecki W., Kaukaski węzeł gordyjski. Konflikt o Górski Karabach, Warszawa 2020.

Hallahan K. i in., Defining Strategic Communication, „International Journal of Strategic Communication” 2007, vol. 1, nr 1, https://doi.org/10.1080/15531180701285244. DOI: https://doi.org/10.1080/15531180701285244

Impact of the Current Situation in Nagorno Karabakh on Georgia’s National and Regional Security, red. G. Julukhidze, G. Medzmariashvili, G. Koberidze, Tbilisi 2021, [online] https://www.gov.pl/web/georgia/publication-of-the-embassy-of-the-republic-of-polandin-tbilisiimpact-of-the-current-situation-in-nagorno-karabakh-on-georgias-national-andregional-security.

Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. R. Wodak, M. Krzyżanowski, Warszawa 2011.

Karl P.A., Media Diplomacy, „Proceedings of the Academy of Political Science” 1982, vol. 34, nr 4: The Communications Revolution in Politics, https://doi.org/10.2307/3700976. DOI: https://doi.org/10.2307/3700976

Krasnyak O., Foreign Ministry’s Spokesperson in Public Diplomacy: A Case of Russia, „Russian Journal of Communication” 2020, vol. 12, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/19409419.20 20.1780630. DOI: https://doi.org/10.1080/19409419.2020.1780630

Legieć A., Rozejm w Górskim Karabachu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 10 XI 2020, [online:] https://www.pism.pl/publikacje/Rozejm_w_Gorskim_Karabachu.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1, Kraków 2004.

Manor I., The Growing Importance of Journalists in Digital Diplomacy, USC Center on Public Diplomacy, 10 IX 2018, [online] https://uscpublicdiplomacy.org/blog/growing-importance-journalists-digital-diplomacy.

Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Kraków 2018.

Norton J., Ivshina O., 100 Women 2016: Russia’s Female Role Models across the Divide, BBC News, 8 XII 2016, [online] https://www.bbc.com/news/world-europe-38243791.

Official Visit to Russia by Minister of Foreign Affairs of the Republic of Armenia Zohrab Mnatsakanyan, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, October 8, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1443803/.

Opening the Russian World Foundation Centre in Tskhinval, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, November 13, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1446615/.

Possibility of Lifting Restrictions on Crossing the Russian-Abkhaz Border, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, July 23, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1437518/.

Ramaprasad J., Media Diplomacy: In Search of a Definition, „Gazette” (Leiden, Netherlands) 1983, vol. 31, nr 1, https://doi.org/10.1177%2F001654928303100107. DOI: https://doi.org/10.1177/001654928303100107

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Warszawa 2010.

Republic Day, the State Holiday of South Ossetia, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, September 17, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1442303/.

Rogoża J., Wiśniewska I., Rosja w globalnym wyścigu szczepionek, Ośrodek Studiów Wschodnich, 28 X 2020, [online] https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2020-10-28/rosja-w-globalnym-wyscigu-szczepionek.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010.

Roselle L., Foreign Policy and Communication, Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2019, [online] https://oxfordre.com/internationalstudies/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-184.

Russia’s Coronavirus Assistance to South Ossetia, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, December 24, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1450390/.

Russia Provides Humanitarian Aid to South Caucasus in Coronavirus Response Effort, [w:] Briefing by Deputy Director of the Information and Press Department Alexey Zaytsev, Moscow, July 30, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1439063/.

Russia’s Reaction to the Possibility of Armenia Applying to the CSTO to Help in Resolving Nagorno-Karabakh Armed Confrontation, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, October 8, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian nFederation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1443803/.

Russian Humanitarian Aid to Abkhazia in Countering COVID-19, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, July 23, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1437518/.

Rzecznictwo prasowe. Teoria, praktyka, konteksty, red. K. Gajdka, Z. Widera, Katowice 2010.

Waal T. de, A Precarious Peace for Karabakh, Carnegie Moscow Center, 11 XI 2020, [online] https://carnegie.ru/commentary/83202.

Waal T. de, Black Garden Armenia and Azerbaijan through Peace and War, New York 2013, https://doi.org/10.18574/nyu/9780814770825.001.0001. DOI: https://doi.org/10.18574/nyu/9780814770825.001.0001

Waal T. de, Europe’s Longest-Running Conflict Can’t Be Ignored, Carnegie Moscow Center, 29 IX 2020, [online] https://carnegie.ru/commentary/82813.

Waal T. de, Unfinished Business in the Armenia–Azerbaijan Conflict, Carnegie Moscow Center, 11 II 2021, [online] https://carnegieeurope.eu/2021/02/11/unfinished-business-inarmenia-azerbaijan-conflict-pub-83844.

The Nagorno-Karabakh Conflict, [w:] Briefing by Deputy Director of the Information and Press Department Alexey Zaytsev, Moscow, July 30, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1439063/.

Tsvetkova N., Rushchin D., Russia’s Public Diplomacy: From Soft Power to Strategic Communication, „Journal of Political Marketing” 2021, vol. 20, nr 1, https://doi.org/10.1080/15377857.2020.1869845. DOI: https://doi.org/10.1080/15377857.2020.1869845

Update on Nagorno-Karabakh, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova,

Moscow, October 1, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1443363/.

Update on a Nagorno-Karabakh Settlement, [w:] Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, October 22, 2020, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, [online] https://www.mid.ru/en/press_service/spokesman/briefings/1445085/.

Zhou R., A Study on Interpersonal Metafunction of Diplomatic Discourse of the Spokesperson in the Regular Press Conference of Ministry of Foreign Affairs, „International Journal of Social Science and Education Research” 2021, vol. 4, nr 5, https://doi.org/10.6918/IJOSSER.202105_4(5).0051.

Zhu Z., Interpreting China’s ‘Wolf-Warrior Diplomacy’. What Explains the Sharper Tone to China’s Overseas Conduct Recently?, „The Diplomat”, 15 V 2020, [online] https://thediplomat.com/2020/05/interpreting-chinas-wolf-warrior-diplomacy/.

Downloads

Published

2022-11-24

How to Cite

Brodowski, Jan, and Małgorzata Winiarska-Brodowska. 2022. “Państwa Kaukazu Południowego W Wypowiedziach Rzeczniczki Prasowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej”. Politeja 19 (3(78):35-52. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.03.

Issue

Section

Culture and media