Kolektywistyczny wymiar kontroli społecznej w społeczeństwach oralnych

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.04

Keywords:

social control, oral society, nomadic foragers

Abstract

THE COLLECTIVE DIMENSION OF SOCIAL CONTROL IN ORAL SOCIETIES

The paper problematizes the collective dimension of social control in oral societies, focusing mostly on nomadic communities of hunters-gatherers and tribal segments. The author analyzes conditions for effective control considering the functions of existential conditions (economic co-dependence of society members, flexibility of camp groups, forms of residence, the strength of leadership) and social attitudes (communality, control and punishment acceptance). The paper also reconstructs basic instruments of social control: critique, social distancing, and executions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Włodzimierz Mich, Maria Curie-Skłodowska University

Prof. dr hab., zatrudniony w Katedrze Dziennikarstwa Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W przeszłości zajmował się historią myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego, a także dziejami polskiego ziemiaństwa. Od kilku lat jego badania koncentrują się na historii komunikacji. Autor m.in. książek Prolegomena do historii komunikacji społecznej (t. 1-4, Lublin 2014-2017) i W epoce mowy, t. 1: Kultura (Lublin 2020, seria Historia Komunikacji Społecznej).

References

Adams G.S., Mullen E., The Social and Psychological Costs of Punishing, „Behavioral and Brain Sciences” 2012, vol. 35, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0140525X11001142. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X11001142

Ahola J., Outlaws, Women and Violence. In the Social Margins of Saga Literature, [w:] Á Austrvega Saga and East Scandinavia: The 14th International Saga Conference Uppsala, 9th-15th August 2009, t. 1, red. A. Ney i in., Gävle 2009.

Balikci A., The Netsilik Eskimo, Long Groove, IL 1970.

Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 1998.

Baumgartner M.P., Social Control from Below, [w:] Toward a General Theory of Social Control, t. 1: Fundamentals, red. D. Black, New York, NY 1984.

Bęben W., Mały świat wokół wulkanu. Tradycyjne normy zwyczajowe w życiu wyspiarzy Biem w Papui Nowej Gwinei, Warszawa 2004.

Bielicki T., O organizacji społecznej i ekologii hominidów plejstoceńskich, [w:] Ekologia człowieka. Historia i współczesność, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1995.

Black D., Social Control as a Dependent Variable, [w:] Toward a General Theory of Social Control, t. 1: Fundamentals, red. D. Black, New York, NY 1984, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50007-8. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50007-8

Boehm Ch., Blood Revenge. The Enactment and Management of Conflict in Montenegro and Other Tribal Societies, Philadelphia, PA 1987.

Boehm Ch., Egalitarian Behavior and Reverse Dominance Hierarchy [and Comments and Reply], „Current Anthropology” 1993, vol. 34, nr 3, https://doi.org/10.1086/204166. DOI: https://doi.org/10.1086/204166

Boehm Ch., Hierarchy in the Forest. The Evolution of Egalitarian Behavior, Cambridge, MA 2001.

Boehm Ch., Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism and Shame, New York, NY 2012.

Bowles S., Gintis H., A Cooperative Species. Human Reciprocity and its Evolution, Princeton, NJ 2011, https://doi.org/10.1515/9781400838837. DOI: https://doi.org/10.1515/9781400838837

Bowles S. i in., The Punishment That Sustains Cooperation Is Often Coordinated and Costly, „Behavioral and Brain Sciences” 2012, vol. 35, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0140525X1100118X. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X1100118X

Branicki W., Autentyczność osobowa a medialność, Kraków 2016.

Briggs J.L., Conflict Management in a Modern Inuit Community, [w:] Hunters and Gatherers in the Modern World: Conflict, Resistance, and Self-Determination, red. P.P. Schweitzer i in., New York, NY 2000.

Buchowski M., Racjonalność, translacja, interpretacja. O badaniu myślenia magicznego w antropologii i filozofii brytyjskiej, Poznań 1990.

Buchowski M., Magia i rytuał, Warszawa 1993.

Burbank V.K., Fighting Women: Anger and Aggression in Aboriginal Australia, Berkeley, CA 1994.

Butovskaya M.L., Aggression and Conflict Resolution Among the Nomadic Hadza of Tanzania as Compared with Their Pastoralist Neighbors, [w:] War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, red. D.P. Fry, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0014. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0014

Cybal-Michalska A., „Indywidualistyczne” vs „kolektywistyczne” orientacje normatywne młodzieży akademickiej, „Studia Edukacyjne” 2017, nr 45, https://doi.org/10.14746/se.2017.45.1. DOI: https://doi.org/10.14746/se.2017.45.1

Dillon M., Chadwick N.K., Ze świata Celtów, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1975.

Douglas M., Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, przeł. E. Dżurak, Kraków 2004.

Draper P., The Learning Environment for Aggression and AntiSocial Behavior Among the !Kung, [w:] Learning Non-Aggression: The Experience of Non-Literate Societies, red. A. Montagu, New York, NY 1978.

Dunbar R., Pchły, plotki a ewolucja języka, przeł. T. Pańkowski, Warszawa 2009.

Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012.

Ellis P.B., Druidzi, przeł. P. Stalmaszczyk, Warszawa 1998.

Endicott K., The Conditions of Egalitarian Male-Female. Relationships in Foraging Societies, „Canberra Anthropology” 1981, vol. 4, nr 2, https://doi.org/10.1080/03149098109508588. DOI: https://doi.org/10.1080/03149098109508588

Endicott K., Peaceful Foragers: The Significance of the Batek and Moriori for the Question of Innate Human Violence, [w:] War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, red. D.P. Fry, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0012. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0012

Eriksen S.G., The Role and Identity of the Warrior: Self-Reflection and Awareness in Old Norse Literary and Social Spaces, [w:] Kings and Warriors in Early North-West Europe, red. J.E. Redal, Ch. Doherty, Dublin 2016.

Fehr E., Fischbacher U., Gächter S., Strong Reciprocity, Human Cooperation and the Enforcement of Social Norms, „Human Nature” 2002, vol. 13, http://dx.doi.org/10.1007/s12110-002-1012-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s12110-002-1012-7

Furtas M.B., Prawo brehonów na tle rozwiązań prawnych w średniowiecznej Europie, „Rocznik Towarzystwa Irlandzko-Polskiego” 2015, t. 2.

Gardner P.M., South Indian Foragers’ Conflict Management in Comparative Perspective, [w:] War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, red. D.P. Fry, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0015. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0015

Gogłoza W., Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, vol. 10, z. 2, https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.012.7556. DOI: https://doi.org/10.4467/20844131KS.17.012.7556

Gogłoza W., Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2018, t. 17, z. 1, http://dx.doi.org/10.15290/mhi.2018.17.01.14. DOI: https://doi.org/10.15290/mhi.2018.17.01.14

Gogłoza W., Adjudication of Disputes in the Icelandic Commonwealth, „Ius Novum” 2020, vol. 14, nr 1.

Goody J., Logika pisma a organizacja społeczeństwa, przeł. i red. G. Godlewski, Warszawa 2006, https://doi.org/10.31338/uw.9788323526940. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526940

Gregor T., Robarchek C.A., Two Paths to Peace: Semai and Mehinaku Nonviolence, [w:] T. Gregor, A Natural History of Peace, Nashville, TN 1996.

Grzybowski S., Historia Irlandii, Wrocław 2003.

Guala F., Reciprocity: Weak or Strong? What Punishment Experiments Do (and Do Not) Demonstrate, „Behavioral and Brain Sciences” 2012, vol. 35, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0140525X11000069. DOI: https://doi.org/10.1017/S0140525X11000069

Guriewicz A., Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1976.

Harris M., Life without Chiefs, [w:] Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology, red. J.P. Spradley, D.W. McCurdy, Boston 2011.

Kamocki J., Etnologia ludów pozaeuropejskich. Zarys, Kraków 2003.

Kapitan K.A., Z mieczem na wiec. Konflikt i metody jego rozwiązywania w wybranych sagach islandzkich, Wrocław 2012.

Kerckhove D. de, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 2001.

Kon I.S., Odkrycie „ja”, przeł. L. Siniugina, Warszawa 1987.

Kurczewski J., Prawo prymitywne. Zjawiska prawne w społeczeństwach przedpaństwowych, Warszawa 1973.

Lee R.B., The Dobe Ju/’hoansi, Belmont, CA 2013.

Lomas W., Conflict, Violence, and Conflict Resolution in Hunting and Gathering Societies, „Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology” 2011, vol. 17, nr 1, [online] https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=totem.

Markale J., Wercyngetoryks, przeł. H. Olędzka, Warszawa 1988.

McDowell P., Political Anthropology: A Cross-Cultural Comparison, [w:] Perspectives: An Open Invitation to Cultural Anthropology, red. N. Brown, T. McIlwraith, L. Tubelle de González, Arlington 2020, [online] http://perspectives.americananthro.org/Chapters/Political_Anthropology.pdf.

McLuhan M., Wybór tekstów, red. E. McLuhan, F. Zingrone, przeł. E. Różalska, J.M. Stokłosa, Poznań 2001.

Merry S.E., Rethinking Gossip and Scandal, [w:] Toward a General Theory of Social Control, t. 1: Fundamentals, red. D. Black, New York, NY 1984, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50016-9. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50016-9

Mich W., W epoce mowy, t. 1: Kultura, Lublin 2020.

Miller W.I., Bloodtaking and Peacemaking: Feud Law, and Society in Saga Iceland, Chicago 1990, https://doi.org/10.7208/chicago/9780226526829.001.0001. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226526829.001.0001

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Nader L., From Disputing to Complaining, [w:] Toward a General Theory of Social Control, t. 1: Fundamentals, red. D. Black, New York, NY 1984, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50009-1. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50009-1

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006.

Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław 2003.

Ong W.J., Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, przeł. i oprac. J. Japola, Warszawa 2009.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. i oprac. J. Japola, Warszawa 2011.

Ossowska M., Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Warszawa 1986.

Parkin R., The Joking Relationship and Kinship: Charting a Theoretical Dependency, „Journal of the Anthropological Society of Oxford” 1993, vol. 24, nr 3, [online] https://www.anthro.ox.ac.uk/sites/default/files/anthro/documents/media/jaso24_3_1993_251_263.pdf.

Rickard J., Australia. Historia kultury, red. W. Olszewski, przeł. W. Weinert, Wrocław 1994.

Rohrl V.J., Compensation in Cross-Cultural Perspective, [w:] Toward a General Theory of Social Control, t. 1: Fundamentals, red. D. Black, New York, NY 1984, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50013-3. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-102801-5.50013-3

Roscoe P., Social Signaling, Conflict Management, and the Construction of Peace, [w:] War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, red. D.P. Fry, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0024. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0024

Scalise Sugiyama M., The Forager Oral Tradition and the Evolution of Prolonged Juvenility, „Frontiers in Psychology” 2011, vol. 2, art. 133, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00133. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00133

Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2015.

Stockton E., Dar Aborygenów. Duchowość dla Australijczyków, przeł. E. Rekłajtis, P. Nowogórski, Warszawa 2008.

Sumner W.G., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów moralnych, przeł. M. Kempny, K. Romaniszyn, Warszawa 1995.

Tonkinson R., Social Control and Conflict Management Among Australian Aboriginal Desert People Before and After the Advent of Alcohol, [w:] War, Peace, and Human Nature. The Convergence of Evolutionary and Cultural Views, red. D.P. Fry, Oxford 2013, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0013. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199858996.003.0013

Turnbull C.M., Leśni ludzie, przeł. H. Błaszkiewicz, Warszawa 1996.

Turner V.W., Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. Dziekan, J. Dziekan, Warszawa 2005.

Turner V.W., Liminalność i communitas, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, oprac. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2006.

Tymowski M., Organizacja społeczeństwa, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński i in., Poznań 2012.

Ułas M., Rola thingów w prawie karnym średniowiecznej Skandynawii na przykładzie Norwegii i Islandii, [w:] Culpa et poena. Z dziejów prawa karnego, red. M. Mikuła, Kraków 2009.

Wade L., Birth of the Moralizing Gods, „Science” 2015, vol. 349, nr 6251, https://doi.org/10.1126/science.349.6251.918. DOI: https://doi.org/10.1126/science.349.6251.918

Wickham Ch., Gossip and Resistance Among the Medieval Peasantry „Past & Present” 1998, nr 160, [online] https://www.jstor.org/stable/pdf/651105.pdf ?refreqid=excelsior%3A073c5f4d96f563d37e6fe332593a0f5d.

Wiessner P.W., Norm Enforcement among the Ju/’hoansi Bushmen. A Case of Strong Reciprocity?, „Human Nature” 2005, vol. 16, nr 2, http://dx.doi.org/10.1007/s12110-005-1000-9. DOI: https://doi.org/10.1007/s12110-005-1000-9

Woodburn J., Egalitarian Societies, „Man. New Series” 1982, vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.2307/2801707. DOI: https://doi.org/10.2307/2801707

Downloads

Published

2022-11-25

How to Cite

Mich, Włodzimierz. 2022. “Kolektywistyczny Wymiar Kontroli społecznej W społeczeństwach Oralnych”. Politeja 19 (3(78):53-74. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.04.

Issue

Section

Culture and media