Estońska wizja obrony cywilnej jako istotny element koncepcji bezpieczeństwa całościowego w odpowiedzi na potencjalny kryzys polityczny

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.09

Keywords:

crisis, total defence, overall security, civil protection, civil defence, resilience

Abstract

THE ESTONIAN VISION OF CIVIL DEFENCE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF OVERALL SECURITY IN RESPONSE TO A POTENTIAL POLITICAL CRISIS

Russia’s annexation of Crimea in 2014 began the modernisation of state security systems in the Baltic Sea region. A pioneer in the creation of comprehensive security was the Republic of Estonia, which began to implement the total defence strategy as early as 2008, after the political crisis caused by the Russian minority. The protests have disrupted the functioning of Estonian public institutions and the private sector, which are threatened by cyberattacks. The Russian Federation could use not only military but also hybrid means. Therefore, Estonia has decided to implement a completely new version of the total defence strategy. The paper seeks to assess the Estonian concept of holistic security, with particular emphasis on solutions for civil defence in crisis situations.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Julia Anna Gawęcka, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii), adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Do przedmiotów jej zainteresowań badawczych należą: ochrona ludności i obrona cywilna RP oraz pozostałych państw Unii Europejskiej, zarządzanie kryzysowe RP, międzynarodowe struktury zarządzania kryzysowego, funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – zakres podstawowy i specjalistyczny, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo socjalne i polityka społeczna. Autorka i współautorka publikacji o tematyce bezpieczeństwa i obronności.

References

Adey P., Anderson B., Anticipating Emergencies: Technologies of Preparedness and the Matter of Security, „Security Dialogue” 2012, vol. 43, no. 2, https://doi.org/10.1177/0967010612438432. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010612438432
Google Scholar

Armia cywilna w obronie Estonii, Kresy.pl, 18 I 2018, [online] https://kresy.pl/wydarzenia/armia-cywilna-obronie-estonii/.
Google Scholar

Bourbeau P., Resilience and International Politics: Premises, Debates, Agenda, „International Studies Review” 2015, vol. 17, no. 3, [online] https://www.jstor.org/stable/24758620, https://doi.org/10.1111/misr.12226. DOI: https://doi.org/10.1111/misr.12226
Google Scholar

Bourbeau P., Resiliencism: Premises and Promises in Securitization Research, „Resilience” 2013, vol. 1, no. 1, https://doi.org/10.1080/21693293.2013.765738. DOI: https://doi.org/10.1080/21693293.2013.765738
Google Scholar

Brassett J., Croft S., Vaughan-Williams N., Introduction: An Agenda for Resilience Research in Politics and International Relations, „Politics” 2013, vol. 33, no. 4, https://doi.org/10.1111/1467-9256.12032. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9256.12032
Google Scholar

Buzan B., People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, London 1991.
Google Scholar

Clausewitz C., O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoener, Lublin 1995.
Google Scholar

Cybersecurity Act, Riigi Teataja, 9 V 2018, [online] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052018003/consolide.
Google Scholar

Czaja J., Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Kraków 2008.
Google Scholar

Dryzd C., Kultura strategiczna – geneza, definicja i praktyczne zastosowanie, „Roczniki Studenckie Akademii Wojsk Lądowych” 2017, no. 1.
Google Scholar

Emergency Act, Riigi Teataja, 8 II 2017, [online] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/513062017001/consolide.
Google Scholar

Estonia – Civil Protection, European Committee of the Regions, [online] https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Estonia-Civil-protection.aspx.
Google Scholar

Estonian Defence Forces Organisation Act, Riigi Teataja, 19 VI 2008, [online] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/520062017002/consolide.
Google Scholar

The Estonian Defence League Act, Riigi Teataja, 28 II 2013, [online] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/521032014005/consolide.
Google Scholar

Falecki J., Zarządzanie kryzysowe, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, t. 4.
Google Scholar

Gawęcka J.A., Obrona cywilna, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, t. 3.
Google Scholar

Handmer J.W., Dovers S.R., A Typology of Resilience: Rethinking Institutions for Sustainable Development, „Industrial & Environmental Crisis Quarterly” 1996, vol. 9, no. 4, https://doi.org/10.1177/108602669600900403. DOI: https://doi.org/10.1177/108602669600900403
Google Scholar

Jalonen J., Dni, które wstrząsnęły Estonią, Eesti.pl, 12 V 2009, [online] https://www.eesti.pl/dni-ktore-wstrzasnely-estonia-11963.html.
Google Scholar

Juurvee I., Mattiisen A., The Bronze Soldier Crisis of 2007: Revisiting an Early Case of Hybrid Conflict, VIII 2020, [online] https://icds.ee/wp-content/uploads/2020/08/ICDS_Report_The_Bronze_Soldier_Crises_of_2007_Juurvee_Mattiisen_August_2020.pdf.
Google Scholar

Kamiński M.A., Obrona narodowa republiki Estonii, Toruń 2018.
Google Scholar

Kaufmann M., Exercising Emergencies: Resilience, Affect and Acting Out Security, „Security Dialogue” 2016, vol. 47, no. 2, https://doi.org/10.1177/0967010615613209. DOI: https://doi.org/10.1177/0967010615613209
Google Scholar

Kitler W., Obrona narodowa w wybranych państwach demokratycznych, Warszawa 2001.
Google Scholar

Konstytucja Republiki Estońskiej przyjęta przez obywateli Republiki Estońskiej w referendum przeprowadzonym w dniu 28 czerwca 1992 roku, przeł. A. Puu, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011, [online] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/estonia2011.html.
Google Scholar

Kozłowski G., Smart not small. Polityka bezpieczeństwa Republiki Estońskiej, Lublin 2020.
Google Scholar

Ludendorff E., Wojna totalna, przeł. F. Schoener, Warszawa 1959.
Google Scholar

Martin R., Sunley P., Regional Economic Resilience: Evolution and Evaluation, [w:] Handbook on Regional Economic Resilience, red. G. Bristow, A. Healy, Cheltenham 2020, https://doi.org/10.4337/9781785360862.00007. DOI: https://doi.org/10.4337/9781785360862.00007
Google Scholar

The Mobile App „Ole valmis!”, [online] https://www.rescue.ee/en.
Google Scholar

National Defence Act, Riigi Teataja, 11 II 2015, [online] https://www.riigiteataja.ee/en/eli/502042019010/consolide.
Google Scholar

Patyna M., Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005, „Wschodnioznawstwo” 2007, no. 1.
Google Scholar

Rannut M., Language Policy in Estonia, „Noves SL. Revista de Sociolingüística” 2004, Spring-Summer.
Google Scholar

Robert R., The Return of the Brezhnev Doctrine, „Green European Journal” 2022, 1 III, [online] https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-return-of-the-brezhnev-doctrine/.
Google Scholar

Smalec Ł., Kultura strategiczna a paradygmat realistyczny. Krytyka, rywalizacja i perspektywy współpracy, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” 2012, no. 2.
Google Scholar

SPD krytykuje Kreml za napięcia z Estonią, Deutsche Welle, 4 V 2007, [online] https://www.dw.com/pl/spd-krytykuje-kreml-za-napi%C4%99cia-z-estoni%C4%85/a-2685374.
Google Scholar

Staśkiewicz U., Organizacja obrony narodowej w wybranych państwach. Analiza porównawcza Estonii, Finlandii i Rosji, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2021, vol. 1, https://doi.org/10.31648/pw.6466. DOI: https://doi.org/10.31648/pw.6466
Google Scholar

The State Can Send a Location-based Hazard Alert Message to Residents, Republic of Estonia. Ministry of the Interior, 18 I 2023, [online] https://www.siseministeerium.ee/en/news/state-can-send-location-based-hazard-alert-message-residents.
Google Scholar

Szymański P., Nowe pomysły na obronę totalną. Bezpieczeństwo całościowe w Finlandii i Estonii, Warszawa 2020.
Google Scholar

Wildavsky A., Searching for Safety, Transaction Publishers, New Brunswick 1988.
Google Scholar

Wiśniewski R., Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, „Przegląd Strategiczny” 2012, no. 1, https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.11. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2012.1.11
Google Scholar

Włodarska-Frykowska A., Mniejszość rosyjska jako czynnik oddziałujący na bezpieczeństwo państwowe Estonii, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” 2016, no. 9, https://doi.org/10.37055/sbn/129828. DOI: https://doi.org/10.37055/sbn/129828
Google Scholar

Włodkowska-Bagan A., Kultura strategiczna Polski, [w:] Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Wybrane problemy, red. R. Zięba, T. Pawłuszko, Kielce 2016.
Google Scholar

Wójtowicz T., Kultura strategiczna, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, t. 2.
Google Scholar

Wywiał P., Obrona totalna, [w:] Encyklopedia bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, S. Wasiuta, Kraków 2021, t. 3.
Google Scholar

Zapałowski A., Obrona totalna jako wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski, „Polityka i Społeczeństwo” 2022, vol. 20, no. 2, https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.14. DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2022.2.14
Google Scholar

Published

2023-12-03

How to Cite

Gawęcka, Julia Anna. 2023. “Estońska Wizja Obrony Cywilnej Jako Istotny Element Koncepcji bezpieczeństwa całościowego W Odpowiedzi Na Potencjalny Kryzys Polityczny”. Politeja 20 (5(86):179-203. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.86.09.

Issue

Section

Odbudowa po konfliktach na obszarze postkomunistycznym