Instrumentalizacja migracji

Proceduralizacja versus humanizacja polityki azylowej Unii Europejskiej

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.14

Keywords:

Instrumentalization of migration, EU asylum policy, securitization, polityka azylowa UE, sekurytyzacja

Abstract

INSTRUMENTALIZATION OF MIGRATION: PROCEDURALIZATION VS. HUMANIZATION OF THE EUROPEAN UNION’S ASYLUM POLICY


The 2015 migration crisis and its consequences still determine the EU debate on the reform of the Common European Asylum System (CEAS), which began in 2015. In September 2020, the assumptions of a new pact on migration and asylum were presented. In response to the crisis on the EU’s eastern border, the pact has been supplemented in 2021 with a draft of regulation on the situation of instrumentalization in the area of migration and asylum, which is the main subject of the analysis in the presented article. The aim of the article is to present selected aspects of the instrumentalization of migration and answer the question whether it is possible to reconcile EU security and a humanitarian approach to people seeking international protection in the EU. The article was based on document analysis with the use of primarily content analysis, as well as institutional, legal and systemic methods. The securitization theory was used to explain the phenomenon of instrumentalization of migration.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Agnieszka Nitszke, Jagiellonian University, Poland

Doktor, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Zainteresowania naukowe: integracja europejska, w tym polityki europejskie i instytucje UE, a także partie polityczne i ich wpływ na proces decyzyjny. Autorka monografii Zasada federalizmu w państwach niemieckojęzycznych (2013) oraz System agencji UE (2017), a także serii artykułów poświęconych integracji europejskiej i partiom politycznym.

References

State of the Union Address by President von der Leyen, Strasbourg, 15 IX 2021, [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_21_4701.
Google Scholar

Angeli O., European Migration Policy and the Rise of Populism, „European Insights” 2018, [online] https://www.vuesdeurope.eu/en/news/migration-and-the-rise-of-populism-how-closely-related-are-they.
Google Scholar

Devaney C., Czym jest organizacja pozarządowa. Definicja, zadania, rodzaje, rola w społeczeństwie obywatelskim, Civil Liberties Union for Europe, 20 IX 2022, [online] https://www.liberties.eu/pl/stories/czym-jest-ngo/44392.
Google Scholar

Dyduch J., Sekurytyzacja a europeizacja. Między teorią a praktyką, [w:] Europa. Idee, koncepcje, rzeczywistość, red. J. Juchnowski, P. Turczyński, R. Wiszniewski, Kraków 2016.
Google Scholar

Editorial: Instrumentalisation is Not the Only Bad Proposal – But It Is the Worst, ECRE, 2 XII 2022, [online] https://ecre.org/editorial-instrumentalisation-is-not-the-only-bad-proposal-but-it-is-the-worst/.
Google Scholar

Felici F., Weaponisnig Migration To Europe: Humanitarian Crisis or Hybrid Warfare?, The New Global Order, 11 XI 2022, [online] https://thenewglobalorder.com/world-news/ready-weaponizing-migration-towards-europe-humanitarian-crisis-or-hybrid-warfare/.
Google Scholar

Fijałkowski Ł., „Akt mowy” i „język bezpieczeństwa” a konstruowanie globalnych zagrożeń (dyskursywne podejście do bezpieczeństwa), „Kultura – Historia – Globalizacja” 2013, nr 14, [online] https://k-h-g.pl/wp-content/uploads/2023/07/14_2013_akt_fijalkowski.pdf.
Google Scholar

Gkliati M., Let’s Call It What It Is: Hybrid Threats and Instrumentalisation as the Evolution of Securitisation in Migration Management, [w:] Instrumentalisation of Migrants, Sanctions Tackling Hybrid Attacks and Schengen Reform in the Shadows of the Pact, red. D. Vitiello, S. Montaldo, „European Papers” 2023, vol. 8, nr 2, https://doi.org/10.15166/2499-8249/675.
Google Scholar

González Morales F., Report on Means to Address the Human Rights Impact of Pushbacks of Migrants on Land and at Sea, 2021, UN Doc A/HRC/47/30, [online] https://digitallibrary.un.org/record/3928693.
Google Scholar

Kaya A., Influence of Populism on the European Migration Agenda, „IEMed Mediterranean Yearbook” 2023, [online] https://www.iemed.org/publication/influence-of-populism-on-theeuropean-migration-agenda/.
Google Scholar

Jak walczyć z migroagresją? WEI w sprawie kryzysu na granicy z Białorusią, Defense 24, 9 XI 2021, [online] https://defence24.pl/geopolityka/jak-walczyc-z-migroagresja-wei-w-sprawiekryzysu-na-granicy-z-bialorusia.
Google Scholar

Joint Statement: NGOs call on Member States: Agreeing on the Instrumentalisation Regulation Will Be the Final Blow to a Common European Asylum System (CEAS) in Europe, ECRE, 8 IX 2022, [online] https://ecre.org/joint-statement-ngos-call-on-member-states-agreeing-on-the-instrumentalisation-regulation-will-be-the-final-blow-to-a-common-europeanasylum-system-ceas-in-europe/.
Google Scholar

Letter to Margaritis Schinas, European Commission Vice-President, and Ylva Johansson, Commissioner for Home Affairs of 7th October 2021, Re: Adaptation of the EU Legal Framework to New Realities, [online] https://www.statewatch.org/media/2859/eu-12-ms-joint-letterhybrid-attacks-pushbacks-eu-law-7-10-21.pdf.
Google Scholar

Over 200,000 Illegal Pushbacks at EU’s External Borders in 2022, 22 III 2023, [online] https://pers.11.be/translation-over-200000-illegal-pushbacks-at-eus-external-borders-in-2022.
Google Scholar

Potyrała A., Kryzys migracyjny 2015+. Między solidarnością a partykularyzmem, Poznań 2019.
Google Scholar

Pushbacks: Illegally Forcing Refugees Back Across the Border, Danish Refugee Council, [online] https://help.drc.ngo/en/how-we-work/life-as-a-refugee/pushbacks-illegal-to-force-refugees-back-across-the-border/.
Google Scholar

Rada Europejska, Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21-22 października 2021 r., Bruksela, 22 X 2021 r., EUCO 17/21, [online] https://www.consilium.europa.eu/media/52644/20211022-euco-conclusions-pl.pdf.
Google Scholar

Rada Europejska, Oświadczenie UE–Turcja (18 marca 2016), komunikat prasowy, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/.
Google Scholar

Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Stosunki UE-Białoruś, [online] https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eastern-partnership/belarus/.
Google Scholar

Risk Analysis for 2016, Frontex, [online] https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf.
Google Scholar

Ruszkowski J., Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Warszawa 2019.
Google Scholar

Surprisingly Surprised. Report 2023, Protecting Rights at Borders, [online] https://pro.drc.ngo/media/zprpb3cq/prab-report-may-to-august-2023-_-final.pdf.
Google Scholar

Szymańska J., Wasilewski K., Wyzwania dla unijno-tureckiego porozumienia w sprawie migracji, „Biuletyn PISM” 2018, nr 93 (1666), [online] https://pism.pl/publikacje/Wyzwania_dla_unijno_tureckiego_porozumienia_w_sprawie_migracji.
Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE 2012, C 326.
Google Scholar

UNHCR Presents Roadmap for an EU That Better Protects Refugees, UNHCR. The UN Refugee Agency, 11 I 2023, [online] https://www.unhcr.org/news/unhcr-presents-roadmapeu-better-protects-refugees.
Google Scholar

Wæver O., Securitization and Desecuritization, [w:] On Security, red. R.D. Lipschutz, New York, NY 1995.
Google Scholar

Wniosek. Decyzja Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych na rzecz Łotwy, Litwy i Polski, Bruksela, 1 grudnia 2021 r., COM(2021) 752 final.
Google Scholar

Wniosek. Rozporządzenie w sprawie sytuacji instrumentalizacji w obszarze migracji i azylu, Strasburg, 14 grudnia 2021, COM(2021) 890 final.
Google Scholar

Ziętek A.W., Sekurytyzacja migracji w bezpieczeństwie kulturowym Europy, „Teka Komisji Politologicznej Stosunków Międzynarodowych” 2017, vol. 12, nr 3, https://doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.23. DOI: https://doi.org/10.17951/teka.2017.12.3.23
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Nitszke, Agnieszka. 2024. “Instrumentalizacja Migracji: Proceduralizacja Versus Humanizacja Polityki Azylowej Unii Europejskiej”. Politeja 21 (1(88/1):239-51. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.14.

Issue

Section

Część 3. Reforma polityki imigracyjnej, azylowej, kontroli granic zewnętrznych otraz polityki klimatycznej UE (2015-2023)