Islamska Republika Iranu wobec Europy Środkowo‑Wschodniej na tle wojny w Ukrainie

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.05

Keywords:

Iran, Ukraine, Poland, Russia, war, strategy

Abstract

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN TOWARDS CENTRAL AND EASTERN EUROPE UPON THE BACKGROUND OF THE WAR IN UKRAINE

The article attempts to analyze the politics of the Islamic Republic of Iran towards the Central and Eastern Europe during the war conflict in Ukraine, 2022. The aim of the study is to describe the tactic and strategic  approach of the IRI to the abovementioned problem in order to answer the question about the power shift in Central Asia. An additional aim is to show the image of the USA and NATO as created by the IRI, and to point to the role of Poland in the IRI’s tactical actions to sustain positive relations with Europe. The role of Russia, one of the most influential actors both in the European and in the Eurasian areas cannot be omitted.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Małgorzata Abassy, Jagiellonian University, Poland

Profesor w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rusycystka i iranistka, zajmuje się historią elit intelektualnych i społecznych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na obszarze postsowieckim i w Azji Centralnej. Bada stosunki międzynarodowe przez pryzmat czynników kulturowych. Wykorzystuje teoretyczne ramy ujęć systemowych i koncepcji złożoności. Najnowsza monografia: Aleksander Gribojedow. W poszukiwaniu granic imperium (2023).

References

Abassy M., Kultura wobec postępu i modernizacji. Rosja i Iran w perspektywie porównawczej, Kraków 2013.
Google Scholar

Abassy M., Modernizacja w cieniu Allaha. Współczesny Iran, Kraków 2019.
Google Scholar

Abassy M., Polityka kulturalna Islamskiej Republiki Iranu w Federacji Rosyjskiej: wizerunek kraju jako narzędzie geopolityki, [w:] Geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego, red. L. Sykulski, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski 2020, s. 146-156.
Google Scholar

Antolak R., Iran and the Polish Exodus from Russia 1942, Pars Times. Greater Iran and Beyond, [online] http://www.parstimes.com/history/polish_refugees/exodus_russia.html.
Google Scholar

Avdaliani E., Iran Gives Russia Two and a Half Cheers, CEPA, 13 V 2022, [online] https://cepa.org/iran-gives-russia-two-and-a-half-cheers.
Google Scholar

Axworthy M., Revolutionary Iran. A History of the Islamic Republic, London 2014.
Google Scholar

Balczyński P., Historia stosunków polsko-irańskich, [w:] Historia Iranu, red. A. Krasnowolska, Wrocław 2010.
Google Scholar

Beeman W.O., The „Great Satan” vs. the „Mad Mullahs”. How the United States and Iran Demonize Each Other, Chicago 2008.
Google Scholar

Buchta W., Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic Republic, Washington 2000.
Google Scholar

Carewa M., Lakstygal I.I., Rossija wyszła iż Sowieta po prawam czełowieka OON, Wedomosti [Царева М., Лакстыгал И.И., Россия вышла из Совета по правам человека ООН, Ведомости], 7 IV 2022, [online] https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/04/07/917181-rossiya-vishla-iz-soveta.
Google Scholar

Carmi O., Reading Through Iran’s Nuclear Demands, The Washington Institute for Near East Policy, 24 XI 2021, [online] https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/reading-through-irans-nuclear-demands.
Google Scholar

Chamenei A., If We Retreat from Peaceful Nuclear Energy, Country’s Development Will Be Impeded, 27 II 2022, [online] https://english.khamenei.ir/news/8865/If-we-retreat-frompeaceful-nuclear-energy-country-s-development.
Google Scholar

Chamenei A., We Are Not Pursuing a Nuclear Bomb [fragment wystąpienia w języku perskim z angielskimi napisami], 20 II 2022, [online] https://english.khamenei.ir/news/8871/We-are-not-pursuing-a-nuclear-bomb.
Google Scholar

Citrinowicz D., Explainer: Iran’s Nuclear Capabilities, United States Institute of Peace. The Iran Primer, 21 III 2022, [online] https://iranprimer.usip.org/blog/2022/mar/21/explainer-iran%E2%80%99s-nuclear-capabilities.
Google Scholar

Cohen B., Raisi in Russia, United States Institute of Peace. The Iran Primer, 21 I 2022, [online] https://iranprimer.usip.org/blog/2022/jan/21/raisi-russia.
Google Scholar

Coville T., Najnowsza historia Iranu. Republika Islamska, przeł. K. Pachniak, Warszawa 2009.
Google Scholar

Czulda R., What’s Behind the Middle East Summit in Poland?, Atlantic Council, 18 I 2019,
Google Scholar

[online] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/what-s-behind-the-middleeast-summit-in-poland/.
Google Scholar

Excerpt: Guardians of the Revolution, Council on Foreign Relations, [online] http://www.cfr.org/excerpt-guardians-revolution.
Google Scholar

Explanation of Vote of the Islamic Republic of Iran On UNGA Draft Resolution „A/EE-11/L.1” Before the UN General Assembly Eleventh Emergency Special Session on Ukraine, New York, 2 III 2022, [online] https://newyork.mfa.ir/portal/product/8669/451/Explanation-of-Vote-of-the-Islamic-Republic-of-Iran-on-Resolution-of-UNGA-Special-Session-on-Ukraine.
Google Scholar

Faruqi A., Forgotten Polish Exodus to Persia, „The Washington Post” 2000, 23 XI, [online] https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/11/23/forgotten-polish-exodus-to-persia/2b106c08-e61c-4c36-8102-fb2e114c9bff/?noredirect=on.
Google Scholar

Hate Speech, Cambridge Dictionary, [online] https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/hate-speech.
Google Scholar

Iran (Islamic Republic of)’s Constitution of 1979 with Amendments through 1989, [online] https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf ?lang=en.
Google Scholar

Iran Economic Monitor, Fall 2021: Adapting to the New Normal – A Protracted Pandemic and Ongoing Sanctions, World Bank, Washington, [online] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36785.
Google Scholar

Iran Exports to Poland Have Grown: Customs Spox., Iran Press News Agency, 8 V 2022, [online] https://iranpress.com/content/58448/iran-exports-poland-have-grown-customsspox.
Google Scholar

Iran FM Says Diplomacy Is Only Solution to Ukraine War, „Tehran Times” 2022, 8 V, [online] https://www.tehrantimes.com/nws/472389/Iran-FM-says-diplomacy-is-only-solutionto-Ukraine-war.
Google Scholar

Iran, Islamic Republic, 29 IV 2022, [online] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/810065c-29954527b3ae9f2b2586188bb-0280012022/original/mpo-sm22-iran-irn-kcm3.pdf.
Google Scholar

Iran Ready to Play Diplomatic Role to Help Bring Peace Back to Ukraine, 27 II 2022, [online] https://www.president.ir/en/134829.
Google Scholar

Iran, Ukraine Discuss Protecting Diplomatic Missions, Sending Humanitarian Aid, Government of the Islamic Republic of Iran, 14 IV 2022, [online] https://irangov.ir/detail/384414.
Google Scholar

Iran Underlines Strategic Relations with Russia, „Tehran Times” 2022, 17 V, [online] https://www.tehrantims.com/news/472702/Iran-underlines-strategic-relations-with-Russia.
Google Scholar

Iran Wants to Resume Mediation Efforts between Russia and Ukraine, 17 V 2022, [online] https://news.am/eng/news/702271.html.
Google Scholar

Iran’s Economic Strategy in Confronting Sanctions, 12 VII 2022, [online] https://english.khamenei.ir/news/7739/Iran-s-economic-strategy-in-confronting-sanctions.
Google Scholar

Iran’s Position on Ukraine War Explained, „Tehran Times” 2022, 25 II, [online] https://www.tehrantimes.com/news/470492/Iran-s-position-on-Ukraine-war-explained.
Google Scholar

Iranians’ Attitudes toward International Relations: A 2021 Survey Report, GAMAAN,27 X 2021, [online] https://gamaan.org/2021/10/27/iraniansattitudes-toward-international-relations-a-2021-survey-report/.
Google Scholar

Iranians’ Attitudes toward Political Systems: A 2022 Survey Report, GAMAAN, 31 III 2022, [online] https://gamaan.org/2022/03/31/political-systems-survey-english/.
Google Scholar

Karmi O., Khamenei Breaks His Silence on the Nuclear Negotiations, The Washington Institute for Near East Policy, 17 II 2022, [online] https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/khamenei-breaks-his-silence-nuclear-negotiations.
Google Scholar

Khajehpour B., Iran’s Dilemmas in the Aftermath of the Ukraine Crisis, Valdai. Discussion Club, 29 IV 2022, [online] https://valdaiclub.com/a/highlights/iran-s-dilemmasin-the-aftermath-of-the-ukraine/.
Google Scholar

Khamenei A., Reforms, Strategies, Challenges, 10 VII 2020, [online] https://english.khamenei.ir/news/170/Reforms-Strategies-Challenges.
Google Scholar

Khalaji M., Clawson P., Khamenei’s Silence: Iranian Reactions to the Nuclear Framework, The Washington Institute for Near East Policy, 3 IV 2015, [online] https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/khameneis-silence-iranian-reactions-nuclear-framework.
Google Scholar

Krizis w Ukrainie i nacjonalnyje interesy Irana, Rossijskoje Informacionne Agientstwo [Кризис в Украине и национальные интересы Ирана, Российское Информационное Агентство], 16 V 2022, [online] https://iran.ru/news/analytics/120410/Krizis_v_Ukraine_i_nacionalnye_interesy_Irana.
Google Scholar

Mahmood M., The Political System of the Islamic Republic of Iran, Delhi 2006.
Google Scholar

Maj E., Poland’s Double Game Strategy During the US-Iranian Crises (1979-1988), „Cold War History” 2021, vol. 21, no. 2, https://doi.org.10.1080/14682745.2019.1581767.
Google Scholar

Mazhari M., Ukraine War Is a Russia-US Confrontation Where Ukraine Has Only Become a Casualty: Researcher, „Tehran Times” 2022, 26 IV, [online] https://www.tehrantimes.com/news/472102/Ukraine-war-is-a-Russia-US-confrontation-where-Ukraine-has-only.
Google Scholar

Milion dawek szczepionek od Polski dla Iranu. „Wyraz solidarności z krajem, z którym łączą nas wielowiekowe relacje”, Polskie Radio 24, 21 X 2021, [online] https://polskieradio24.
Google Scholar

pl/5/1222/Artykul/2831283,Milion-dawek-szczepionek-od-Polski-dla-Iranu-Wyrazsolidarnosci-z-krajem-z-ktorym-lacza-nas-wielowiekowe-relacje.
Google Scholar

Moore E.D., Russia–Iran Relations Since the End of the Cold War, London–New York 2014, https://doi.org/10.4324/9781315815664.
Google Scholar

Nada G., Iran Blames US, West for Ukraine War, United States Institute of Peace. The Iran Primer, 3 III 2022, [online] https://iranprimer.usip.org/blog/2022/mar/03/iran-blamesus-west-ukraine-war.
Google Scholar

Nasirzadeh A., Bahran-e Ukrain dars-e amuz ast. Qodrat bazdarande nadaszte baszim, zarbe michorim [Kryzys ukraiński to lekcja. Nie mając siły odstraszającej, zostajemy uderzeni], 28 II 2022, [online] https://www.javanonline.ir/fa/news/1080599/.میروخ یم-هبرض-میشاب-هتشادن-هدنرادزاب-تردق-تسا-زومآ سرد-نیارکوا-نارحب
Google Scholar

New Digest. Week of March, 14, United States Institute of Peace. The Iran Primer, 16 III 2022, [online] https://iranprimer.usip.org/blog/2022/mar/16/news-digest-week-march-14.
Google Scholar

Open Letter to the US and Iranian Leadership on the Iran Nuclear Deal, European Leadership Network, 26 IV 2022, [online] https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/european-diplomats-and-politicians-express-concern-over-stagnating-irannuclear-deal/.
Google Scholar

Pakaein M., Crisis in Ukraine and Iran National Interests, Mehr News Agency, 15 V 2022, [online] https://en.mehrnews.com/news/186799/Crisis-in-Ukraine-and-Iran-national-interests.
Google Scholar

Parsi T., Treacherous Alliance. The Secret Dealings of Israel, Iran, and the United States, New Haven 2008.
Google Scholar

Parsi T., Losing an Enemy. Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy, New Haven 2017.
Google Scholar

Podrobnosti strategiczeskowo pisma ajatołły Chamanei prezidentu Rossii [Подробности стратегического письма аятоллы Хаменеи президенту России], oficjalna strona Najwyższego Przywódcy IRI Alego Chamenei, 16 II 2021, [online] https://russian.khamenei.ir/news/4702.
Google Scholar

Poland Expresses Readiness to Cooperate with Iran, Iran Press News Agency, 17 X 2021, [online] https://iranpress.com/content/48947/poland-expresses-readiness-cooperate-with-iran.
Google Scholar

Poles Raise Money to Buy New Lorry for Stranded Iranian, BBC News, 20 XII 2019, [online] https://www.bbc.com/news/world-europe-50862119, Polish-Iranian Consultations, Ministry of Foreign Affairs. Republic of Poland, 11 III 2022, [online] https://www.gov.pl/web/diplomacy/polish-iranian-consultations.
Google Scholar

Prezident Irana wystupił na plenarnom zasiedanii GD. Sejjed Ebrahim Raisi zatronuł temu razwitija otnoszenij mieżdu Iranom i Rossijej i bor’by s terrorizmom i ekspansijej NATO, Gosudarstwiennaja Duma [Президент Ирана выступил на пленарном заседании ГД. Сейед Эбрахим Раиси затронул тему развития отношений между Ираном и Россией и борьбы с терроризмом и экспансией НАТО, Государственная дума], [online] http://duma.gov.ru/news/53251/.
Google Scholar

Robinson R., What Is the Iran Nuclear Deal, Council on Foreign Relations, updated 28 IV 2022, [online] https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal.
Google Scholar

Rosja zawieszona w Radzie Praw Człowieka ONZ. Chiny były przeciw, 7 IV 2022, [online] https://www.rp.pl/dyplomacja/art36034631-rosja-zawieszona-w-radzie-praw-czlowiekaonz-chiny-byly-przeciw.
Google Scholar

Segall M., „Fools in Warsaw”: Iran Slams Poland for Hosting „Anti-Iranian” Conference, Jerusalim Center for Public Affairs, 16 I 2019, [online] https://jcpa.org/fools-inwarsaw-iran-slams-poland-for-hosting-anti-iranian-conference/.
Google Scholar

Takeyh R., The Ukraine Crisis Could Sideline Iran Nuclear Deal, Council on Foreign Relations, 14 III 2022, [online] https://www.cfr.org/in-brief/ukraine-crisis-could-sideline-irannuclear-deal.
Google Scholar

Therme C., Iran and Russia in the Middle East: Toward a Reginal Alliance?, „Middle East Journal” 2018, vol. 72, no. 4, https://doi.org/10.3751/72.4.11.
Google Scholar

Therme C., The Russian-Iran Partnership in a Multipolar World, Institut français des relations internationales, Russie.NEI.Reports, no. 37, III 2022.
Google Scholar

„They’ve Been Angels to Me”: Poles Rally to Help Stranded Iranian Truck Driver Get Home, „The Tehran Times” 2019, 20 XII, [online] https://www.tehrantimes.com/news/443220/They-ve-been-angels-to-me-Poles-rally-to-help-stranded-Iranian.
Google Scholar

Timeline of Diplomacy Under Biden, United States Institute of Peace. The Iran Primer, updated 21 V 2022, [online] https://iranprimer.usip.org/blog/2021/apr/02/new-talks-timelinediplomacy-under-biden.
Google Scholar

Ukraine. Farin Kazemi Who Was Once Helped by Poles, Set Off with Poles to Transport Animal Food to Ukraine, Polish News, 21 III 2022, [online] https://polishnews.co.uk/ukrainefardin-kazemi-an-iranian-driver-who-was-once-helped-by-poles-set-off-with-poles-totransport- animal-food-to-ukraine/.
Google Scholar

United States Institute of Peace. The Iranian Primer, United States Institute of Peace, [online] https://www.usip.org/programs/iran-primer.
Google Scholar

Ward A., The US Held a Global Summit to Isolate Iran. America Isolated Itself Instead, VOX, 15 II 2019, [online] https://www.vox.com/world/2019/2/15/18225218/warsaw-summit-2019-iran-meeting-conference.
Google Scholar

Żukow D., Iran: ot Chomeini do Chamenei, Moskwa [Жуков Д., Иран: от Хомейни до Хаменеи, Москва] 2017.
Google Scholar

Chomeini M.P., Recz semndacataja, prozniesiena 14 nojabrja 1965 goda [Хомеини М.Р., Речь семнадцатая, произнесена 14 ноября 1965 года], [w:] D. Żukow, Nebo nad Iranom jasnoje.
Google Scholar

Oczerk politiczeskoj bor’by Imama Chomeini, Moskwa [Д. Жуков, Небо над Ираном ясное. Очерк политической биографии Имама Хомейни, Москва] 1999, [online] https://iran1979.ru/wp-content/uploads/2020/03/Dmitry_Zhukov_-_Put_k_svobode_Imam_Khomeyni_1.pdf.
Google Scholar

Varzi Ch.M., The Complex Story of Polish Refugees in Iran, Al Jazeera, 3 VI 2017, [online] https://www.aljazeera.com/features/2017/6/3/the-complex-story-of-polish-refugees-in-iran.
Google Scholar

Published

2023-12-20

How to Cite

Abassy, Małgorzata. 2023. “Islamska Republika Iranu Wobec Europy Środkowo‑Wschodniej Na Tle Wojny W Ukrainie”. Politeja 20 (6(87):95-117. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.05.

Issue

Section

International relations