Instytucjonalne uwarunkowania rywalizacji o władzę w postradzieckich systemach autorytarnych

Authors

  • Rafał Czachor Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.09

Keywords:

authoritarianism, post-Soviet countries, neoinstitutionalism, patronal politics

Abstract

Institutional Conditions of the Political Rivalry in the Post-Soviet Authoritarian Regimes
More than 25 years have passed since the collapse of the Soviet Union. Despite that, political scientists until now have used the category of ‘post-Soviet countries’, meaning that the Soviet past still determines the direction of the evolution of the political systems of the republics that won their independence in 1991 and that they still share some common features of the political design and have failed to successfully complete the transformation to democracy. The main goal of the following paper is to present institutional conditions that make post-Soviet authoritarian regimes relatively stable and limit the alternation of power. Main conclusions of the paper are the following: firstly, the power in post-Soviet authoritarian countries is held by their presidents who create informal groups of relevant politicians and businessmen that can be treated as neo-patrimonial clients. Secondly, presidential or parliamentary elections are regularly held but are just a facade that is meant to hide and legitimize authoritarian practices of these regimes. Thirdly, in such countries significant role the political life is played by the so-called ‘parties of power’ – non-ideological parties whose only goal is to support the president.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Czachor, Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Polkowice

prof. nadzw., dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Obszar badawczy: teoria demokratyzacji, ustroje i praktyka polityczna państw postradzieckich, problemy bezpieczeństwa państw postradzieckich. Wybrane monografie: Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań (2015), Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988‑2001 (2016).

References

Antoszewski A., Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie postkomunistycznym, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr 16.

Brinkerhoff D.W., Goldsmith A.A., Clientelism, Patrimonialism and Democratic Governance: An Overview and Framework for Assessment and Programming, [online] https://www.abtassociates.com/insights/publications/report/clientelism‑patrimonialism‑and‑democratic‑governance‑overview‑and.

Carothers T., The End of the Transition Paradigm, „Journal of Democracy” 2002, vol. 13, nr 1.

Bodio T., Etnokracja w Azji Centralnej, [w:] Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, t. 2, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010.

Bodio T., Mołdawa T., Konstytucje państw Azji Centralnej, Warszawa 2007.

Bodio T., Załęski P., Tradycyjne społeczeństwo nieobywatelskie w Azji Centralnej, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 2.

Bratton M., Walle N. van de, Democratic Experiments in Africa. Regime Transitions in Comparative, Cambridge 1997.

Collins K., Clan Politics and Regime Transition in Central Asia, Cambridge 2009.

Czachor R., Postradzieckie reżimy polityczne w perspektywie neopatrymonialnej. Wstęp do badań, Wrocław 2015.

Czachor R., Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 1988‑2001, Polkowice 2016.

Democracy Index 2016, [online] www.eiu.com/democracy2016.

Easter G., Preference for Presidentialism: Postcommunist Regime Change in Russia and the NIS, „World Politics” 1997, vol. 49, nr 2.

Fisun O., Rethinking Post‑Soviet Regimes from a Neopatrimonial Perspective, „Democratizatisya. The Journal of Post‑Soviet Democratization” 2012, vol. 20, nr 2.

Fisun A., Postsowietskije nieopatrimonialnyje rieżymy: gieniezis, osobiennosti, tipołogija,„Otieczestwiennyje zapiski” 2007, t. 39, nr 6.

Furman D., Dwiżenije po spirali. Politiczeskaja sistiema Rossii w riadu drugich sistiem, Moskwa 2010.

Gielman W., Iz ognia da w połymia? Dinamika izmienienij postsowietskich rieżymow w srawnitielnoj pierspiektiwie, „Polis. Politiczeskije issledowanija” 2007, nr 2.

Gorak S., Turkmienistan posle Turkmienbaszy. K woprosu o transformacyi rieżymow licznoj własti, „Politex” 2007, nr 3.

Hale H.E., Patronal Politics. Eurasian Regime in Comparative Perspective, Cambridge 2015.

Horák S., Šír J., Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow, Washington 2009.

Kradin N., Politiczeskaja antropołogija, Moskwa 2004.

Kużelewska E., Bartnicki A.E., Model władzy w państwach postsowieckich, „Politeja” 2016, nr 41 (2), [online] https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.14.

O wniesienii izmienienij i dopołnienij w niekotoryje konstitucyonnyje zakony Riespubliki Kazachstan po woprosam sowierszenstwowanija zakonodatielstwa w sfierie obiespieczenija diejatielnosti Pierwogo Priezidienta Riespubliki Kazachstan – Lidiera Nacyi, [online] https://egov.kz/cms/ru/law/list/Z100000289_.

O’Donnell G., Schmitter Ph., Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, Baltimore 1986.

Ó Beacháin D., Turkmenistan, [w:] The Colour Revolutions in the Former Soviet Republics. Successes and Failures, red. D. Ó Beacháin, A. Polese, London 2010.

Peters G., Institutional theory in political science. The „new institutionalism”, London 2011.

Soest Ch. von, What Neopatrimonialism Is – Six Questions to the Concept, [online] https://www.researchgate.net/publication242680401_What_Neopatrimonialism_Is_‑_Six_Questions_to_the_Concept.

Sogrin W.W., Politiczeskaja istorija sowriemiennoj Rossii,1985‑2001: ot Gorbaczewa do Putina, Moskwa 2001.

Szymanek J., System rządów w krajach WNP. Metodologia badań ustrojowo‑porównawczych, [w:] Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, t. 1, red. T. Bodio, Warszawa 2010.

Świder K., Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych, Warszawa 2013.

Szarafijewa O.Ch., Rol riegionalnych kłanow wo wnutrienniej politikije Tadżykistana, „Wiestnik Tomskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta” 2012, nr 359.

Theobald R., Patrimonialism. Research Note, „World Politics” 1982, vol. 34, nr 4.

Trienin D., Post‑imperium: jewrazijskaja istorija, Moskwa 2012.

Walle N. van de, Meet the new boss, same as the old boss? The evolution of political clientelism in Africa, [w:] Patrons, Clients and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition, red. H. Kitschelt, S.I. Wilkinson, Cambridge 2007.

Zakon Riespubliki Tadżykistan Ob osnowatiele mira i nacyonalnogo jedinstwa – Lidierie Nacyi, [online] www.president.tj/ru/taxonomy/term/5/951.

Załęski P., Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej (przypadek Kirgistanu na tle państw regionu), Warszawa 2011.

Downloads

Published

2018-06-22

How to Cite

Czachor, Rafał. 2018. “Instytucjonalne Uwarunkowania Rywalizacji O władzę W Postradzieckich Systemach Autorytarnych”. Politeja 15 (4(55):175-94. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.09.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe i studia nad bezpieczeństwem