Vol. 19 No. 5(80) (2022): Przywództwo we współczesnych systemach politycznych

					View Vol. 19 No. 5(80) (2022): Przywództwo we współczesnych systemach politycznych

pod red. Pawła Laidlera, Piotra Bajora, Beaty Kosowskiej-Gąstoł

Published: 2022-12-23

Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego

 • Przywództwo polityczne: niektóre aspekty teoretyczne

  Marek Bankowicz
  5-20
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.01
 • Ewolucja przywództwa politycznego od ujęcia tradycyjnego do neoprzywództwa

  Agnieszka Kasińska
  21-35
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.02

Przywództwo partyjne w polskich ugrupowaniach politycznych

 • Przywództwo w nowych partiach politycznych w Polsce i jego znaczenie dla przekroczenia progu reprezentacji oraz instytucjonalizacji partii

  Beata Kosowska-Gąstoł
  37-63
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.03
 • The Role and Significance of Populist Party Leaders in Poland

  Maciej Hartliński
  65-88
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.04
 • Ustanawianie obecności jako mechanizm przywództwa politycznego. Przykład Szymona Hołowni

  Ewa Maria Marciniak
  89-103
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.05

Różne aspekty przywództwa partyjnego we współczesnych systemach politycznych

 • Przywództwo partyjne a porażka wyborcza – interakcje i współzależności

  Anna Pacześniak
  105-121
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.06
 • Zmiany afiliacji partyjnych w trakcie kadencji parlamentarnej a partyjne przywództwo populistyczne. Analiza porównawcza przypadków Czech, Litwy i Polski

  Przemysław Żukiewicz
  123-148
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.07
 • Prawybory we francuskich partiach politycznych jako mechanizm wyłaniania kandydatów do prezydentury na przykładzie Republikanów i Partii Socjalistycznej

  Łukasz Jakubiak
  149-176
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.08
 • Dysfunkcyjne przywództwo Jeremy’ego Corbyna

  Tomasz Wieciech
  177-195
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.09

Przywództwo w polskim systemie politycznym - historia i współczesność

 • Od prezydencjalizmu do demokracji wodzowskiej. Ewolucja ustroju i wzorców przywództwa politycznego w II Rzeczypospolitej

  Maciej Wojtacki
  197-219
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.10
 • Przywództwo polityczne I sekretarzy w okresie realnego socjalizmu

  Jacek Wojnicki
  221-237
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.11
 • Przywództwo polityczne a przepisy Konstytucji RP z 1997 roku

  Tomasz Litwin
  239-260
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.12
 • Przywództwo premierowskie w Polsce. Casus Hanny Suchockiej, Ewy Kopacz i Beaty Szydło

  Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska
  261-280
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.13

Różne aspekty przywództwa we współczesnych systemach politycznych

 • Przywództwo prezesa Sądu Najwyższego USA na podstawie analizy działalności sędziego Johna Robertsa jr.

  Paweł Laider
  281-306
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.14
 • Cechy modelu przywództwa politycznego we współczesnej Rosji

  Anna Jach
  307-322
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.15
 • Wojna jako determinanta przywództwa politycznego Wołodymyra Zełeńskiego

  Piotr Bajor
  323-334
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.16